Kommunikasjon og samhandling - Helsefagarbeider - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Bli student på nettskolen som følger din timeplan. Studer hvor du vil, når du vil, i et sosialt miljø med dyktige lærere og personlig oppfølging.
Pris: 6900

HEA - Kommunikasjon og samhandling handler om hvordan kommunikasjon mellom mennesker kan fremme helse og sosial utvikling.

Kommunikasjon og samhandling HEA inngår i Helsefagarbeider


HEA - Kommunikasjon og samhandling  handler om hvordan kommunikasjon mellom mennesker kan fremme helse og sosial utvikling. Empati, respekt og toleranse som grunnleggende verdier for den enkeltes selvfølelse og integritet står sentralt. Du skal kunne ulike kommunikasjonsteknikker og konflikthåndtering. Objektiv observasjon, korrekt tilbakemelding, relevant regelverk om taushetsplikt og personvern inngår også.Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.


Studiebelastning: 140 årstimer


Finansiering:  NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs. at du må ha minst 490 årstimer i skoleåret for å få støtte.


Målgruppe: Kurset er for deg som ønsker fagbrev innenfor helsefag. Det er laget for voksne som har interesse for å jobbe med mennesker innenfor praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Arbeidsplasser for helsefagarbeidere er hjemme hos mennesker som trenger hjelp og pleie (hjemmesykepleien), i sykehjem, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykisk helse, i opptrenings- og behandlingssentre og i skolen - med barn som trenger ekstra hjelp.
 
Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.


Karakterer og kursbevis: Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.


Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no  . Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.


Frister for oppmelding er vanligvis 5. -15. januar for eksamen til sommeren og 5. - 15. september for eksamen til jul. Eksakt dato får du ved å kontakte fylkeskommunen. Pris per eksamen er ca. kr. 300, men kan variere fra fylke til fylke.


Kursbeskrivelse: 


Faget er delt opp i følgende emner/studieenheter:  1. Samspill mellom medmennesker og flerkulturelt helsearbeid

  2. Empati og et godt terapeutisk miljø

  3. Å kommunisere med ulike mennesker i ulike situasjoner, Å kartlegge behov – observasjon og rapport

  4. Helsefagarbeideren – talerør for pasient og bruker, Personvern og taushetsplikt

  5. Veiledning og konflikthåndtering


Hver studieenhet består av:  • Kompetansemål fra læreplanen

  • Tekst om emnet

  • Bloggoppgaver

  • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter

  • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Kommunikasjon og samhandling, Barne- og ungdomsarbeider - for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Stig Berthelsen, 2013. Revidert 2019.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen.