Skulderlidelser - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 15 timer
Pris: 3.550

Vi tilbyr kurs om skulderlidelser som nettkurs. Kurset er godkjent som klinisk emnekurs i videreutdanningen og klinisk emnekurs i etterutdanningen i allmennmedisin av Legeforeningen, og det gir 15 kurspoeng.

Innhold:
Skulderlidelser er vanlige i allmennpraksis. Men hvor god er du til å diagnostisere de ulike skulderlidelsene? Har du drillet inn en god undersøkelsesteknikk? Kan du skille tendinopatier fra kapsulitt, rotatorcuffskade og AC-ledd skade? Og hva med de ulike tendinopatier - hva er forskjellen på funnene ved en supraspinatus versus en infraspinatus tendinopati? Det finnes et repertoar av relevante behandlinger - men når skal du se det hele an, ev. behandle med NSAID eller sette kortisoninjeksjon? Og hvilke treningsøvelser bør du anbefale?

Alt dette og mye mere vil du få oppfrisket og drillet inn i vårt e-læringskurs om "Skulderlidelser". Det er et interaktivt, multimedia kurs med teoretisk stoff, videodemonstrasjoner, 9 kasuistikker, kunnskapstester og oppgaveløsning. Du må jobbe deg gjennom kurset, være aktiv. Det fremmer læring.

Faglig forankring:
E-læringskurset om skulderlidelser bygger på NEL-artikkelen om skuldersmerter og de øvrige artiklene som det er direkte lenker til når du kommer inn i kurset, og som dreier seg om spesifikke skuldertilstander.

Ansvarlige for kurset er fysioterapeut Stig Fossum og professor i allmennmedisin Terje Johannessen. Andre sentrale bidragsytere er spesialist i allmennmedisin Ingard Løge og lege Tor André Johannessen.