Oppfriskningskurs i legemidler til eldre for sykepleier -nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: 475

Vi tilbyr oppfriskningskurs i legemidler til eldre for sykepleiere og vernepleiere som nettkurs. Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene.

Kurset gir beslutningsstøtte for sykepleiere, vernepleiere og virksomhetsledere som skal godkjenne helsepersonell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering, og oppfyller krav i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Kurset er testet, godkjent og i bruk i mange kommuner i Norge, og av vikarbyrå.

Kursinnhold:

Ansvar for legemiddelhåndtering:
• Faglig forsvarlighet
• Omsorg og holdninger til adferd
• Taushetsplikt og nærmeste pårørende
• Internkontroll og kvalitetssikring
• Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Samhandling om legemiddelgjennomgang:
• Kurset gir en kritisk gjennomgang av legemiddelbruken til Olav Olsen, i den hensikt å identifisere og eliminere legemiddelrelaterte problem, og bedre kvaliteten på behandlingen.
• Observasjoner utført av pleiepersonell har stor betydning, men observasjonene må nedtegnes på en måte som gjør at det er mulig å evaluere behandling og iverksatte tiltak. Vi fokuserer på konkrete observasjoner og felles registreringssystemer.


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Relevante legemiddelgrupper:
• Gjennomgang av legemiddelgrupper
• Virkninger, bivirkninger og inntaksregler

Farmakodynamikk:
• Sentrale begrep
• Målstrukturer for legemidler
• Stimulering og blokkering
• Selektive legemidler
• Bivirkninger
• Interakjsoner og polyfarmasi

Farmakokinetikk hos eldre:
• Sentrale begrep
• Endringer og potensielle problemer ved inntak, opptak, fordeling og eliminasjon av legemidler hos eldre
• Konsekvenser av redusert nyrefunksjon

Målgruppe for kurset

Oppfriskningskurs for sykepleiere og vernepleiere

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs

Uttalelser

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.
- Spesialrådgiver Hege B. Kristoffersen, Bærum kommune