Tungpusthet - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 15 timer
Pris: 3.990

Vi tilbyr kurs om tungpusthet som nettkurs. Pasienter med tungpusthet er en diagnostisk utfordring i allmennpraksis. Pustevansker kan skyldes sykdom og svikt i flere organsystemer. Er det hjertesykdom, lungesykdom, sykdom i andre organ.

Innhold:
Kurset gir en grundig gjennomgang av diagnostikken ved tungpusthet og behandlingen av de hyppigste årsakene. Kurset er godkjent som et 15 timers emnekurs i videreutdanningen og klinisk emnekurs i etterutdanningen til spesialiteten i allmennmedisin. Det består av seks kasuistikker. Du skal utrede og behandle pasientene. Underveis konfronteres du med kliniske og teoretiske oppgaver knyttet til generell diagnostikk ved tungpusthet, utredning av de enkelte underliggende tilstandene og behandling av disse.

Innholdet i kurset er basert på NEL-artikler. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Siden pasienten presenterer seg med tungpusthet, kan det være nyttig å studere symptomartikkelen pustevansker og tung pust før du går i gang med å løse oppgavene. Andre relaterte artikler kan det også være en fordel å lese, de viktigste av dem er listet opp som relevant litteratur når du kommer inn i kurset.

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen:
• Terje Johannessen, Ingard Løge og Tor André Johannessen. Dr. med. og professor i allmennmedisin Torbjørn Øien har kvalitetssikret kasuistikkene som dreier seg om lungesykdommer.