Oppfriskningskurs, legemidler ved hjerte-kar sykdom - nettkurs



Kursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 timer
Pris: 380

Vi tilbyr oppfriskningskurs i legemidler ved hjerte-kar sykdom for helsefagarbeidere som nettkurs. Sykdomslære, observasjoner og legemidler ved angina pectoris, hjerteinfarkt og atrieflimmer.

Eksempel på tema som gjennomgås:
• Virkninger og bivirkninger
• Forventet effekt: Hva gjør man når nitro ikke virker
• Observasjon og rapport av brystsmerter
• Legemiddeleformer
• Interaksjoner
• Legemidler og næringsstoffer
• Inntaksregler, knusing og deling av tabletter
• Kontrollrutiner
• Oppslagsverk for legemidler
• Noe relevant lovverk og avviksrapportering


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Faglig forankring:
Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset. Andre relevante kilder er Felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering. Etter kurset kan du repetere/ se på avgitte svar i din egen kursgjennomgang.

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:
• Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
• Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Målgruppe for kurset

Helsefagarbeidere. Kurset passer også for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs

Uttalelser

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.
- Spesialrådgiver Hege B. Kristoffersen, Bærum kommune