Generell legemiddelhåndtering for helsefagarbeider - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 timer
Pris: 375

Vi tilbyr generell legemiddelhåndtering for helsefagarbeider som nettkurs. Med dette oppfriskningskurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene.

Innhold:
Kurset gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder som skal godkjenne helsepersonell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering, og oppfyller krav i henhold til gjeldende lovbestemmelser om vedlikehold av kunnskapen. Kursene er testet, godkjent og i bruk i mange kommuner i Norge, og av vikarbyrå. Vi fokuserer på nøyaktighet og kontroll, som er helt nødvendig i en travel hverdag der legemiddelhåndtering utgjør en viktig del av arbeidsoppgavene.

Kursinnhold:
• Legemiddelhåndtering og ansvar
• Kontrollrutiner
• Inntaksregler
• Når det skjer feil
• Hva som skjer med legemidlet i kroppen
• Hvordan legemidler virker
• Legemiddelformer og administrasjonsmåter
• Bivirkninger
• Interaksjoner
• Observasjoner og rapport
• Kursdeltager får trene seg i å bruke Felleskatalogen

Faglig forankring:
Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset. Andre relevante kilder er Felleskatalogen og relevant lovtekst.

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:
• Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
• Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Målgruppe for kurset

Kurset er utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs