Grunnkurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 12 timer
Pris: 1.140

Vi tilbyr grunnkurs i legemiddelhåndtering for sykepleiere og vernepleiere som nettkurs. Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring av legemiddelhåndteringen i kommunene.

Kurset gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder som skal godkjenne helsepersonell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering, og oppfyller krav i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Kursene er testet, godkjent og i bruk i mange kommuner i Norge, av vikarbyrå, elever og enkeltpersoner. Etter grunnkurset anbefales jevnlig oppfriskning og videreutvikling i tema som er relevant for arbeidsoppgavene i enheten. Vi har en rekke forskjellige oppfriskningskurs.

Eksempel på tema som gjennomgås:
• Faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar
• Samhandling med andre som deltar i legemiddelhåndteringen til pasienten
• Legemiddelformer og riktig administrering
• Prinsipper ved inntak av legemidler
• Kontroll ved utdeling og ved endringer i medisineringen
• Situasjoner som øker faren for avvik
• Bruk av Felleskatalogen og Norsk Elektronisk Legehåndbok
• Dokumentasjon og avvikshåndtering
• Kvalitetssikring og internkontroll
• Pasientrettigheter og taushetsplikt
• Farmakokinetikk, og hindre for legemiddelopptak
• Knusing og deling av tabletter
• Behandlingsmål
• Observasjon av effekt og bivirkningssymptom
• Interaksjoner

Faglig forankring:
Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL, disse oppdateres kontinuerlig. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Eksempel på andre relevante kilder er Felleskatalogen, Forskrift om legemiddelhåndtering, Norsk Legemiddelhåndbok.

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:
• Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
• Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
• Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer

Målgruppe for kurset

Sykepleiere og vernepleiere

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs

Uttalelser

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.
- Spesialrådgiver Hege B. Kristoffersen, Bærum kommune