Kurs i helse og omsorg

Helsefagarbeider

Helsefagarbeider er en utdanning for deg som liker å jobbe med mennesker i alle aldre, og i ulike livssituasjoner. Du får kompetanse til å kunne gi praktisk hjelp, pleie og omsorg. Dette kurset forbereder deg til teorieksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 27.08.2018 32 dager27.08.2018 21.000 kr

Barnepalliasjon

En konferanse om å gi best mulig kvalitet til korte liv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 29.11.2018 2 dager29.11.2018 3.100 kr

Helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre

Erfaringskonferanse i helsefremmende og forebyggende arbeid til eldre innen helse, velferd og kultur.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 29.10.2018 2 dager29.10.2018 2.400 kr

Kurs om tvang og makt i skolen

Vi tilbyr kurs om tvang og makt i skolen. En praksisnært kurs som skal gi deltakerne økt kunnskap om lovverket, samt for forebygging av tvang og makt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 1.900 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 1.900 kr

Omsorg ved livets slutt

En konferanse for alle som arbeider med døende

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 29.11.2018 2 dager29.11.2018 3.100 kr

Pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak

Vi tilbyr kurs i pårørendesamarbeid og pårørendestøtte i kommuner og helseforetak

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 29.11.2018 2 dager29.11.2018 3.100 kr

Velferdsteknologi i praksis

En erfaringskonferanse om praktisk bruk av velferdsteknologi

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 19.11.2018 2 dager19.11.2018 3.100 kr

Bruk av makt og tvang i sykehjem - rettsregler, fag og etikk

Bruk av makt og tvang overfor pasienter på sykehjem er ikke uvanlig. Det er også ofte nødvendig. Men bruk av makt og tvang krever kunnskap om rettsreglene, i tillegg til etisk og faglig forsvarlighet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Steinkjer Steinkjer 1 dag 2.650 kr

Ergonomi for kirkegårds og parkansatte

Formålet er å øke bevisstheten rundt ergonomi og kroppsbruk i det daglige arbeidet. Deltakerne skal få bedre forutsetninger for å finne gode arbeidsmåter, få praktiske tips om hvordan man jobber smartere, og å øke bevissthet om at en har en god sak når deltakerne tar hensyn til egen helse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 1.950 kr

Juss for ledere i helse- og omsorgstjenesten

Vi tilbyr juss for ledere i helse og omsorgstjenesten over 2 samlinger. Studentene skal tilegne seg kunnskap om den juridiske metoden på helserettens område som basis for å forstå reglenes innhold.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 samlinger a 2 dager 10.740 kr

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 1

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 1. Mer enn 1.600 deltakere fra 170 kommuner har siden 2012 tatt en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 4 dager 13.650 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 14.210 kr

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 2

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg, modul 2 - strategisk kompetanseplanlegging, styring og utvikling. Studiets tilsammen 9 moduler kan tas enkeltvis og uavhengig av hverandre, og hver modul gir 7,5 studiepoeng ved fullført eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, St. Hanshaugen Oslo, St. Hanshaugen 4 dager 11.730 kr
Tromsø, Scandic Grand ... Tromsø 4 dager 14.350 kr
Tromsø, Sydspissen Hot... Tromsø 4 dager 10.740 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 13.450 kr

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 3+7

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 3+7. Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 170 kommuner, og 1.580 enkeltpersoner har vært / er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 7 dager 15.020 kr

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 4

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg modul 4. Mer enn 1.600 deltakere fra 170 kommuner har siden 2012 tatt en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Dette verktøyet håndterer utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager 13.530 kr

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 5

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 5. Mer enn 1.600 deltakere fra 170 kommuner har siden 2012 tatt en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg". Gjennom studiet får du verktøy for å håndtere utfordringer i hverdagen innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 14.170 kr
Tromsø Tromsø 4 dager 13.230 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 13.530 kr

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 6

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 6. Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 170 kommuner, og 2.700 deltakere / 1.600 enkeltpersoner har vært / er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 2 samlinger à 2 dager 14.270 kr

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 7

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 7. Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 170 kommuner, og 1.580 enkeltpersoner har vært / er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager 14.210 kr

Lederutdanning - Helse og omsorg, modul 8

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 8. Siden oppstarten i 2012 har vi på dette landsdekkende studiet hatt deltakelse fra over 170 kommuner, og 2.700 deltakere / 1.600 enkeltpersoner har vært / er i studieløpet på en eller flere moduler i studiet "Lederutdanning - helse og omsorg".

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 samlinger à 2 dager 14.210 kr

Lederutdanning, helse og omsorg - modul 3

Vi tilbyr lederutdanning, helse og omsorg - modul 3. Mer enn 2700 deltakere fra over 115 kommuner har hittil deltatt på Lederutdanning - helse og omsorg. De får verktøy til å håndtere utfordringer i sin hverdag innen helse- og omsorgssektoren i kommunene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, St. Hanshaugen Oslo, St. Hanshaugen 4 dager a 2 samlinger 11.490 kr
Tromsø Tromsø 4 dager 11.490 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 11.730 kr

Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen

Vi tilbyr kurs i Marte Meo-metoden – et virkemiddel i demensomsorgen Marte Meo-metoden, en filmveiledningsmetode i utviklings - og funksjonsstøttende kommunikasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.450 kr
Tromsø Tromsø 13.06.2018 1 dag13.06.2018 2.450 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.450 kr

Mellom to stoler og bak sofaen -Fagdag om juss og fag i NAV/helse

Vi tilbyr fagdag om jus og fag i NAV og helse-og omsorgstjenesten. Pasienter, brukere og tjenestemottakere kan oppleve å falle mellom to stoler i vår komplekse organisering av tjenester og ytelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Grand Hotel Te... Bergen 1 dag 2.650 kr
Bergen, Augustin Hotel... Bergen 1 dag 2.650 kr
Tromsø Tromsø 1 dag 2.650 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.650 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.650 kr

Omsorg, ernæring og etiske dilemmaer ved livets slutt

Kurset er ment å gi trygghet og kunnskap om hva som skjer ved livets slutt, slik at den enkelte står bedre rustet i krevende situasjoner. Kurset vil bestå av forelesning, diskusjoner i gruppe og plenum og erfaringsutveksling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.350 kr
Drammen Drammen 1 dag 2.350 kr
Sandefjord Sandefjord 1 dag 2.350 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.350 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.350 kr
Tønsberg Tønsberg 1 dag 2.350 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.350 kr
Ål Ål 1 dag 2.350 kr

Saksbehandling for leger og annet helsepersonell

Vi tilbyr kurs i saksbehandling for helse- og omsorgstjenesten. Kurset skal gi ansatte i helse og omsorgstjenesten bedre generell innsikt i og forståelse for kommunens plass i samfunnet og spesielt for helse og omsorgstjenesten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stjørdal Stjørdal 05.06.2018 2 dager05.06.2018 5.750 kr

Fagbrev Portørfaget

Vi tilbyr fagbrev portørfaget. Fagbrev er et formelt papir som dokumenterer vedkommendes kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alna Oslo, Alna 110 timer 17.500 kr

Akuttvurdering av pasienter på telefon

Har du behov for friske opp dine kunnskaper når det gjelder å vurdere pasienter til akutt time hos legen?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 29.05.2018 3 timer29.05.2018 1700 kr

Eksamensforberedende kurs for helsesekretærer

Skal du opp i tverrfaglig eksamen for helsesekretærer? Da har vi et forberedende kurs så du blir tryggere til eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 kveld 1.950 kr

Engelsk for sekretærer på legekontor

Ønsker du å bli mer profesjonell og trygg i kommunikasjon med engelsktalende pasienter?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 kveld 1.900 kr

Engelsk for sekretærer på sykehus

Ønsker du å bli mer profesjonell og trygg i kommunikasjon med engelsktalende pasienter?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 1 kveld 1900 kr

Feber hos barn

Ønsker du som helsekretærer på legekontor å lære mer om feber hos barn? Kurset er skreddersydd for denne yrkesgruppen som ønsker mer kunnskap og økt kompetanse om feber hos barn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 28.05.2018 2 timer28.05.2018 750 kr

Grunnkurs i DIPS for kontorpersonell

Dette kurset passer for deg som er utdannet helsepersonell og som har et mål om å jobbe på sykehus som sekretær på sengepost, poliklinikk eller ekspedisjon med DIPS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Blindern Oslo, Blindern 11.06.2018 1 kveld11.06.2018 3.990 kr

Hemoglobin og senkning

Ønsker du som helsekretærer på legekontor å lære mer om hemoglobin og senkning? Kurset er skreddersydd for denne yrkesgruppen som ønsker mer kunnskap og økt kompetanse om hemoglobin og senkning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 timer 750 kr

Hjerte- lungeredning for helsesekretærer

Dette 3-timerskurset gir dere den nødvendige kompetansen for å utføre hjerte-lungeredning voksne. Vi utsteder kursbevis som dokumentasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 29.05.2018 3 timer29.05.2018 750 kr

Kolesterol og lipider

Ønsker du som helsekretærer på legekontor å lære mer om kolesterol og lipider? Kurset er skreddersydd for denne yrkesgruppen som ønsker mer kunnskap og økt kompetanse om kolesterol og lipider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 timer 750 kr

Kols og astma

Ønsker du som helsekretærer på legekontor å lære mer om kols og astma? Kurset er skreddersydd for denne yrkesgruppen som ønsker mer kunnskap og økt kompetanse om kols og astma.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 timer 750 kr

Kurs i intervjuteknikk

Synes du det er vanskelig å «få tak i» den du intervjuer? Hvordan kan du på kort tid klare å vurdere om dette er rett person?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 24.09.2018 (+1) 2 timer24.09.2018 (+1) 1450 kr

Kurs i praktisk laboratoriearbeid

Vi lanserer vårt første laboratoriekurs i Trondheim. Kurset er fordelt på tre dager. Kampanjerabatt til alle nye påmeldte til kun kr 6000,- (ordinærpris kr 8000,-)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager 6000 kr

Kurs i skiftestue

Er du legesekretær, helsesekretær eller medisinsk sekretær og trenger kunnskap om skiftestue? Da kan dette kurset være noe for deg. Kurset er basert på, og i henhold til prosedyrer fra NOKLUS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 kveld 1.900 kr

Kurs i sårbehandling

Har du behov for friske opp dine kunnskaper i sårbehandling? Dette er et kurs som er rettet for sekretærer som ønsker mer kunnskap om sår og behandling av disse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 04.06.2018 1 kveld04.06.2018 990 kr

Kurs om diabetes

Har du behov for friske opp dine kunnskaper om diabetes?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 kveld 1700 kr

Laboratoriekurs med grunnleggende skiftestue

Har du behov for friske opp dine kunnskaper? Er du under omskolering, eller ønsker du å bli tryggere i din rolle som laboratoriemedarbeider? Kurset består av både teori med hovedvekt på praksis med praktiske prøver. Vi har kampanjerabatt i mai.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 15.08.2018 (+1) 8 kvelder15.08.2018 (+1) 9990 kr

Praktisk lab øvelse

Er du legesekretær, helsesekretær eller medisinsekretær og mangler øvelse i praktisk lab arbeid? Da kan dette kurset være noe for deg. Kurset inneholder noe teori med hovedvekt på lab øvelser. Kampanjerabatt i mai til kun kr 850,- (ordinærpris kr 1700,-)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 850 kr

System X - journalsystem

Har du tenkt å jobbe på et legekontor? Vi holder kurs i journalsystemet System X.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 25.09.2018 (+1) 1 dag25.09.2018 (+1) 5.100 kr

Urinprøven

Ønsker du som helsekretærer på legekontor å lære mer om urinprøven? Kurset er skreddersydd for denne yrkesgruppen som ønsker mer kunnskap og økt kompetanse om urinprøven.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 11.06.2018 2 timer11.06.2018 750 kr

Venøs prøvetaking i praksis

Ønsker du å lære å ta blodprøver? Da er dette kurset for deg! Kurset består av både teori med hovedvekt på praksis med praktiske øvelser. Kurset er basert på, og i henhold til prosedyrer fra NOKLUS. Våre instruktører har mer enn 15 års erfaring i laboratoriearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 kvelder 3.450 kr

Barnas kreative verksted

Vi tilbyr barnas kreative verksted - verksted som inspirerer til kreativitet og lek! En kreativ møteplass for barn og unge uansett alder: være seg pårørende, de som har mistet noen eller selv er syk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 timer Gratis kr

Dialogkafé - for kreftpasienter og pårørende

Dialog- og kreftkafeen er et møtested for kreftpasienter og pårørende. Den er etablert i samarbeid mellom kommunen, Sykehuset, Kreftforeningen, Sanitetsforeningen og pasientforeninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 06.06.2018 2 timer06.06.2018 Gratis kr

Gynekologisk kreft - mestringskurs

Vi tilbyr mestringskurs - gynekologisk kreft. Et kurs for deg som er behandlet for gynekologisk kreft. Pårørende er også velkommen. Velkommen!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Ullern Oslo, Ullern 1 dag 345 kr

Gynekologisk kreft - Rehabiliteringsprogram

Vi tilbyr et rehabiliteringsprogram for deg som er behandlet for brystkreft, lymfekreft eller gynekologisk kreft. Hvert program går over 7 ganger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Aker Oslo, Aker 31.10.2018 1 dag pr uke i 7 uker31.10.2018 345 kr

Kafé «Det gode møte»

En gang i måneden møtes vi på kafeen "Det gode møte". Kom innom for en kopp kaffe og en matbit - og hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 14.06.2018 2 timer14.06.2018 Gratis kr

Kreftforeningens rettshjelp (gratis)

Vi tilbyr gratis juridisk rådgivning om rettigheter og muligheter hvis de har fått kreft eller er pårørende til noen med kreft. På Vardesenteret får du tilbud om en samtale med en jurist opp til 30 minutter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 30.05.2018 (+2) 2 timer30.05.2018 (+2) Gratis kr

Kreftkafè i Molde - et møtested for kreftpasienter og pårørende

Vi tilbyr kreftkafè i Molde. Dette er en arena for deling av erfaringer, metoder for mestring av sykdom, fokus på livskvalitet, humor, og en arena hvor helsepersonell er tilgjengelig for å svare på spørsmål, gi veiledning og komme med råd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 06.06.2018 2 timer06.06.2018 Gratis kr
Oslo, Vålerenga Oslo, Vålerenga 29.05.2018 (+3) 3 timer29.05.2018 (+3) Gratis kr

Kunstterapi

Vi ønsker velkommen til kunstterapigruppe. I kunstterapi brukes kreative teknikker som maling, tegning og lignende for å uttrykke og bli bevisst sine følelser. Det skal være en mulighet til å kunne uttrykke noe som kanskje er ordløst eller vanskelig å sette ord på ved å bruke symboler og farger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 30.05.2018 3 timer30.05.2018 Gratis kr

Kveldsmøte om seneffekter etter kreftbehandling

Velkommen til temamøte om seneffekter etter kreftbehandling! Takket være moderne diagnostikk og behandling lever mer enn seks av ti kreftpasienter minst 5 år etter at de fikk diagnosen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 kveld Gratis kr

Temakafé for kreftpasienter og pårørende

Vi tilbyr temakafé for kreftpasienter og pårørende. Temakafé er et uformelt møtested for både kreftpasienter, pårørende og etterlatte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 28.05.2018 2 timer28.05.2018 Gratis kr
Asker Asker 2 timer Gratis kr
Bergen Bergen 1 time Gratis kr
Drammen Drammen 13.06.2018 2 timer13.06.2018 Gratis kr
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 2 timer Gratis kr
Enebakk Enebakk 2 timer Gratis kr
Farsund Farsund 2 timer Gratis kr
Fjell Fjell 06.06.2018 2 timer06.06.2018 Gratis kr
Flekkefjord Flekkefjord 2 timer Gratis kr
Flora / Florø Flora / Florø 1 1/2 time Gratis kr
Førde Førde 30.05.2018 2 timer30.05.2018 Gratis kr
Gjøvik Gjøvik 28.05.2018 2 timer28.05.2018 Gratis kr
Hamar Hamar 2 timer Gratis kr
Harstad Harstad 05.06.2018 2 timer05.06.2018 Gratis kr
Haugesund Haugesund 14.06.2018 2 timer14.06.2018 Gratis kr
2 timer Gratis kr
Kristiansand Kristiansand 2 timer Gratis kr
Leksvik Leksvik 30.05.2018 2 timer30.05.2018 Gratis kr
Levanger Levanger 2 timer Gratis kr
Lillesand Lillesand 30.05.2018 2 timer30.05.2018 Gratis kr
Lindås Lindås 06.06.2018 2 timer06.06.2018 Gratis kr
Lyngdal Lyngdal 2 timer Gratis kr
Lærdal Lærdal 20.09.2018 (+2) 2 timer20.09.2018 (+2) Gratis kr
Mandal Mandal 1 time Gratis kr
Nord-Aurdal / Fagernes Nord-Aurdal / Fagernes 30.05.2018 2 timer30.05.2018 Gratis kr
Odda Odda 04.06.2018 2 timer04.06.2018 Gratis kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 2 timer Gratis kr
Ski Ski 28.05.2018 (+1) 2 timer28.05.2018 (+1) Gratis kr
Stavanger Stavanger 06.06.2018 (+1) 1 time06.06.2018 (+1) Gratis kr
Steinkjer Steinkjer 06.06.2018 2 timer06.06.2018 Gratis kr
Stjørdal Stjørdal 06.06.2018 2 timer06.06.2018 Gratis kr
Stord Stord 31.05.2018 2 timer31.05.2018 Gratis kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 timer Gratis kr
Tønsberg Tønsberg 30.05.2018 (+1) 2 timer30.05.2018 (+1) Gratis kr
Ullensaker Ullensaker 2 timer Gratis kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 2 timer Gratis kr
Vennesla Vennesla 30.05.2018 2 timer30.05.2018 Gratis kr
Voss Voss 07.06.2018 2 timer07.06.2018 Gratis kr
Åfjord Åfjord 2 timer Gratis kr
Ålesund Ålesund 01.06.2018 2 timer01.06.2018 Gratis kr
Årdal Årdal 25.10.2018 (+1) 2 timer25.10.2018 (+1) Gratis kr

Temakveld - kunst som livshjelp

Vi tilbyr en temakveld hvor kunst som livshjelp er i fokus. I møte med kreft er det ikke alltid hverdagsspråket strekker til. Da kan det være godt å oppdage andre uttrykksformer. Frofatter Guro Skottene deler egne tekster og viser bilder av kunstneren Vincent van Gogh.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Ullern Oslo, Ullern 1 1/2 time Gratis kr

Temakveld for pasienter med gynekologisk kreft

Vi tilbyr temakveld for pasienter med gynekologisk kreft.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 timer Gratis kr

Temakveld for pårørende - til noen som er rammet av kreft

Vi tilbyr temakveld for pårørende til noen som er rammet av kreft. Som pårørende er du nær den det gjelder, men likevel kan du oppleve at du står på sidelinjen. Pårørende er viktig for den som er syk. Hvordan ta vare på seg selv, samtidig som du skal være der som pårørende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 1 1/2 time Gratis kr

Torsdagskafé - med andre som har erfaringer med kreft (eldre)

Vi tilbyr torsdagskafé - en møteplass som passer for eldre. Kom innom for en kopp kaffe og en matbit - og hyggelig samtale med andre som har erfaringer med kreft.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.06.2018 2 timer07.06.2018 Gratis kr

Treffpunkt - møteplass for barn og unge som er pårørende

Barn og unge som har alvorlig sykdom i familien eller som har mistet noen kan ha god nytte av å møte andre som har opplevd det samme. Her får de et pusterom fra sykdom, men også mulighet til å snakke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 29.05.2018 2 timer29.05.2018 Gratis kr
Arendal Arendal 04.06.2018 2 timer04.06.2018 Gratis kr
Bergen Bergen 29.05.2018 (+1) 2 timer29.05.2018 (+1) Gratis kr
Bodø Bodø 05.06.2018 2 timer05.06.2018 Gratis kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 06.06.2018 2 timer06.06.2018 Gratis kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 05.06.2018 2 timer05.06.2018 Gratis kr
Drammen Drammen 05.06.2018 2 timer05.06.2018 Gratis kr
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 2 timer Gratis kr
Elverum Elverum 29.05.2018 2 timer29.05.2018 Gratis kr
Evje og Hornnes Evje og Hornnes 2 timer Gratis kr
Fredrikstad Fredrikstad 2 timer Gratis kr
Gjøvik Gjøvik 29.05.2018 2 timer29.05.2018 Gratis kr
Hamar Hamar 30.05.2018 2 timer30.05.2018 Gratis kr
Harstad Harstad 29.05.2018 (+1) 2 timer29.05.2018 (+1) Gratis kr
Kongsberg Kongsberg 04.06.2018 2 timer04.06.2018 Gratis kr
Kongsvinger Kongsvinger 31.05.2018 2 timer31.05.2018 Gratis kr
Kristiansand Kristiansand 06.06.2018 2 timer06.06.2018 Gratis kr
Kristiansund Kristiansund 2 timer Gratis kr
Levanger Levanger 28.05.2018 (+1) 2 timer28.05.2018 (+1) Gratis kr
Lillehammer Lillehammer 05.06.2018 2 timer05.06.2018 Gratis kr
Meldal Meldal 2 timer Gratis kr
Molde Molde 05.06.2018 2 timer05.06.2018 Gratis kr
Namsos Namsos 28.05.2018 (+1) 2 timer28.05.2018 (+1) Gratis kr
Nord-Aurdal / Fagernes Nord-Aurdal / Fagernes 26.05.2018 (+1) 2 timer26.05.2018 (+1) Gratis kr
Oppdal Oppdal 2 timer Gratis kr
Os Os 11.06.2018 2 timer11.06.2018 Gratis kr
Oslo, Uranienborg Oslo, Uranienborg 2 timer Gratis kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 30.05.2018 (+1) 2 timer30.05.2018 (+1) Gratis kr
Røros Røros 05.06.2018 2 timer05.06.2018 Gratis kr
Sarpsborg Sarpsborg 14.06.2018 2 timer14.06.2018 Gratis kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 05.06.2018 2 timer05.06.2018 Gratis kr
Ski Ski 28.05.2018 (+1) 2 timer28.05.2018 (+1) Gratis kr
Stavanger Stavanger 31.05.2018 2 timer31.05.2018 Gratis kr
Stjørdal Stjørdal 2 timer Gratis kr
Stord Stord 05.06.2018 2 timer05.06.2018 Gratis kr
Surnadal Surnadal 2 timer Gratis kr
Tromsø Tromsø 06.06.2018 2 timer06.06.2018 Gratis kr
Trondheim Trondheim 31.05.2018 2 timer31.05.2018 Gratis kr
Tønsberg Tønsberg 28.05.2018 (+1) 2 timer28.05.2018 (+1) Gratis kr
Voss Voss 2 timer Gratis kr
Ålesund Ålesund 05.06.2018 2 timer05.06.2018 Gratis kr

Veien videre - Temakafé for deg som har eller har hatt kreft

Vi tilbyr temakafé for deg som har eller har hatt kreft, samt dine pårørende. Møteplassen vil ta opp temaer som kan være til nytte for deg som er rammet av kreft og dine pårørende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hemnes Hemnes 28.05.2018 2 timer28.05.2018 Gratis kr

Å leve til man dør

Kreftforeningen inviterer til en kveld med innlegg og refleksjoner. Hvordan er det å leve når man vet at man selv, eller noen som står en nær, snart kan dø. Hva kan bli vanskelig hvis man ikke snakker sammen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sarpsborg Sarpsborg 2 timer Gratis kr

Helse- og oppvekstfag - utdanningsprogram - Vg1 og Vg2

Ønsker du deg et sosialt yrke hvor du kan vise omsorg for mennesker i forskjellige aldersgrupper og livssituasjoner? Da er utdanningsprogrammet Helse- og oppvekstfag veien for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 27.08.2018 484 timer27.08.2018 63.500 kr
Fredrikstad Fredrikstad 27.08.2018 484 timer27.08.2018 63.500 kr
Halden Halden 27.08.2018 484 timer27.08.2018 63.500 kr
Moss Moss 27.08.2018 484 timer27.08.2018 63.500 kr
Sarpsborg Sarpsborg 27.08.2018 484 timer27.08.2018 63.500 kr

Helsearbeiderfaget - teori til fagbrev

Bli helsefagarbeider - ta fagbrev som voksen Vi trenger flere helsefagarbeidere - prognosene sier at vi må utdanne 4500 helsefagarbeidere årlig for å dekke framtidens behov fro arbeidskraft på området.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.09.2018 108 timer11.09.2018 22.000 kr