Grunnkurs i observasjonskompetanse for helsefagarbeider -nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: 475

Vi tilbyr grunnkurs i observasjonskompetanse for helsefagarbeider som nettkurs. Med observasjonskompetanse mener vi oppmerksom iakttagelse av pasienten i den hensikt å innhente data om helsetilstanden.

Hvis en konkret observasjon skal si noe om helsetilstanden til pasienten, må den kobles sammen med fagkunnskap.

Eksempler på tema som gjennomgås:
• Fall blant eldre: Forebygging og viktige observasjoner etter fall
• Bevisstløs person, kronisk subduralt hematom, hjernerystelse, Glasgow Coma Scale
• Vitale tegn
• Puls, blodtrykk, respirasjon og temperatur
• Mental forvirring
• Kognitiv svikt, demens og samtykkekompetanse, observasjoner ved mistanke om hjerneslag, feber, UVI, depresjon hos eldre.
• Aktuelle observasjoner og hvordan de utføres
• Respirasjon og sirkulasjonssystemet
• Allmenntilstand og helsesvikt hos eldre
• Kjennetegn, ernæring, dehydrering, veiing, observasjonskompetanse og rapport


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Faglig forankring:
Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset.

Kurset er utviklet av sykepleier Anita Baadstø, og godkjent av medisinsk redaksjon:
• Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
• Terje Johannessen, professor i allmennmedisin

Målgruppe for kurset

Helsefagarbeidere

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs

Uttalelser

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.
- Spesialrådgiver Hege B. Kristoffersen, Bærum kommune