Hverdagsmestring - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: 350

Vi tilbyr kurs om hverdagsmestring som nettkurs. Innføring i hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering. Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering er noen av tiltakene i reformen Leve hele livet. Målet er å øke mestring og livskvalitet og å forebygge funksjonssvikt.

Eksempler på tema som gjennomgås
• Leve hele livet – en kvalitetsreform for eldre.
• Hverdagsmestring – hva innebærer det?
• Fra pleiekultur til mestringskultur.
• Motivasjon og mestring.
• Omsorg på brukerens premisser.
• Myndiggjøring og ansvarliggjøring.
• Felles verdier og holdninger.
• Tilbud om hverdagsmestring.
• Forebyggende hjemmebesøk.
• Sjekkliste for vurdering av risiko for fall hos eldre.
• Fallforebyggende tiltak og observasjoner etter fall.
• Tverrfaglig team.
• Hjelpemidler og velferdsteknologi.
• Praktiske eksempler.

Faglig forankring
Innholdet i kurset er basert på Stortingsmelding 15 (2017 - 2018) Leve hele livet - en kvalitsreform for eldre.

Godkjenning
Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon i NEL