Klinisk beslutningslære - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 15 timer
Pris: 4.290

Vi tilbyr kurs i klinisk beslutningslære som nettkurs. Klinisk beslutningslære er den prosessen hvor vi bestemmer hvem som behøver hva, når. Det handler om beslutninger som tas i møte med pasienten. Ofte er dette en nokså subjektiv prosess hos legen, men den er sjelden vilkårlig.

Innhold:
Enhver kliniker samler sine data om pasienten og bygger opp argumenter for en bestemt sykdom eller behandling basert på sin tolkning av "fakta". Sikkerheten i klinikerens beslutninger avhenger av måten data samles inn på og hvordan de vurderes. Det er mange måter å anvende diagnostiske og terapeutiske strategier på i forhold til en bestemt pasient, men det er også kliniske problemstillinger som er entydige og som skal håndteres på en bestemt måte, for eksempel ved et åpenbart hjerteinfarkt.

Likevel, ofte foreligger usikkerhet. Legen må forholde seg til odds, vurdere den relative sjansen for at en pasient har eller ikke har en bestemt sykdom. Medisinen er sjelden svart/hvit, 100% versus 0%. Beslutninger blir tatt ut fra ulike grader av usikkerhet. Dette kurset handler om usikkerheten i medisinen, hva det innebærer og hvordan vi kan forholde oss til det. Kurset er godkjent av Legeforeningen som klinisk emnekurs i videre- og etterutdanningen av allmennleger med 15 poeng (timer).

Kurset er delt opp i 7 selvstendige sesjoner. Det er et problembasert kurs som består av kliniske vignetter, teoretisk stoff og en lang rekke oppgaver der du skårer poeng ved riktig svar og taper poeng ved gale svar. For å bestå en sesjon, må du ha minimum 85% korrekte svar. Siden klinisk beslutningslære ofte dreier seg om å beregne sannsynligheter, inneholder kurset mange regneoppgaver. Matematikken er enkel, men det vil vel være nyttig å ha en kalkulator for hånden.

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen:
• Terje Johannessen, Ingard Løge og Tor André Johannessen. Professor Terje Johannessen hadde ansvaret for undervisningen i klinisk beslutningslære i medisinstudiet i Trondheim i 15 år.