Generell legemiddelhåndtering for sykepleier - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: 475

Vi tilbyr oppfriskningskurs i generell legemiddelhåndtering for sykepleiere og vernepleiere som nettkurs. Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene.

Innhold:
Kurset gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder som skal godkjenne helsepersonell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering, og oppfyller krav i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Kurset er testet, godkjent og i bruk i mange kommuner i Norge, og av vikarbyrå.

Eksempel på tema som gjennomgås:
• Kontroll og ansvar for legemiddelhåndteringen
• Forskrift om legemiddelhåndtering
• Infomasjonsplikten
• Rutiner og inntaksregler
• Feil og avvik
• Dosett og multidose
• Farmakokinetikk
• Farmakodynamikk
• Legemiddelformer og administrasjonsmåter
• Medikamentregning
• Relevante legemidler og legemiddelgrupper
• Bivirkninger og interaksjoner
• Observasjoner og rapport
• Felleskatalogen


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Faglig forankring:
Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset. Andre relevante kilder er Felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering.

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:
• Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
• Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Målgruppe for kurset

Oppfriskningskurs for sykepleiere og vernepleiere

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs