Grunnkurs, innføring i omsorgsyrket for assistenter - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: 475

Vi tilbyr grunnkurs, innføring i omsorgsyrket for assistenter som nettkurs. Dette kurset er utviklet for pleie- og omsorgspersonell som ikke har helsefaglig utdanning.

Eksempel på tema som gjennomgås
• Verdier og holdninger
• Kommunikasjon og ansvar
• Din rolle og ditt ansvar
• Rapport og fordeling av oppgaver
• Hygiene og smittevern
• Pasientmedvirkning og funksjonsnivå
• Et godt stell
• Stell av pasienten på badet
• Hel kroppsvask i seng
• Hjelp til dusj
• Fot- og neglestell
• Munnstell
• Stell av hud og hår
• Briller, dårlig hørsel og høreapparatet
• Trykksår-forebygging
• Mat, drikke og måltider
• Kort om legemidler
• Fall og fallskader

Faglig forankring og godkjenning:
Kurset er godkjent av medisinsk redaksjon i NEL.

Målgruppe for kurset

Pleie og omsorgspersonell

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs

Uttalelser

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.
- Spesialrådgiver Hege B. Kristoffersen, Bærum kommune