Grunnleggende palliasjon - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 8 timer
Pris: 760

Vi tilbyr nettkurs i grunnleggende palliasjon. Kurset starter med en pre-test bestående av tilfeldig utvalgte spørsmål fra kurset. Det er ikke noe minstekrav for å bestå denne testen. Hensikten er å gi deg et innblikk i kurset, og hva du selv kan fra før.

Innhold:
Etter pre-testen sendes du videre til første kapittel. Hvis du oppfyller minimumskravet for å bestå ett kapittel, sendes du automatisk videre til det neste. Hvis du ikke får nok poeng, kan du ta det samme kapitlet om igjen. Et lite tips før du starter: Når avkrysningsfeltet er firkantet må du selv finne ut hvor mange svaralternativ som er riktige, og krysse av for dem. Når avkrysningsfeltet er rundt er det bare 1 riktig svar.

Eksempel på tema som gjennomgås:
• Når pasienten er døende - 2 pasienter, 2 forskjellige historier
• Symptomregistrering med ESAS og EACP
• Smerter
• Kartlegging av smerter ved demens
• Tungpusthet
• Kvalme og munnhuleplager
• Forstoppelse
• Psykisk og åndelig eksistensiell omsorg
• Delirium


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Faglig forankring:
Innholdet i kurset er basert på Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen, 2015, artikler av Husebø på Verdighetssenteret.no, og fagartikler i NEL. Artiklene i NEL oppdateres kontinuerlig. Du får gratis tilgang til dem via lenker i kurset.

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon:
• Trine Hessevik Paulsen, allmennlege og redaksjonsmedarbeider i NEL
• Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
• Terje Johannessen, professor i allmennmedisin

Kurset er også godkjent av NSF som meritterende med totalt 8 timer. Dette kan brukes i henhold til NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie / spesialsykepleie.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker grunnleggende kurs i palliasjon

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs

Uttalelser

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.
- Spesialrådgiver Hege B. Kristoffersen, Bærum kommune