Grunnkurs i samtykkekompetanse for helsefagarbeider - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: 350

Vi tilbyr grunnkurs i samtykkekompetanse for helsefagarbeider som nettkurs. Helsehjelp kan etter hovedregelen bare gis med pasientens samtykke, men hva om pasienten ikke kan samtykke. Når skal samtykkekompetansen vurderes, hvem skal vurdere den og hvordan.

Kurset gir deg en innføring i dette viktige temaet. Klikk på start så er du i gang. Du får veiledning etterhvert.

Eksempel på tema som gjennomgås:
• Lovverket og ditt juridiske ansvar
• Pasientens selvbestemmelsesrett
• Krav til et gyldig samtykke
• Noen unntak fra samtykkekravet
• Informasjon og vurdering av samtykkekompetansen

Faglig forankring:
Kurset er forankret i norsk lovverk: Pasient og brukerrettighetsloven, Helsepersonelloven, og relevante forskrifter og rundskriv.

Godkjenning:
Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon.

Målgruppe for kurset

Helsefagarbeidere