Grunnkurs dokumentasjon for sykepleiere - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: 475

Vi tilbyr grunnkurs i dokumentasjon for sykepleiere som nettkurs. Det er et overordnet mål at kvaliteten på sykepleie og behandling av den enkelte pasient skal være best mulig ut fra tilgjengelige ressurser. Dokumentasjon av sykepleien er et virkemiddel for å oppnå høy kvalitet.

Eksempel på kursinnhold:
• Juridiske krav knyttet til dokumentasjonsplikten
• Relevante og nødvendige pasientopplysninger
• Sykepleieprosessen som faglig ramme for dokumentasjon
• Informasjon og dokumentasjon knyttet til pasient og pårørende
• Oversikt og struktur i sykepleiedokumentasjon
• Registrering i IPLOS
• Avvik og avvikshåndtering

Faglig forankring:
Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier) og kvalitetssikret av NEL-redaksjon. Innholdet i kurset er basert på lover og forskrifter, nasjonale faglige retningslinjer og veiledere, sykepleiefaglig veileder for klinisk dokumentasjon av sykepleie i EPJ versjon 5.1 - 2017, KITH rapport - veileder fra nettsidene til direktoratet for e-helse, og relevante NEL-artikler som du får gratis tilgang til via lenker i kurset.

Godkjenning:
Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin, og Terje Johannesen, professor i allmennmedisin.

Målgruppe for kurset

Sykepleiere