Livmorhalsprøver - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 12 timer
Pris: 1,430

Kurset er godkjent som valgfritt kurs med 3 poeng i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin (gammel ordning) og i ny ordning -se læringsmål.

Læringsmål
Allmennmedisin

• ALM 009: Forebygging, helsefremmende tiltak og helseovervåkning
• ALM 060: Tolke objektiv informasjon i lys av subjektiv pasientinformasjon
• ALM 061: Diagnostikk og tiltak - aktiv observasjon, behandling eller henvisning
• ALM 062: Adekvat allmennmedisinsk behandling og oppfølging
• ALM 063: Praktiske behandlingsprosedyrer (P)

Faglig forankring
Kurset bygger på oversiktsartikler i NEL og Livmorhalsprogrammets kvalitetsmanual og består av flere kasuistikker med flervalgsspørsmål. Under hele kurset vil du ha lett tilgang til de mest relevante NEL-artiklene. Vi anbefaler at du bruker dem før og under kurset for å øke læringseffekten, samt for å sikre en effektiv gjennomføring av kasuistikkdelen av kurset. Ved å lære deg å bruke NEL vil du kunne jobbe kjappere og sikrere i klinikken, og det er kanskje den største gevinsten med NHIs kurs.

Kasuistikker
Kasuistikkene utgjør den interaktive delen av kurset. Her møter du flere pasienter med problemstillinger rundt livmorhalsprøve i Livmorhalsprogrammet, HPV infeksjon og HPV vaksine. Du skal utrede, informere og følge opp disse. Underveis må du svare på en rekke spørsmål om klinisk undersøkelse, diagnostikk, prognose og detaljer rundt de ulike tilstandene. Her lønner det seg å svare så riktig som mulig. For å få godkjent kurset, må du nemlig klare en minimumsskåre (85%). Oppnår du ikke minimumsskåren, må du ta kurset om igjen for å ha bestått kurset og motta kursbevis.

Kursansvarlige
Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen i samarbeid med Kreftregisteret ved Ameli Tropé, PhD, overlege gynekolog. Sveinung Wergeland Sørbye, PhD, overlege patolog, UNN og Ane Cecilie Munk, PhD, overlege gynekolog, Sørlandet Sykehus har bidratt med å kvalitetssikre innholdet.

Kursavgift og kursbevis
Når du har fullført alle kasuistikkene, avsluttet kurset og betalt kursavgiften, blir kursbevis utstedt.

Avslutning av kurset
Når du har jobbet deg gjennom kasuistikkene, og de er bestått, vil du få en posttest. Resultatet av posttesten vil kunne gi deg et inntrykk av om du har lært noe i kurset