Hypertensjon - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 6 timer
Pris: 1.550

Vi tilbyr kurs i hypertensjon som nettkurs. Høyt blodtrykk, hypertensjon, er en risikofaktor for å kunne utvikle hjertekarsykdom. Særlig ved mild hypertensjon er det viktig å avklare pasientens kardiovaskulære totalrisiko, før beslutningen om eventuell behandling tas.

Innhold:
Kurset er godkjent av Legeforeningen med 6 timer i videre- og etterutdanningen i allmennmedisin. Det gir deltakeren en oppdatering i dagens kunnskap og retningslinjer for blodtrykksbehandling. Kurset består av 2 kasuistikker. Du skal utrede og behandle de to pasientene. Kurset simulerer situasjonen på legekontoret. Underveis blir du konfrontert med en rekke flervalgsspørsmål om klinisk undersøkelse, diagnostikk, etiologi, terapi og prognose

Innholdet i kurset er basert på NEL-artikler. Vi anbefaler derfor at du bruker NEL i oppgaveløsningen. Siden pasientene presenterer seg med høyt blodtrykk, kan det være nyttig å studere symptomartikkelen om høyt blodtrykk og tilstandsartikkelen om hypertensjon før du går i gang med å løse oppgavene. Andre relaterte artikler kan det også være en fordel å lese, de viktigste av dem er listet opp som relevant litteratur når du kommer inn i kurset.

Kurset er utviklet av NEL-redaksjonen:
• Terje Johannessen, Ingard Løge og Tor André Johannessen