Oppfriskningskurs legemidler ved diabetes for sykepleier nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: 475

Vi tilbyr oppfriskningskurs i legemidler ved diabetes for sykepleiere som nettkurs.

Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert Nasjonale faglige retningslinjer, artikler i Norsk elektronisk legehåndbok (NEL), felleskatalogen m.m, forskrift om legemiddelhåndtering og annet relevant lovverk.

Eksempel på tema som gjennomgås:
• Legemiddelhåndtering og kvalitetssikring
• Yrkesetiske retningslinjer og juridiske ansvar
• Sykdomslære og behandlingsmål
• Blodglukosesenkende midler
• ATC-registret
• Inntaksregler
• Virkninger og bivirkninger
• Blodsukkermåling
• Insulinbehandling og injeksjonsteknikk
• Stikkskader
• Regn med enheter


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:
• Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
• Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Klinisk fagstige - NSF:
• Kurset er godkjent av NSF per 10.02.2014, som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 5 timer.
• Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

Målgruppe for kurset

Sykepleiere

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs

Uttalelser

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.
- Spesialrådgiver Hege B. Kristoffersen, Bærum kommune