Oppfriskning i aldring og legemiddelbehandling av eldre nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 2 timer
Pris: 350

Vi tilbyr oppfriskningskurs i aldring og legemiddelbehandling av eldre som nettkurs. Dette kurset passer også for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.

Kurset tilsvarer omtrent to timers undervisning. Gjennomført kurs innebærer bestått kunnskapsprøve.

Eksempel på tema som gjennomgås
• Alder og alderdom.
• Aldersrelaterte endringer.
• Sykdomslære
• Bivirkninger, polyfarmasi og interaksjoner.
• Geriatrisk farmakokinetikk.
• Referanser

Faglig forankring
Sentrale kilder er Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL), NHI.no, og Norsk legemiddelhåndbok.

Godkjenning
Godkjent av redaksjonen i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) ved Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin og Terje Johannessen, professor i allmennmedisin.

Målgruppe for kurset

Assistenter (medhjelper)

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs