Grunnkurs i legemiddelhåndtering til barn - sykepleiere, nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 12 timer
Pris: 1.140

Vi tilbyr grunnkurs i legemiddelhåndtering til barn for sykepleiere og vernepleiere som nettkurs. Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen.

Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset. Andre relevante kilder er Felleskatalogen, Forskrift om legemiddelhåndtering, Norsk Legemiddelhåndbok, Helsetilsynet og erfaringer fra praksis. Etter kurset kan du repetere / se på avgitte svar i din egen kursgjennomgang.

Eksempel på tema som gjennomgås:
• Lovbestemmelser og ansvar for faglig forsvarlighet yrkesutøvelse
• Pasientrettigheter og taushetsplikt og meldeplikt
• Istandgjøring og utdeling av legemidler
• Medikamentregning og måleenheter
• Overføring av informasjon og kontrollrutiner ved endringer i medisineringen
• Legemiddelformer og inntaksregler
• Virkninge, bivirkninger og interaksjoner
• Observasjon og rapport
• Samhandling med annet helsepersonell, sykehus og foreldre
• Situasjoner som øker faren for avvik
• Kvalitetssikring og internkontroll
• Dokumentasjon og avvikshåndtering
• Farmakologiske forhold hos barn
• Feber og infeksjoner hos barn
• Kasuistikk med cerebral parese og epilepsi
• Behandlingsmål
• Bruk av Felleskatalogen og oppslagsverk som NEL


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:
• Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
• Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Klinisk fagstige - NSF:
• Kurset er godkjent av NSF per 12.12.2013, som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 5 timer.
• Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

Målgruppe for kurset

Sykepleiere og vernepleiere

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs