Smerter ved demens - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time
Pris: 375

Vi tilbyr kurs om smerter ved demens som nettkurs. Lindring av fysisk smerte må prioriteres like høyt hos personer med demens som hos andre, og en kompetent smertevurdering er en forutsetning for god smertebehandling.

Når pasienten ikke kan kommunisere hvor, når og hvordan det gjør vondt, blir vår fremste oppgave å observere og registrere tegn på smerteatferd. Målet med kurset er å lære en systematisk metode for dette.

Kurset kan tas alene eller i tillegg til kurset Grunnleggende palliasjon. Målgruppen er sykepleiere, vernepleiere og andre som har omsorg for pasienter med demens.

Tema som gjennomgås:
• Smerter hos eldre og demente.
• Atferdsforstyrrelser og psykiske symptomer ved demens (APSD).
• Problematferd og smerteatferd..
• Systematisk kartlegging med MOBID-2.
• Smerteterskel og smertetoleranse.
• Konsekvenser av ubehandlet smerte.
• Ressurser i pleierstaben.

Faglig forankring
Sentrale kilder er MOBID-2, instrument for kartlegging av smerter ved demens, og fagartikler om smerter og demens. Referanser er oppgitt på siste side.

Godkjenning
Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaksjon i Norsk Elektronisk Legehåndbok, NEL.