Grunnkurs i legemiddelhåndtering for assistenter - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: 475

Vi tilbyr grunnkurs i legemiddelhåndtering for assistenter (medhjelper) som nettkurs. Kurset bygger på relevant lovverk og basiskunnskap om legemidler og sykdommer.

Innhold:
Kurset danner et faglig grunnlag for virksomhetslederes vurdering og godkjenning av personell som skal administrere legemidler i kommunehelsetjenesten. Du jobber som assistent (medhjelper) i hjemmetjenesten og skal dele ut medisiner fra multidose og dosett. Hva innebærer det å ha slikt ansvar? Hvilke situasjoner og problemstillinger kan du møte? Hva er viktig å rapportere, og når må du tilkalle hjelp? Kurset oppdateres kontinuerlig etter behov. Siste totalrevidering utført 23.02.2016.

Med dette kurset ønsker vi å bidra til økt kompetanse- og kvalitetssikring i kommunene. Kurset gir beslutningsstøtte for virksomhetsleder som skal godkjenne personell for ulike oppgaver innen legemiddelhåndtering, og oppfyller krav i henhold til gjeldende lovbestemmelser. Kursene er testet, godkjent og i bruk i mange kommuner i Norge, og av vikarbyrå.

Eksempel på tema som gjennomgås:
• Faglig forsvarlighet, egen rolle og ansvar
• Innhente råd og hjelp fra kvalifisert personell
• Innhente hjelp i akutte situasjoner
• Taushetsplikt
• Meldeplikt
• Pasientrettigheter
• Rapport og samhandling
• Kontrollrutiner ved utdeling
• Legemiddelformer og riktig bruk av legemidlene
• Bruk av felleskatalog og pakningsvedlegg
• Legemiddelbehandling og eldre
• Bivirkningssymptom
• I tillegg til gir vi tilgang til relevant informasjon for fordypning.


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Faglig forankring:
Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen. Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset. Andre relevante kilder er Felleskatalogen og relevant lovverk. Etter kurset kan du repetere og lære mer ved å se på din egen kursgjennomgang, og lære mer fra oppslagsverket det lenkes til i kurset.

Målgruppe for kurset

Assistenter og medhjelpere i hjemmetjenesten

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs

Uttalelser

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.
- Spesialrådgiver Hege B. Kristoffersen, Bærum kommune