Grunnkurs i tvungen somatisk helsehjelp, helsepersonell- nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: 475

Vi tilbyr grunnkurs i tvungen somatisk helsehjelp for helsepersonell som nettkurs. Pasient og brukerrettighetsloven kapittel 4 A regulerer muligheten for å kunne gi helsehjelp til personer uten samtykkekompetanse, som motsetter seg helsehjelpen.

Innhold:
Derimot, om en pasient avfinner seg med helsehjelpen i en eller annen form for aksepterende atferd, er det reglene i kapittel 4 i samme lov, som gjelder. Dette kurset bygger videre på kurset "Samtykkekompetanse", og forutsetter derfor at du kjenner bestemmelsen i pbrl. kap. 4.

Eksempler på tema som gjennomgås:
• Ditt juridiske ansvar som helsepersonell
• Relevante lovbestemmelser om bruk av tvang
• Bestemmelser i pasient og brukerrettighetsloven kap. 4 A
• Virkeområde, vilkår og vurderinger
• Hvilken helsehjelp kan gis med tvang
• Prinsipper og verdier som må ivaretas ved bruk av tvang
• Hvem kan bestemme når pasienten ikke kan bestemme selv
• Saksbehandling: Hvordan fatte et formelt vedtak om tvungen helsehjelp


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Faglig forankring:
Kurset er forankret i norsk lovverk, blant annet pasient og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven, og relevante forskrifter og rundskriv. Materiale utarbeidet av Aslak Syse ved Institutt for offentlig rett, har vært en viktig kilde i tolkningen av lovverket.

Godkjenning:
Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier), og godkjent av medisinsk redaktør i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL). Kurset er også godkjent av NSF som meritterende med totalt 5 timer. Dette kan brukes i henhold til NSFs godkjenningsordning for klinisk spesialist i sykepleie/ spesialsykepleie.

Målgruppe for kurset

Helsepersonell