Vaksinasjon, velsignelse eller belastning? - nettkursKursarrangør: Nettbasertekurs.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 måneder
Pris: 360

Mange foreldre opplever at spørsmaålet om vaksinasjon er vanskelig å ta stilling til. Skal de velge risikoen ved ikke å vaksinere eller blindt følge barnevaksinasjonsprogrammet? Foreldre som tviler, kan oppleve seg ledet av helsesøster, lege på helsestasjonen eller andre til å ta alle vaksiner.

I mange tilfeller står foreldrene uten argumenter, men med en sterk følelse av at det å sprøyte sykdomsfremkallende stoffer og kjemikalier inn i kroppen på sitt friske barn, ikke nødvendigvis er helt riktig.

Det er dette vakuumet denne filmen vil prøve å fylle gjennom at en rekke fagfolk forteller fra sin praksis om alvorlige bivirkninger ved vaksinasjon. Vaksineskadde og deres foresatte deler også sin historie.

Filmen viser at alvorlig skade i sjeldne tilfeller, kan oppstå uker, måneder og år etter vaksinasjon, ikke bare umiddelbart etter injeksjonen. Det har vist seg å være svært vanskelig å få aksept og erstatning for på ført vaksineskade i ettertid. Spørsmålet om vaksinasjon eller ikke melder seg også i voksen alder, noe filmen også belyser.


Eksamen/sertifisering:
Kursbevis