Legen i Bergen med utvidet doktorbegrep - nettkursKursarrangør: Nettbasertekurs.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 3 måneder
Pris: 360

Lege, forsker og underviser på Universitet i Bergen Edvin Schei snakker om legeutdannelsen, etikk, om tvil og tro om doktorens maktposisjon.

Professor og fastlege Edvin Schei deler sine tanker sammen med intervjuer og terapeut Christine Schjetlein om dagens virksomhet på universitetene og legekontorene. Det er mer enn 20 år siden Edvin Schei begynte å studere medisin i Bergen. Senere har han vært doktor i Kautokeino, Vardø, Tromsø, og nå igjen i Bergen, som allmennpraktiker, som forsker og som underviser for nye legestudenter.

«Gjennom disse årene har jeg stadig vekk følt meg flau og irritert over hykleriet, skrytet og den ensidige rosemalingen av medisinen, fremskrittet og forskningen. Hvis jeg skal være med på dette - og det vil jeg faktisk, for jeg opplever at leger og andre helsevesener kan gi reell hjelp, så vil jeg at vi skal være mer ærlige. Jeg vil at vi som opplever medisinens paradokser og galskap fra innsiden skal våge å snakke om det uten å føle oss som negative avvikere bland våre mer tilfredse kolleger. Vi har gode grunner for vår ambivalens og vår aggresjon. Vi må våge å tro på vår egen tvil, og fortelle til verden rundt oss at vi, som er keiserens kammertjenere, ikke riktig får øye på de nye klærne.» Utdrag fra «Fundamentalisme i hvitt» av Edvin Schei i 1998.


Målgruppe for kurset:
Tanker for kommende leger og annet helsepersonell som har med pasienter å gjøre.


Eksamen/sertifisering:
Kursbevis