Koronavirus og smittevern – informasjon og råd - nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 timer

Ikke alle har tilgang på NHIs kursplattform for helsepersonell. Derfor gjør vi innholdet i dette kurset om Koronavirus og smittevern tilgjengelig for alle – både helsepersonell og allmennheten.

Tema som gjennomgås
• Sykdomslære, smittespredning og utsatte grupper
• Smitteforebyggende tiltak - enkle råd til befolkningen
• Smitteforebyggende tiltak i primærhelsetjenesten
• Håndhygiene
• Bruk av beskyttelsesutstyr ved mistenkt eller bekreftet smitte med det nye koronaviruset SARS-Cov-2
• Definisjoner
• Referanser

Kursinnholdet er i all hovedsak basert på Folkehelseinstituttets veiledere Nytt koronavirus - fakta , råd og tiltak og Smittevernveilederen1-2. Formålet med kurset er å sikre at de som håndterer mistenkt smittede og smittede i kommunehelsetjenesten, har lest og forstått sentral informasjon om smitteverntiltak.

Basale smittevernrutiner i helsetjenesten er ulike tiltak som skal beskytte helsepersonellet mot smitte og forebygge smitte til og mellom pasienter2. Disse tiltakene gjelder i møte med alle pasienter uavhengig av diagnose eller antatt infeksjonsstatus. Ved kjent eller mistenkt smitte med enkelte smittestoffer, må rutinene utvides med tilpassede tiltak avhengig av smittestoffets egenskaper.

Kurset har blitt svært godt mottatt og vi ønsker derfor å legge det åpent tilgjengelig for alle. Vær oppmerksom på at du ikke vil få utstedt noe kursbevis for gjennomføring av dette åpne kurset. Dersom du eller din leder trenger kursbevis, må kurset tas i vår kursportal (det lenkede kurset er for sykepleier, men kurset finnes også for helsefagarbeider og pleieassistent).

Ta kurset her: Nye koronavirus, informasjon og råd til helsepersonell

Målgruppe for kurset

Kurset er utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs