Helsefremmende arbeid - Helsefagarbeider - nettkursKursarrangør: Campus NooA
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du vil og få tilgang i 365 dager
Pris: 6900

HEA-Helsefremmende arbeid skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som helsefagarbeider.

Helsefremmende arbeid HEA inngår i Helsefagarbeider


HEA-Helsefremmende arbeid  skal gi kunnskap og forståelse av helseaspektene man kommer bort i som helsefagarbeider. Det handler om hva levevaner, fysisk aktivitet og kosthold betyr for å forebygge sykdom og fremme fysisk og psykisk helse. Videre handler det om å yte profesjonell helsehjelp, pleie, omsorg og aktiviteter som fremmer mestring, helse, trivsel og livskvalitet.


Grunnleggende sykepleie er også sentralt i arbeidet. Du skal kunne praktiske hygienetiltak og forebygging av smitte. Videre skal du kunne sammenhengen mellom kroppens oppbygging og funksjoner, samt sykdomslære. Kultur som helsefremmende og mobiliserende tiltak, HMS, førstehjelp og forebygging av belastningslidelser er også områder som skal kunnes.

Varighet: Du får tilgang til kurset i 365 dager fra den dagen du melder deg på.


Studiebelastning: 197 årstimer


Finansiering: NooA Videregående er godkjent for lån i Lånekassen. De gir støtte til utdanninger som omfatter minst 50 % av et fulltidsstudium, dvs. at du må ha minst 490 årstimer i skoleåret for å få støtte.


Læremidler som inngår i kursprisen: HEA-Helsefremmende arbeid: Nettsider med oppgaver: Stig Berthelsen, 2014. Revidert 2019.


Læremidler som ikke inngår i kursprisen: I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen.


Målgruppe: Kurset er for deg som ønsker fagbrev innenfor helsefag. Det er laget for voksne som har interesse for å jobbe med mennesker innenfor praktisk pleie, omsorg og miljøarbeid. Arbeidsplasser for helsefagarbeidere er hjemme hos mennesker som trenger hjelp og pleie (hjemmesykepleien), i sykehjem, på sykehus, i rusomsorgen, innen psykisk helse, i opptrenings- og behandlingssentre og i skolen - med barn som trenger ekstra hjelp.

Krav til forkunnskaper: Ingen spesielle.


Karakterer og kursbevis: Innsendingene og kurset bedømmes med karakterer fra 1 til 6. Når alle innsendingene er bestått, vil du automatisk få tilgang til et kursbevis på nettet som viser din sluttkarakter. For å oppnå studiekompetanse, må du melde deg opp og bestå privatisteksamen.


Eksamen: Du må selv melde deg opp til eksamen ved Privatistkontoret i hjemfylket ditt, eller via www.privatistweb.no . Privatisteksamen arrangeres normalt to ganger i året ved videregående skoler.


Frister for oppmelding er vanligvis 15. januar - 1. februar for eksamen til sommeren og 1. - 15. september for eksamen til jul.

Kursbeskrivelse: 


Faget er delt opp i følgende emner/studieenheter: 1. Brukeren

 2. Symptomer og hygiene

 3. Sykdom - Forebygging, hjelp og pleie

 4. Sykdommer del Sirkulasjon, respirasjon, fordøyelse og urinsystem

 5. Sykdom del II Bevegelsesapparatet, nervesystem og hormonsystem

 6. Sykdommer del III Allergi, kreft og psykiske lidelser


Hver studieenhet består av: • Kompetansemål fra læreplanen

 • Tekst om emnet

 • Bloggoppgaver

 • Tankedelingsoppgaver der du kan dele dine tanker med andre studenter

 • Innsendingsoppgave som karaktersettes og kommenteres av lærer

Kursmateriell

Læremidler som inngår i kursprisen:
Helsefremmende arbeid, Helsefagarbeider - for NooA Videregående: Nettsider med oppgaver: Stig Berthelsen, 2013. Revidert 2018. Oppdatert 2019.

Læremidler som ikke inngår i kursprisen:
I dette kurset trenger man ikke andre læremidler enn dem som inngår i kursprisen.