Basispakke demens - webinarKursarrangør: Fagfokus AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 ganger

Vi tilbyr webinar i basispakke demens. Fem bolker a tre timer om det grunnleggende som du som helsearbeider trenger å vite om demens. Dette er et kurs som er ideelt for blant annet turnusarbeidende. Hver bolk er tilgjengelig på video i fjorten dager etter gjennomføring.

Litt om webinaret:
Kurset avsluttes med en felles live dagsession, hvor du får svar på dine spørsmål. Også livedagen blir gjort tilgjengelig en periode etter gjennomføring. Dermed er du og dine kolleger sikret best mulig utbytte av kurset. Basispakke demens er et helt nytt prosjekt. Vi håper de første som benytter seg av tilbudet, i etterkant av hver bolk vil bidra ved å sende inn et enkelt evalueringsskjema. I tillegg er det ønskelig at spørsmål som dukker opp under hver bolk skrive ned og returneres til Fagfokus, slik at disse kan besvares av Solheim på siste oppsummeringsdag.

Kursinnhold:
Ny forskning viser at forekomst av demenssykdommer i Norge vil øke med 130 prosent fram til 2050. Utfordringene for helsevesenet er med andre ord svært store. Fagfokus ønsker i samarbeid med den erfarne kursholderen Kirsti Solheim å tilby et «pakkeforløp» for blant annet kommuner med presset økonomi. Målgruppen for pakken er helseutdannede som jobber direkte med personer med demens, i ulike aldre.

Første kursdag er 4. januar. Videre gjennomføres ytterligere fire forelesninger. Den 3. mars holdes det en live oppsummering av kurset, med muligheter for spørsmål og svar. Hver av kursdagene vil gjøres tilgjengelige som videoforelesninger i en periode på 14 dager. Slik kan kurspakken tilpasset travle arbeidsdager og turnusarbeid. Du trenger ikke annet enn datamaskin/nettbrett og tilgang til internett for å bli med.

Program:
1. gang) Personsentrert omsorg (PO):
PO ble presentert som en nasjonalt førende omsorgsfilosofi, på Demensdagene i regi av Aldring & Helse, høsten 2017. Denne bolken vil ta for seg elementene som PO bygger på. Hovedfokus vil være på personen med demens sitt perspektiv og hvordan helsearbeideren kan tilstrebe å møte personens grunnleggende psykologiske behov gjennom egen behandleratferd. De kommende kurs bolkene vil bygge på samme omsorgsfilosofi og være en rød tråd gjennom hele Basispakke Demens.

2. gang) Sykdomslære med fokus på kognitiv funksjon / svikt:
I denne bolken vil det bli gitt en kort oversikt over de forskjellige demens-sykdommene. Kognitiv svikt er hovedsymptomet ved demenslidelser, men hva er det egentlig og hvilke konsekvenser får slik svikt for personen i hverdagen? Og hvordan opplever personen selv sin situasjon. Og ikke minst, hvordan kan vi som helse-arbeidere ta hensyn til dette i vår samhandling med den som er syk.

3. gang) Miljøbehandling, kommunikasjon og samhandling:
Miljøbehandling er et stort og diffust begrep. I Bolk 3 vil det bli presentert en definisjon på hva miljøbehandling er i et personsentrert perspektiv. I dette bildet står kommunikasjon, samhandling og dermed også hjelperens behandleratferd sentralt. Noen viktige basisteknikker i kommunikasjon vil bli gjennomgått.

4. gang) Utfordrende atferd:
I Bolk 4 vil fokus være på det som kalles «utfordrende atferd». Hva er det egentlig og hvem er det utfordrende for? Hva kan årsakene være og hvordan kan vi forebygge at det skjer. Og hvis vi ikke klarer å forebygge hvordan håndtere slike situasjoner på best mulig måte for alle parter som er involvert i samhandlingen.

5. gang) Fokus på samarbeid og omsorg for pårørende:
Hovedfokus i denne siste bolken er på pårørende sin situasjon. Hvordan oppleves det å være pårørende til en person som har fått en demensdiagnose? Og hvordan kan vi som helsearbeider bidra til at ikke også den pårørende blir utslitt og kanskje syk? Helsearbeiderens fokus skal være på samarbeid men også omsorg for pårørende.

6. gang) Oppsummering, Kirsti svarer på innsendte spørsmål

Målgruppe for kurset:
Dette er et kurs som er ideelt for blant annet turnus-arbeidende