Oppfriskningskurs Legemidler til eldre, helsefagarbeider nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 4 timer
Pris: 380

Vi tilbyr oppfriskningskurs i legemidler til eldre for helsefagarbeidere som nettkurs. Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på artikler i NEL og Kommune-NEL. Artiklene oppdateres kontinuerlig, og det anbefales at du bruker dem i oppgaveløsningen.

Du får tilgang til artiklene via lenker i kurset. Andre relevante kilder er Felleskatalogen og Forskrift om legemiddelhåndtering. Etter kurset kan du repetere / se på avgitte svar i din egen kursgjennomgang.

Kursinnhold:

Ansvar for legemiddelhåndtering:
• Faglig forsvarlighet
• Omsorg og holdninger til adferd
• Taushetsplikt og nærmeste pårørende
• Internkontroll og kvalitetsikring
• Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Geriatrisk farmakokinetikk:
• Aldersrelaterte endringer og konsekvenser for effekten av legemidler
• Hva er farmakokinetikk
• De farmakokinetiske fasene (om legemiddelopptak, fordeling, metabolisme og eliminasjon av legemidler i kroppen)
• Potensielle problemer ved opptak, fordeling og eliminasjon av legemidler hos eldre

Relevante legemiddelgrupper, virkninger og bivirkninger:
• Betablokkere
• ACE- hemmere
• Antitrombotiske midler
• Statiner
• Smertestillende midler
• Psykofarmaka (benzodiazepiner, benzodiazepinlignende midler og antipsykotika)
• Legemidler ved demens
• Observasjon og rapport av effekter og bivirkninger
• Interakjsoner
• Polyfarmasi
• Kontroll ved utdeling
• Inntaksregler
• Kursdeltager får trene seg i å bruke Felleskatalogen


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL, ved:
• Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
• Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin
• Kurt Krogh, spesialist barnesykdommer, Barne- og ungdomsklinikken, St. Olavs Hospital, Trondheim

Målgruppe for kurset

Helsefagarbeidere

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs

Uttalelser

Vi i Bærum kommune har gjort en nøye vurdering av flere tilbydere i anbudet, og tildelte Norsk Helseinformatikk kontrakten på levering av e-læringskurs. NHI vant på høyest poengsum totalt i konkurransen. Dette innbefatter blant annet pris, kvalitet og faglig innhold.
- Spesialrådgiver Hege B. Kristoffersen, Bærum kommune