Oppfriskning Legemidler, rus og psykiatri for sykepleier nettkursKursarrangør: Norsk Helseinformatikk AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 5 timer
Pris: 475

Vi tilbyr oppfriskningskurs i legemiddelhåndtering med fokus på rus og psykiatri for sykepleiere som nettkurs.

Eksempel på tema som gjennomgås
• Narkotiske stoffer og stoffavhengighet
• Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
• Utlevering og overvåket inntak av LAR-medisiner
• Komplikasjoner ved stoffmisbruk
• Dobbeltdiagnosen rus og psykiatri
• Alkoholavhengighet, avrusning og rehabilitering
• Komplikasjoner ved alkoholmisbruk
• Smitte og oppfølging av stikkskader på helsepersonell
• Relevante legemidler og legemiddelgrupper
• Legemiddelhåndtering med fokus på brukergruppen
• Lov og regelverk


Prisen oppgitt her er for privatpersoner som ønsker å ta kompetansehevende kurs hos oss. Hvis du tilhører en kommune/institusjon som ønsker å kjøpe en pakke med flere kurs til dine ansatte, ta kontakt med oss for et gunstig pristilbud.


Faglig forankring:
Kurset er utviklet av Anita Baadstø (sykepleier). Innholdet i kurset er basert på Nasjonale faglige retningslinjer og veiledere, relevant lovverk, Felleskatalogen, Legemiddelhåndboken og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL).

Godkjent av medisinsk redaksjon i NEL:
• Terje Johannessen, professor i allmennmedisin
• Ingard Løge, spesialist i allmennmedisin

Klinisk fagstige - NSF:
• Kurset er godkjent av NSF per 15.08.2017, som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie eller spesialsykepleie, med totalt 5 timer.
• Vernepleiere kan søke eget forbund om tilsvarende godkjenning

Målgruppe for kurset

Oppfriskningskurs for sykepleiere

Eksamen / sertifisering

Kursbevis etter fullført kurs