Kreftomsorg og lindrende pleie - nettstudieKursarrangør: MedLearn
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Varighet: 24 måneder
Pris: 0
Neste kurs: 03.02.2020 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr fagskoleutdanningen i kreftomsorg og lindrende pleie som gir deg spisskompetanse i arbeid med mennesker med kreftsykdom. Utdanningen er lagt opp som en deltidsutdanning med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Innhold:
Målet er å utdanne reflekterte yrkesutøvere med høy yrkesetisk standard som utøver lindrende omsorg, rehabilitering, og planlegger, organiserer og iverksetter tiltak for å ivareta fysisk og psykisk helse hos mennesker som er kreftsyke. Fagskoleutdanningen i kreftomsorg og lindrende pleie er godkjent av NOKUT og gir 60 studiepoeng. Utdanningen krever 10 uker (350 timer) praksis og avsluttes med en obligatorisk fordypningsoppgave.

Emner:
• Felles grunnlag for fagskoleutdanninger i helsefag
• Kreftsykdommer og behandlingsformer
• Rehabilitering
• Lindrende pleie og omsorg ved livets slutt
• Praksisstudier og fordypningsoppgave Kreftomsorg og lindrende pleie


Etter fullført utdanning skal du ha tilegnet seg følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

1) Kunnskap:
Du lærer aktuelle begreper og prinsipper, får innsikt i relevant regelverk, kjennskap til fagfeltet, hvilke tiltak som finnes og sentrale utfordringer for denne pasientgruppen.

2) Ferdigheter:
Du lærer å bruke faglig kunnskap til å løse praktiske og teoretiske problemstillinger. Du lærer også å innhente aktuell informasjon og fagstoff gjennom bruk av relevante verktøy og teknikker og å identifisere og kartlegge faglige problemstillinger og behovet for iverksetting av tiltak.

3) Generell kompetanse:
Gjennom å opparbeide en forståelse for yrkes- og bransjeetiske prinsipper og å utføre arbeidet, bygger du relasjoner med kolleger og den aktuelle målgruppen og utvikler en etisk grunnholdning.


Finansiering:
Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene. Den enkelte fylkeskommune avgjør hvor mange studieplasser som gjøres tilgjengelig.

Målgruppe for kurset

Formelle opptakskrav:
• Fullført og bestått utdanningsprogram i helse- og sosialfag for videregående opplæring og / eller autorisasjon som helsepersonell etter helsepersonelloven.
• Utdanningen er spesielt utviklet for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere.
• Utdanningen er også åpen for ambulansearbeidere og helsesekretærer.
• Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 nivå.
• Det anbefales at du har minimum ett års yrkeserfaring.
• Søker må være minimum 19 år gammel.

Realkompetansevurdering:
• Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs.
• Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret.
• Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3/B1 nivå.

Eksamen / sertifisering

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet. Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1. mnd før eksamensdato.