Migrasjonshelse - nettstudieKursarrangør: MedLearn
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 12 måneder
Pris: Gratis

Vi tilbyr fagskoleutdanning i migrasjonshelse. Nettstudie gir deg kunnskap om ulike innvandrergruppers sykdomsforekomst. Du lærer om kulturelle utfordringer knyttet til det å sikre innvandrere en likeverdig helse- og omsorgstjeneste.

Innhold:
Utdanningens hovedmål er å utdanne yrkesutøvere som har kompetanse om folkehelse i et migrasjonsperspektiv, og som kan anvende kunnskap om sin egen og andres kultur i sin yrkesutøvelse. Fagskoleutdanning i migrasjonshelse er akkreditert av NOKUT og gir 30 studiepoeng. Studiet er lagt opp som et deltidsstudium med styrt progresjon og foregår via nettstudier.

Emner:

1) Migrasjon og folkehelse
Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1 - Migrasjon:
• Årsaker til migrasjon
• Myter og fakta om innvandrere i Norge
• Migrasjonsprosessen

Modul 2 - Etnisitet og folkehelse:
• Etnisitet
• Folkehelse og etnisitet
• Kulturforståelse
• Helse, kultur og sykdom
• Helseinformasjon og dialog

Modul 3 - Likeverdige helsetjenester:
• Likeverdige helsetjenester
• Rett til helsehjelp for flyktninger, asylsøkere og papirløse
• Helsesystemet i Norge, utfordring for innvandrere

2) Folkehelseutfordringer
Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1 - Livsstilssykdommer:
• Etniske minoriteter og livsstilssykdommer
• Diabetes
• Diabetes blant etniske minoriteter

Modul 2 - Folkehelseutfordringer knyttet til smittevern, mangelsykdommer og psykisk helse:
• Smittevern
• Tuberkulose og HIV
• Psykisk helse
• Mangelsykdommer

Modul 3 - Eldre innvandrere:
• Eldre innvandrere
• Helsefremmende tiltak

3) Helsefremmende og forebyggende arbeid
Emnet har tre moduler og en innsendingsoppgave:

Modul 1 - Helsefremmende arbeid:
• Hva er god helse
• Helsefremmende arbeid
• Empowerment
• Salutogenese - å styrke helsen

Modul 2 - Helsefremmende tiltak:
• Fysisk aktivitet
• Kosthold
• Kulturtilpassede tiltak

Modul 3 - Helseatferd:
• Helseatferd og sosiale helsedeterminanter
• Endringsfokusert veiledning / motiverende intervju
• LØFT

Finansiering:
Utdanningen er finansiert av Kunnskapsdepartementet og derfor gratis for studentene.

Målgruppe for kurset

Studiet passer for deg som jobber i helse- og omsorgsektoren og som ønsker å styrke din kompetanse i migrasjonshelse.

Formelle opptakskrav:
• Fullført og bestått videregående opplæring helse- og sosialfag med fagbrev i relevant studieretning
• Utdanningen er spesielt utviklet for de med fagbrev som helsefagarbeider, barne- og ungdomsarbeider, ambulansearbeider, helsesekretær og apotektekniker.

Realkompetansevurdering:
• Minimum 5 års dokumentert relevant arbeidserfaring, utdanning eller kurs, med hovedvekt på arbeidserfaring
• Dokumenterte norskkunnskaper tilsvarende Norsk Vg1 studieforberedende, Norsk Vg2 yrkesfaglig utdanningsprogram eller bestått Norskprøve 3 / B1-nivå.
• Søkeren må fylle 23 år i opptaksåret

Datakunnskaper:
• Studiet forutsetter grunnleggende datakunnskaper, nettilgang og skriveprogram. Vi anbefaler at du bruker Microsoft Word.

Kursmateriell

Bokliste:
• Folkehelse i et migrasjonsperspektiv
• Folkehelse i et norsk perspektiv

Eksamen / sertifisering

Hvert emne avsluttes med en hjemmebasert eksamen. Eksamen avlegges på fastsatte datoer underveis i studieløpet. Husk at alle innsendingsoppgaver må være fullført og bestått innen eksamen kan avlegges. Du melder deg opp til eksamen via nettskolen. Oppmeldingsfrist er 1. måned før eksamensdato.