Kurs i ledelse og strategi i Langhus

I kategorien ledelse og strategi finner du alle typer lederkurs innen lederutviklingskurs, endringsledelse, prosjektledelse, etikk og bedriftskultur med mer. Du finner også kurs for kvalitetssikring, selskapsrett og styrearbeid. Dersom du ønsker å starte din egen bedrift vil det være lurt å ta et gründer og etableringskurs.
Finner du ikke kurset du leter etter her, finner du det kanskje i kategorien HR og personal eller Markedsføring og salg. Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker at vi skal finne et kurs for deg.

Lederkurs, samspill og roller - bedriftsinternt

Vi tilbyr lederkurs om samspill og roller for bedrifter. Dette er et ledelseskurs med fokus på å øke effektiviteten av lederskapet og motivasjonen til medarbeiderne. Gjennom et godt samspill og klare roller, kan det bli lettere for begge parter å en flott arbeidsplass som når sine mål.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 1 dag Avtales kr

Risikovurdering & beredskapsplanlegging - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftskurs om risikovurdering & beredskapsplanlegging. Kunnskap om hvordan en utfører en risikoanalyse i henhold til NS-5814. Deltagerne skal være i stand til å utføre en enkel risikoanalyse på sin arbeidsplass, samt forstå sammensetningen og funksjonene i en krisehåndteringsgruppe.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 1 dag Avtales kr

Sikkerhetskurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr sikkerhetskurs for bedrifter. Kurset gir medarbeiderne evne til å håndtere plutselig oppståtte hendelser. Før, under og etter hendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 2 dager Avtales kr

Selvledelse og transformasjonsledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs i selvledelse og transformasjonsledelse. Tydeligere og tydeligere ser vi at ledelse ikke lenger bare skal appellere til det intellektuelle i mennesket, men også med tydelighet appellere til følelser og menneskets dypere behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus Avtales kr

Workshop - Medarbeiderkoden - bedriftsinternt

Metoden, en slags grønn tråd i alt vi gjør for å utfordre og myndiggjøre medarbeideren, har en logisk rekkefølge. MedarbeiderKODEN inneholder en 3-lags-modell - med en plattform i bunn og med forløsende dialog på nivå 3 i metoden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus

Forstå deg selv gjennom ditt kroppsspråk og bevegelsesmønster

Hva betyr ditt kroppsspråk og bevegelsesmønster? Hvordan kan det lære deg mer om ditt og andres tanke-, reaksjons- og prosessmønster? Og hvordan kan denne kunnskapen brukes til å utvikle deg selv og skape bedre relasjoner?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 11.900 kr

Aksjonæravtaler og vedtekter - webinar

Vi tilbyr webinar om aksjonæravtaler og vedtekter. Hva bør og kan vedtekter inneholde ut over lovens minimumskrav? Hva bør og kan reguleres i aksjonæravtaler? Mange selskaper registreres med noen få standard vedtekter lastet ned fra nettet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Ansattvalgt styremedlem - webinar

Vi tilbyr kurs om ansattvalgt styremedlem som webinar. Kurset bygger på aksjelovens, allmennaksjelovens og representasjonsforskriftens regler om de ansattes rettigheter, oppgaver og ansvar som styremedlemmer. Kurset er levert til over 15.000 deltakere, og avholdes jevnlig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.08.2024 (+4) 3 timer27.08.2024 (+4) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 10.09.2024 3 timer 10.09.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 15.10.2024 3 timer 15.10.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 13.11.2024 3 timer 13.11.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 04.12.2024 3 timer 04.12.2024 6.450 kr

Bærekraft - fra ord til handling - webinar

Vi tilbyr kurs om bærekraft - fra ord til handling som webinar. Formålet med kurset er å gi en oversikt over de viktigste elementene man bør fokusere på for å utnytte muligheter og tilfredsstille de krav og reguleringer som er og som kommer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Bærekraft - fra plikt til lønnsom butikk - webinar

Vi tilbyr webinar om bærekraft - fra plikt til lønnsom butikk. Målet er å gi ledere, styremedlemmer og bærekraftsansvarlige starthjelp til å identifisere og utnytte de mulighetene for økt lønnsomhet som ligger i økt fokus på bærekraft og samfunnsansvar, i egen forretningsutvikling og innovasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Bærekraft fra ord til handling med programvare fra Fifty5 webinar

Vi tilbyr kurs om bærekraft - fra ord til handling med programvare fra Fifty5 som webinar. Formålet med kurset er å gi bærekraftsansvarlige starthjelp til å komme i gang med bruk av bærekraft løsningen fra Fifty5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Bærekraft strategisk fokus i styrerommet - webinar

Vi tilbyr kurs om bærekraft strategisk fokus i styrerommet som webinar. Hvordan kan vi bidra til å sikre at virksomheten vi er ansvarlig for har nok fokus på bærekraft og samfunnsansvar?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 29.08.2024 (+1) 3 timer29.08.2024 (+1) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 12.11.2024 3 timer 12.11.2024 6.450 kr

Bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller - webinar

Vi tilbyr kurs om bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller som webinar. Hvordan kan vi bidra til og sikre at virksomheten vi er ansvarlig for utforsker og utnytter de muligheter som finnes for å utvikle mer bærekraftige og sirkulære forretningsmodeller?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Bærekraftsrapportering i praksis - webinar

Vi tilbyr webinar om bærekraftsrapportering i praksis. Få oversikt over hvilke verktøy, standarder og metoder som finnes innen rapportering av bærekraft og dermed inspirasjon til å komme i gang med rapporteringen i egen virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.06.2024 (+3) 3 timer19.06.2024 (+3) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 23.09.2024 3 timer 23.09.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 28.10.2024 3 timer 28.10.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 02.12.2024 3 timer 02.12.2024 6.450 kr

Canvas del 1: strategi- og innovasjonsverktøy - webinar

Vi tilbyr webinar om Canvas del 1: strategi- og innovasjonsverktøy for forretningsmodellering. Kurset gir en innføring i hvordan styret og toppledelsen kan bruke Alexander Osterwalder sine enkle metoder og modeller.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Canvas del 2: verdiløftet i canvas konseptet - webinar

Vi tilbyr webinar om Canvas del 2: verdiløftet i canvas konseptet. Kurset gir en innføring i hvordan styret og toppledelsen kan bruke Alexander Osterwalder sine enkle metoder og modeller for å sikre rett fokus i arbeidet med innovasjon, omstilling, strategi- og forretningsutvikling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Company Management - the board of directors - online

We provide digital course about company management - the board of directors. A 3 hours - Teams / Zoom - live courses with Styreforeningen.no with one of our higly competent board consultants. Interactive assignment / group assignment is included in the course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 hours 6.450 kr

Corporate Governance, eierstyring og selskapsledelse - webinar

Vi tilbyr webinar om Corporate Governance, eierstyring og selskapsledelse. Corporate Governance dreier seg om eierstyring og selskapsledelse, som er den norske oversettelsen og bygger på norsk anbefaling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Daglig leder og styret - webinar

Vi tilbyr kurs om daglig leder og styret som webinar. Hvem har ansvar for hva? Hvilke oppgaver er et fellesansvar for styret og daglig leder? Hvordan skal reglene om daglig leders rapportering til styret og "logging" av selskapets situasjon løpende tolkes og utøves?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.06.2024 (+3) 3 timer17.06.2024 (+3) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 25.09.2024 3 timer 25.09.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 23.10.2024 3 timer 23.10.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 11.12.2024 3 timer 11.12.2024 6.450 kr

Daglig leders ansettelsesavtale, stillingsvern, særregler webinar

Vi tilbyr webinar om daglig leders ansettelsesavtale, stillingsvern og særregler. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.09.2024 (+1) 1 time17.09.2024 (+1) 2.750 kr
Nettkurs / nettstudie 20.11.2024 1 time 20.11.2024 2.750 kr

Daglig leders rapport til styret - webinar

Vi tilbyr webinar om daglig leders rapport til styret. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Det handlingsorienterte styret - webinar

Vi tilbyr kurs om det handlingsorienterte styret som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 26.09.2024 1 time26.09.2024 2.750 kr

Det strategisk fokuserte styret - webinar

Vi tilbyr kurs om det strategisk fokuserte styret som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 23.08.2024 1 time23.08.2024 2.750 kr

Digital strategi i styrerommet - webinar

Vi tilbyr webinar om digital strategi i styrerommet. Kurset gir en innføring i digitalisering og hvordan digitalisering påvirker og kan utnyttes til å skape økt vekst og innovasjon. Deltagerne får en innføring i et rammeverk for utvikling av en fokusert digital strategi tilpasset virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Digitalt styrearbeid i praksis - webinar

Vi tilbyr kurs om digitalt styrearbeid i praksis som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Due diligence prosesser i praksis - webinar

Vi tilbyr kurs om due diligence prosesser i praksis som webinar. Kurset er utviklet for at kursdeltakere skal få en grundig gjennomgang av de ulike sider ved due diligence-prosesser i praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Effektiv drift i små og mellomstore virksomheter - webinar

Vi tilbyr webinar om effektiv drift i små og mellomstore virksomheter. Lær mer om både strategisk utvikling og hvorfor det kan være viktig å ha en solid «grunnmur» og hvordan denne kan øke den reelle verdien av virksomheten du er ansvarlig i.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Eieravklaringer, eierroller og praktisk eierdirektiv - webinar

Vi tilbyr webinar om eieravklaringer, eierroller og praktisk eierdirektiv. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 08.10.2024 1 time08.10.2024 2.750 kr

Eierstyring og eierdirektiv i praksis - webinar

Vi tilbyr webinar om eierstyring og eierdirektiv i praksis for styreledere, styremedlemmer og bedriftseiere. Hva vil egentlig eierne med sitt eierskap? Hva gjør dem inspirert til å beholde eierskapet og investere over tid?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Emisjon og investorpresentasjon - webinar

Vi tilbyr kurs om emisjon og investorpresentasjon som webinar. Kurset tar for seg de juridiske, formelle og praktiske sidene ved emisjon. Formålet med kurset er at deltakerne skal bli godt kjent med de viktigste forhold og regler knyttet til praktiske emisjonsprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Folkevalgt eierstyring - webinar

Vi tilbyr webinar om folkevalgt eierstyring. Folkevalgt eierstyring er et spesialkurs for deg som er folkevalgt eller har administrative oppgaver med eierstyring i en kommune eller fylkeskommune og ønsker å lære mer om eierstyring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Forretningsutvikling & vekst - webinar

Vi tilbyr kurs om forretningsutvikling & vekst som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Fremtidsfullmakt - webinar

Vi tilbyr kurs om fremtidsfullmakt som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Generalforsamling: praktiske, taktiske og digitale råd - webinar

Vi tilbyr generalforsamling: praktiske, taktiske og digitale råd som webinar. Kurset tar utgangspunkt i Aksjelovens kapittel 5 og de bestemmelser forøvrig som omfatter generalforsamlingens oppgaver og ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Generalforsamlinger - en komprimert guide - webinar

Vi tilbyr webinar om generalforsamlinger - en komprimert guide. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Generasjonsskifter; varianter & fremtidsfullmakter - webinar

Vi tilbyr webinar om generasjonsskifter: varianter & fremtidsfullmakter. Kurset gir deg en grundig gjennomgang av hvordan et generasjonsskifte kan gjennomføres. Kurset vil gi deg en og innføring i både grunnleggende arve- og selskapsrett som har relevans til generasjonsskifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Gjennomgående (felles) styre i konsern og grupperinger - webinar

Vi tilbyr webinar om gjennomgående (felles) styre i konsern og grupperinger. I mange konsern og kjeder med gjennomgående helhetlig eierskap, eller med betydelig eierskap eller «bestemmende innflytelse» (lovens begrep) i selskapsstrukturen, så kan gjennomgående styrestruktur være hensiktsmessig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Gründervirksomhet & start-ups - webinar

Vi tilbyr kurs om gründervirksomhet & start-ups som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent – enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Handleplikt og krisehåndtering - webinar

Vi tilbyr kurs om handleplikt og krisehåndtering som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Handleplikt og krisehåndtering for styret - webinar

Vi tilbyr kurs om handleplikt og krisehåndtering for styret som webinar. Kurset tar utgangspunkt i bestemmelsene om styrets ansvar for at: selskapet til enhver tid har en forsvarlig egenkapital og er rustet for forsvarlig drift. Dette er et praktisk kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Hvordan posisjonere seg best mulig for styreverv - webinar

Vi tilbyr webinar om hvordan posisjonere seg best mulig for styreverv. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Hvorfor bør du som eier ha eksterne medlemmer i styret - webinar

Vi tilbyr webinar om hvorfor bør du som eier ha eksterne medlemmer i styret. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.08.2024 1 time20.08.2024 2.750 kr

Info webinar - dCompany automatisering av selskapsrettslige

Vi tilbyr gratis info webinar om dCompany - automatisering av selskapsrettslige prosesser. dCompany representerer fremtidens faktiske muligheter for automatisering av selskapsrettslige prosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter Gratis kr

Info webinar - om styrekonsulenten en ny ressurs for virksomheten

Vi tilbyr gratis info webinar om styrekonsulenten - en ny ressurs for virksomheten. Styrekonsulent er i utgangspunktet en rolle og en betegnelse vi i Styreforeningen har innført for ca. 20 år tilbake.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter Gratis kr

Kjøp og salg av virksomhet, M&A i praksis - webinar

Vi tilbyr kurs om kjøp og salg av virksomhet, M&A i praksis som webinar. Kurset gir deltakerne en innføring i hvordan lykkes med kjøp, salg og fusjoner av virksomheter, gjennom en praktisk vinklet innføring i hele prosessen fra forberedelse til gjennomføring og integrasjon / realisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

KPI Nøkkelindikatorer for virksomheten - webinar

Vi tilbyr kurs om KPI Nøkkelindikatorer for virksomheten som webinar. Dette er et viktig kurs for styremedlemmer og daglig ledere som vil lære hvor virkningsfulle KPI-er kan være for å styre organisasjonen i rett retning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Ledergruppen - samhandling og utvikling - webinar

Vi tilbyr webinar om ledergruppen - samhandling og utvikling. Kurset gir deg en rekke malverktøy for effektivisering av teamarbeidet, og fokuserer på hvordan en kan bygge gode ledergrupper og hva som er viktig for å få disse til å fungere i henhold til forventningene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Møteledelse, møteteknikk og møtestruktur - webinar

Vi tilbyr kurs om møteledelse, møteteknikk og møtestruktur som webinar. Et spesialkurs for deg som er leder, skal lede andre i møter, i team, i styrerom eller på generalforsamlinger, årsmøter etc.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Omstilling og innovasjon - webinar

Vi tilbyr kurs om omstilling og innovasjon som webinar. Bedrifters rammebetingelser endres stadig raskere. Bransjegrensene hviskes ut, nye konkurrenter entrer scenen og de konkurransefortrinnene man har i dag kan bli en hemsko i morgen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Omstilling og innovasjon i styrerom - webinar

Vi tilbyr kurs om omstilling og innovasjon i styrerom som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.11.2024 1 time11.11.2024 2.750 kr

Onboarding av nye styremedlemmer - webinar

Vi tilbyr webinar om onboarding av nye styremedlemmer. Er du ny som styremedlem? Er du nyvalgt ansattvalgt styremedlem, har du startet for deg selv, og er i "ditt eget styre", har du blitt valgt inn av eiere, er kandidat via en valgkomite?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Permittering, en innføring for styremedlemmer - webinar

Vi tilbyr kurs om permittering, en innføring for styremedlemmer som webinar. Uventede situasjoner kan oppstå, som for eksempel bortfall av ordretilgang, stans i maskiner, streik eller ulykke. I slike situasjoner kan det være nødvendig å redusere lønnskostnadene for en periode.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time 3.990 kr

Profesjonelt styrearbeid - webinar

Vi tilbyr kurs om profesjonelt styrearbeid som webinar. Profesjonelt styrearbeid kombinerer det vesentlige regelverket med praktiske problemstillinger og avklaringer opp mot virkelighetens utfordringer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.08.2024 (+1) 3 timer22.08.2024 (+1) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 06.11.2024 3 timer 06.11.2024 6.450 kr

Protokoll & referat - webinar

Vi tilbyr kurs om protokoll & referat som webinar. Kurset er live med styrekonsulent via Teams og inkluderer kursmateriell, tips og råd. Dette nettkurset tar utgangspunkt i aksjelovens § 6-29 om protokoller samt andre sentrale bestemmelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Regnskapsanalyse og nøkkeltall for styret - webinar

Vi tilbyr kurs om regnskapsanalyse og nøkkeltall for styret som webinar. Regnskapsgjennomgangen på de fleste styrerom fokuserer på nøkkeltall og avvik mellom faktiske regnskapsmessige nøkkeltall og de ønskede nøkkeltallsstørrelser som selskapet styrer etter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.08.2024 (+4) 3 timer22.08.2024 (+4) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 12.09.2024 3 timer 12.09.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 24.10.2024 3 timer 24.10.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 14.11.2024 3 timer 14.11.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 12.12.2024 3 timer 12.12.2024 6.450 kr

Retningslinjer for virksomheten i aksjeloven § 6-12 - webinar

Vi tilbyr kurs om retningslinjer for virksomheten i aksjeloven § 6-12 som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.09.2024 (+1) 1 time12.09.2024 (+1) 2.750 kr
Nettkurs / nettstudie 03.12.2024 1 time 03.12.2024 2.750 kr

Risiko og muligheter med immaterielle eiendeler (IP) - webinar

Vi tilbyr webinar om risiko og muligheter med immaterielle eiendeler (IP). Planlegg for vekst ved strategisk bruk av immaterielle eiendeler. Hva det verdiskapende styret bør vite. Visste du at så mye som 90% av verdiene i innovative selskaper kan være immaterielle?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 45 minutter

Stiftelsen; der kapitalen eier seg selv - webinar

Vi tilbyr webinar om stiftelsen: der kapitalen eier seg selv. Vil du lære mer om stiftelser? Hvordan de bygges opp, organiseres og styres? Hva som kjennetegner ulike stiftelser, herunder næringsdrivende stiftelser vi finner flere og flere av "på topp" i internasjonale konsern.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time 3.990 kr

Strategi og forretningsutvikling i større virksomheter - webinar

Vi tilbyr kurs om strategi og forretningsutvikling i større virksomheter som webinar. Virksomheters rammebetingelser endres stadig raskere. Dette stiller større krav til innovasjonsevne og omstillingstakt enn noensinne. En effektiv og smidig strategiprosess er en viktig premissgiver for dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Strategiarbeid i små og mellomstore virksomheter - webinar

Vi tilbyr kurs om strategiarbeid i små og mellomstore virksomheter som webinar. Formålet med kurset er å gi styret, daglig leder og øvrig administrasjon et best mulig utgangspunkt for å gjennomføre egne strategiprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Strategisk forretningsutvikling og vekst - webinar

Vi tilbyr kurs om strategisk forretningsutvikling og vekst som webinar. Kurset gir deg konkrete maler / verktøy for din strategiprosess og en innføring i nødvendige kriterier for vekst. Deltakerne blir kjent med hvordan de kan planlegge og gjennomføre strategiprosesser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 16.09.2024 (+1) 3 timer16.09.2024 (+1) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 18.11.2024 3 timer 18.11.2024 6.450 kr

Styreanalyse og styreevaluering - webinar

Vi tilbyr kurs om styreanalyse og styreevaluering som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 09.10.2024 1 time09.10.2024 2.750 kr

Styrearbeid i datterselskaper i konsern - webinar

Vi tilbyr kurs om styrearbeid i datterselskaper i konsern som webinar. Styrearbeidet i datterselskaper i et konsern kan by på spesielle utfordringer i forhold til aksjeloven, f. eks når det gjelder ansvarsforhold og hovedarbeidsoppgaver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 26.08.2024 (+1) 3 timer26.08.2024 (+1) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 14.10.2024 3 timer 14.10.2024 6.450 kr

Styrehonorar - forventningsavklaring, honorarmodeller - webinar

Vi tilbyr webinar om styrehonorar - forventningsavklaring, honorarmodeller og avtale. Et spesialtilpasset kurs, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 1/2 time 3.990 kr

Styreinstruksen i praksis - webinar

Vi tilbyr webinar om styreinstruksen i praksis. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Styreleder og styreledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om styreleder og styreledelse for bedrifter. Det er styreleders ansvar at styret fungerer som et styre, og at som skal sørge for at det kalles inn til styrebehandling så ofte som nødvendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Styreleder og styreledelse - webinar

Vi tilbyr kurs om styreleder og styreledelse som webinar. Det er styreleders ansvar at styret fungerer som et styre, og at som skal sørge for at det kalles inn til styrebehandling så ofte som nødvendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 08.10.2024 (+1) 3 timer08.10.2024 (+1) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 04.12.2024 3 timer 04.12.2024 6.450 kr

Styremedlem i interkommunalt selskap - webinar

Vi tilbyr webinar om styremedlem i interkommunalt selskap. Et spesialkurs for deg som er styremedlem i interkommunalt selskap. Interkommunale selskap (IKS) har minst to kommuner eller fylkeskommuner som deltakere / eiere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Styremedlem i kommunalt foretak - webinar

Vi tilbyr webinar om styremedlem i kommunalt foretak. Et kommunalt foretak er en del av kommunen som rettssubjekt. Kommunestyret vedtar opprettelsen og setter mål og resultatkrav til det kommunale foretaket.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap - webinar

Vi tilbyr webinar om styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap. Styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap er et spesialkurs for deg som er styremedlem i kommunalt oppgavefellesskap (KO).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Styreplan & årshjul i praksis - webinar

Vi tilbyr kurs om styreplan & årshjul i praksis som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Styrerekruttering, CV og styredatabase - webinar

Vi tilbyr kurs om styrerekruttering, CV og styredatabase som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 time 2.750 kr

Styresekretæren - saksgang og dokumentasjon - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om styresekretæren - saksgang og dokumentasjon for bedrifter. Kurset handler om saksgang og dokumentasjon for styresekretæren, og gir en basis grunnleggende kunnskap om de vesentlige regler om styrets funksjon, rolle og saksbehandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Styresekretæren - saksgang og dokumentasjon - webinar

Vi tilbyr webinar om styresekretæren - saksgang og dokumentasjon. Kurset handler om saksgang og dokumentasjon for styresekretæren, og gir en basis grunnleggende kunnskap om de vesentlige regler om styrets funksjon, rolle og saksbehandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 09.09.2024 (+1) 3 timer09.09.2024 (+1) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 02.12.2024 3 timer 02.12.2024 6.450 kr

Valgkomite, valgstyre og valgprosesser - webinar

Vi tilbyr webinar om valgkomite, valgstyre og valgprosesser. Et 3 timers en-til-en kurs og spesialtilpasset kurs, med mulighet for personlig rådgivning fra kursholder sin side innenfor det aktuelle kurstema, og under selve kursgjennomgangen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Vedtektene de viktige formelle forankringer for selskapet webinar

Vi tilbyr kurs om vedtektene - de viktige formelle forankringer for selskapet som webinar. Ett komprimert og nyttig kurs med mange verdifulle tips og råd, "live" med styrekonsulent - enten via Teams eller Zoom. Mulighet for å stille spørsmål mm. underveis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.11.2024 1 time14.11.2024 2.750 kr

Verdivurdering av selskaper - webinar

Vi tilbyr kurs om verdivurdering av selskaper som webinar. Dette kurset er basert på en rekke konkrete cases der det inngår et PDF-hefte på ca. 80 sider med eksempler på konkrete verdivurderinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.08.2024 (+4) 3 timer20.08.2024 (+4) 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 10.09.2024 3 timer 10.09.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 17.10.2024 3 timer 17.10.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 12.11.2024 3 timer 12.11.2024 6.450 kr
Nettkurs / nettstudie 10.12.2024 3 timer 10.12.2024 6.450 kr

Åpenhetsloven - aktsomhetsvurdering og rapportering - webinar

Vi tilbyr webinar om åpenhetsloven - aktsomhetsvurdering og rapportering. Kurset gir deg en grundig innføring i åpenhetsloven, og hvordan selskaper og organisasjoner bør innrette seg for å opptre i tråd med lover og regelverk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 timer 6.450 kr

Fagbrev IT-driftsfaget for praksiskandidater - Nett

Vi tilbyr nettstudiet fagbrev IT-driftsfaget for praksiskandidater. Jobber du med IT-drift men mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra arbeide med IT, kan du ta fagbrev i IT-driftsfaget for praksiskandidater.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Fleksibel 20.900 kr

Fagbrev kontor- og administrasjonsfaget - Nett

Vi tilbyr nettstudiet Fagbrev kontor- og administrasjonsfaget. Jobber du med administrativt arbeid, kundeservice eller med regnskap og mangler formell kompetanse? Hvis du har yrkespraksis fra relevant arbeid kan du ta fagbrev kontor- og administrasjonsfaget for praksiskandidater.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie Fleksibel 20.900 kr

Adaptiv produktutvikling - virtuelt

Vi tilbyr virtuelt kurs om adaptiv produktutvikling. Naviger i usikkerhet og raske endringer med kryssfunksjonelle, myndiggjorte team! Dette dagskurset er designet for alle* som jobber i virksomheter som ønsker mer fart og flyt i produktutvikling samtidig som man treffer godt på kundenes behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 9.900 kr

AgilePM® Foundation - virtual

We provide virtual course about AgilePM® Foundation. The course comprises a mixture of input sessions, group exercises and examination based practical work. All delegates are encouraged to actively participate during the practical sessions to gain the full benefit during the training.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 days 17.900 kr

AgilePM® Practitioner - virtual

We provide virtual course about AgilePM® Practitioner. The course comprises a mixture of input sessions, group exercises and examination based practical work. All delegates are encouraged to actively participate during the practical sessions to gain the full benefit during the training.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 days 17.900 kr

ArchiMate® 3.2 Training course - combined level 1 and 2 - virtual

We provide virtual ArchiMate® 3.2 training course level 1 and 2. The ArchiMate Specification is a modelling language that enables Enterprise Architects to describe, analyse and visualize relationships among architecture domains using easy to understand visuals representations.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 02.09.2024 (+1) 3 dager02.09.2024 (+1) 22.000 kr
Nettkurs / nettstudie 04.11.2024 3 dager 04.11.2024 22.000 kr

CCISO: Chief Information Security Officer - Virtual

The CCISO Certification is an industry-leading program that recognizes the real-world experience necessary to succeed at the highest executive levels of information security.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 35.000 kr

Change Management Foundation - virtual

The Change Management Foundation course provides participants with a basic but solid grounding in the Principles of Change Management, as they are summarized in the reference literature.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 16.900 kr

Change Management Practitioner - virtual

The Change Management Practitioner course provides participants with a thorough grounding in the Principles of Change Management, as they are summarized in the reference literature.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 16.900 kr

CHFI: Computer Hacking Forensic Investigator - virtual

CHFI, the most soughtafter information security certification in the field of Computer Forensic Investigation. Designed to reinforce the skills of the new generation of cyber sleuths. EC-Council releases the most advanced Computer Forensic Investigation program in the world.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 35.000 kr

Design Sprint, innføring i Design Thinking Design Sprint virtuelt

Vi tilbyr virtuelt kurs om Design Sprint, innføring i Design Thinking Design Sprint. Hvordan løse forretningsproblemer og teste ideer på mindre enn en uke? I dette kurset får du en praktisk innføring i Design Sprint, en fasilitert prosess for å identifisere, prototype og teste ideer på bare 4 dager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.09.2024 2 dager11.09.2024 12.900 kr

DevOps Foundation - virtual

Vi tilbyr virtuelt kurs om DevOps Foundation. Kurset gir en grunnleggende innføring i DevOps-terminologi for å sikre at alle snakker samme språk. Kurset gir også en grunnleggende forståelse av hvordan DevOps støtter en organisasjons suksess.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 26.08.2024 (+1) 3 dager26.08.2024 (+1) 17.900 kr
Nettkurs / nettstudie 28.10.2024 3 dager 28.10.2024 17.900 kr

Effektiv prosjektledelse med Project for the web (P4W) - virtuelt

Vi tilbyr kurs om effektiv prosjektledelse med Project for the web (P4W) som virtuell undervisning. Dette kurset tar sikte på å gi deltakerne en omfattende forståelse av Project for the web (P4W), også kalt "nye Project" eller Project for nettet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 12.900 kr

ITIL® 4 Foundation - 2 days course for ITIL experienced - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Foundation - 2 days course for ITIL experienced. The ITIL® (4) Foundation “Pro” is a 2-day classroom room based on the exam specifications specified by AXELOS for the ITIL® (4) Foundation certification.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 29.08.2024 (+2) 2 days29.08.2024 (+2) 15.900 kr
Nettkurs / nettstudie 17.10.2024 2 days 17.10.2024 15.900 kr
Nettkurs / nettstudie 28.11.2024 2 days 28.11.2024 15.900 kr

ITIL® 4 Foundation - all english - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Foundation in english. The ITIL® (4) Foundation is a 3-day classroom room based on the exam specifications specified by AXELOS for the ITIL® (4) Foundation certification.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.10.2024 3 days07.10.2024 17.900 kr

ITIL® 4 Foundation - virtuelt

Vi tilbyr kurs om ITIL® 4 Foundation som virtuell undervisning. ITIL 4 bygger på essensen av beste praksis som ITIL tilbyr når det gjelder tjenesteleveranser (Service management). ITIL 4 gir oss en praktisk og fleksibel tilnærming når vi nå flytter våre tjenester til den nye digitale verden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.07.2024 (+7) 3 dager01.07.2024 (+7) 17.900 kr
Nettkurs / nettstudie 05.08.2024 3 dager 05.08.2024 17.900 kr
Nettkurs / nettstudie 26.08.2024 3 dager 26.08.2024 17.900 kr
Nettkurs / nettstudie 23.09.2024 3 dager 23.09.2024 17.900 kr
Nettkurs / nettstudie 14.10.2024 3 dager 14.10.2024 17.900 kr
Nettkurs / nettstudie 04.11.2024 3 dager 04.11.2024 17.900 kr
Nettkurs / nettstudie 25.11.2024 3 dager 25.11.2024 17.900 kr
Nettkurs / nettstudie 16.12.2024 3 dager 16.12.2024 17.900 kr

ITIL® 4 Practitioner: Change Enablement - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Practitioner: Change Enablement. This module helps to maximise the number of successful service and product changes by ensuring that risks have been accurately assessed, authorizing changes to proceed, and managing the change schedule.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 23.09.2024 1 day23.09.2024 9.900 kr

ITIL® 4 Practitioner: Incident Management - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Practitioner: Incident Management. This module covers general information and the processes and activities of the incident management practice and their roles in the service value chain.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 09.09.2024 (+1) 1 day09.09.2024 (+1) 9.900 kr
Nettkurs / nettstudie 07.11.2024 1 day 07.11.2024 9.900 kr

ITIL® 4 Practitioner: Information Security Management - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Practitioner: Information Security Management. This module provides best practice guidance on how to protect the information needed by the organisation to conduct its business.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 day 9.900 kr

ITIL® 4 Practitioner: IT Asset Management - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Practitioner: IT Asset Management. The ITIL 4 Practitioner: IT Asset Management is intended for IT professionals who want to prove and validate their skills in this specific practice area.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 26.09.2024 1 day26.09.2024 9.900 kr

ITIL® 4 Practitioner: Monitoring and Event Management - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Practitioner: Monitoring and Event Management. This module provides guidance on how to systematically observe services and service components, and record, report and respond to selected changes of state identified as events.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 13.09.2024 1 day13.09.2024 9.900 kr

ITIL® 4 Practitioner: Problem Management - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Practitioner: Problem Management. This module provides practical guidance on the processes and activities of the Problem Management practice and their roles in the service value chain.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.09.2024 (+1) 1 day11.09.2024 (+1) 9.900 kr
Nettkurs / nettstudie 08.11.2024 1 day 08.11.2024 9.900 kr

ITIL® 4 Practitioner: Service Desk - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Practitioner: Service Desk. This module helps to significantly influence user experience, customer experience, and the overall success of service relationships.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.09.2024 (+1) 1 day10.09.2024 (+1) 9.900 kr
Nettkurs / nettstudie 18.10.2024 1 day 18.10.2024 9.900 kr

ITIL® 4 Practitioner: Supplier Management - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Practitioner: Supplier Management. This module focuses on how to ensure that the organisation’s suppliers and their performances are managed appropriately to support the seamless provision of quality products and services.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 day 9.900 kr

ITIL® 4 Specialist: Collaborate, Assure and Improve - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Specialist Collaborate, Assure and Improve. This combined practice module covers the key concepts of five ITIL practices, namely, Relationship Management, Supplier Management, Service Level Management, Continual Improvement and Information Security Management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 18.11.2024 3 days18.11.2024 21.000 kr

ITIL® 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Specialist: Monitor, Support and Fulfil. This combined practice module covers the key concepts of five ITIL practices, namely, Incident Management, Service Desk, Service Request Management, Monitoring and Event Management and Problem Management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 09.09.2024 3 days09.09.2024 21.000 kr

ITIL® 4 Specialist: Plan, Implement and Control - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Specialist: Plan, Implement and Control. This combined practice module covers the key concepts of five ITIL practices, namely, Change Enablement, Deployment Management, Release Management, Service Configuration Management and IT Asset Management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 23.09.2024 3 days23.09.2024 21.000 kr

ITIL® 4 Practitioner: Service Configuration Management - virtual

We provide virtual course about ITIL® 4 Practitioner: Service Configuration Management. This module ensures that accurate and reliable information about the configuration of services and the configuration items that support them is available when and where needed.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.08.2024 1 day19.08.2024 9.900 kr

ITIL® Leader - Digital and IT Strategy - virtual

We offer virtual course about ITIL Leader Digital and IT Strategy. This course will focus on the alignment of digital business strategy with IT strategy. The course also covers how disruption from new technologies are impacting organizations in every industry and how business leaders are responding.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.10.2024 4 days14.10.2024 24.900 kr

ITIL® Specialist - Create, Deliver & Support - virtual

We provide virtual course about ITIL® Specialist - Create, Deliver & Support. The module is part of the Managing Professional stream for ITIL 4 and participants need to pass the related certification exam for working towards the Managing Professional (MP) designation.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.06.2024 (+2) 3 days24.06.2024 (+2) 21.000 kr
Nettkurs / nettstudie 12.08.2024 3 days 12.08.2024 21.000 kr
Nettkurs / nettstudie 02.12.2024 3 days 02.12.2024 21.000 kr

ITIL® Specialist - Drive Stakeholder Value - virtual

We provide virtual course about ITIL® Specialist - Drive Stakeholder Value. The certification is relevant to everyone in a supplier facing role. This means those managing one or more suppliers, and working with suppliers in providing a single integrated service management organization.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.10.2024 3 days07.10.2024 21.000 kr

ITIL® Specialist - High Velocity IT - virtual

We provide virtual course about ITIL® Specialist - High Velocity IT. The High Velocity IT Specialist Certification is relevant to everyone working in Agile and DevOps Teams focusing on the rapid delivery of IT solutions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 23.09.2024 3 days23.09.2024 21.000 kr

ITIL® Strategist - Direct, Plan and Improve - virtual

We provide virtual course about ITIL® Strategist - Direct, Plan and Improve. The ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan, and Improve course is based on the ITIL® 4 Strategist Direct, Plan, and Improve candidate syllabus from AXELOS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 21.10.2024 3 days21.10.2024 21.000 kr

ITIL®4 Practitioner: Service Request Management - virtual

We provide virtual course about ITIL®4 Practitioner: Service Request Management. This module provides understanding and application of the key concepts, principles, value and challenges of the Service Request Management practice.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.09.2024 1 day12.09.2024 9.900 kr

Kurs i digital strategi - virtuelt

Vi tilbyr kurs i digital strategi. Det er ikke lenger et spørsmål om du er til stede eller ikke på digitale flater, men hvor synlig du er. Å legge en god digital strategi, analysere viktige digitale data og vite hvor du bør legge tid og pengene dine er sentralt for å lykkes i en digital hverdag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 6.450 kr

Lean IT Foundation - virtual

We provide virtual course about Lean IT Foundation. The Lean IT Foundation Training is two days. During the training, you will learn the fundamentals of Lean and how to apply Lean in an IT domain. In the training you will practice with exercises to build hands-on skills.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10.10.2024 2 days10.10.2024 16.900 kr

Lean IT Kaizen - virtual

We offer virtual course about Lean IT Kaizen. Ensuring that an IT organization is competent in continuous improvement is absolutely essential to the success of Lean within IT. In the Lean IT Foundation, we looked at the basics of Kaizen (Continuous improvement) and the DMAIC problem-solving Method.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 days 18.900 kr

M_o_R® Foundation - virtual

We provide virtual course about M_o_R® Foundation. M_o_R® is a member of the Project and Programme Management suite of AXELOS. It stands for “Management of Risk” and considers risk from different perspectives within an organization: strategic, program, project and operational.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 days 19.800 kr

M_o_R® Practitioner - virtual

We provide virtual course about M_o_R® Practitioner. M_o_R® stands for “Management of Risk” and considers risk from different perspectives within an organization: strategic, program, project and operational.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 days 19.800 kr

Managing Benefits™ Foundation - virtual

The purpose of the Managing Benefits™ guidance and certification scheme is to provide managers and practitioners from different disciplines / in a variety of organizations with applicable guidance in benefits management principles, practices and techniques.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 16.900 kr

Managing Benefits™ Practitioner - virtual

The purpose of the Managing Benefits™ guidance and certification scheme is to provide managers and practitioners from different disciplines / in a variety of organizations with applicable guidance in benefits management principles, practices and techniques.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 16.900 kr

MoP® Foundation - virtual

We provide virtual course about MoP® Foundation. The MoP® (Management of Portfolios) guidance provides senior executives and practitioners responsible for planning and implementing change, with a set of principles, techniques and practices to introduce or re-energize portfolio management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 02.09.2024 (+1) 2 days02.09.2024 (+1) 17.900 kr
Nettkurs / nettstudie 25.11.2024 2 days 25.11.2024 17.900 kr

MoP® Foundation and Practitioner combined - virtual

We provide virtual course about MoP® Foundation and Practitioner. The MoP® guidance provides senior executives and practitioners responsible for planning and implementing change, with a set of principles, techniques and practices to introduce or re-energize portfolio management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 02.09.2024 (+1) 4 days02.09.2024 (+1) 28.900 kr
Nettkurs / nettstudie 25.11.2024 4 days 25.11.2024 28.900 kr

MoP® Practitioner - virtual

We provide virtual course about MoP® Practitioner. Portfolio management is a coordinated collection of strategic processes and decisions that enable an effective balance of organizational change and business as usual.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 04.09.2024 (+1) 2 days04.09.2024 (+1) 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 27.11.2024 2 days 27.11.2024 16.900 kr

MS Project: Planlegging og oppfølging av prosjekter - virtuelt

Vi tilbyr kurs om MS Project: planlegging og oppfølging av prosjekter som virtuell undervisning. Med Microsoft Project får du et godt verktøy for planlegging og oppfølging av prosjekter. Dette kurset lærer deg å håndtere ressurser, aktiviteter og budsjett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 16.09.2024 2 dager16.09.2024 12.900 kr

MSP® 5th Edition Foundation - all english - virtual

We provide virtual course about MSP® 5th Edition Foundation - all english. Managing Successful Programmes (MSP) is a globally-recognized framework for best practice programme management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 days 16.900 kr

MSP® 5th Edition Foundation - virtual

We provide virtual course about MSP® 5th Edition Foundation. Managing Successful Programmes (MSP) is a globally-recognized framework for best practice programme management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.08.2024 (+1) 3 dager12.08.2024 (+1) 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 28.10.2024 3 dager 28.10.2024 16.900 kr

MSP® Foundation and Practitioner Combined - virtual

We provide virtual course about MSP® Foundation and Practitioner combined. Course description: This course combinds the 2 courses: MSP® 5th Edition Foundation and MSP® Practitioner 5th Edition.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.08.2024 (+1) 5 dager12.08.2024 (+1) 28.900 kr
Nettkurs / nettstudie 28.10.2024 5 dager 28.10.2024 28.900 kr

MSP® Practitioner 5th Edition - virtual

We provide virtual course about MSP® Practitioner 5th Edition. The MSP 5th Edition Foundation Examination is intended to assess whether the candidate can demonstrate sufficient recall and understanding of the MSP programme management framework.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.08.2024 (+1) 2 dager15.08.2024 (+1) 15.900 kr
Nettkurs / nettstudie 31.10.2024 2 dager 31.10.2024 15.900 kr

P3o® Foundation - virtual

We provide virtual course about P3o® Foundation. Around the world, there are many organizations in both the public and private sectors, who recognise that their portfolio, programme and project management is best supported through a delivery support office.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 days 19.800 kr

P3o® Practitioner - virtual

We provide virtual course about P3o® Practitioner. Around the world, there are many organizations in both the public and private sectors, who recognise that their portfolio, programme and project management is best supported through a delivery support office.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 days 19.800 kr

PRINCE2® 7 Practitioner - virtuelt

Vi tilbyr kurs om PRINCE2® 7 Practitioner som virtuell undervisning. PRINCE2® gir deg en skreddersydd og skalerbar metode for håndtering av alle typer prosjekter. Denne metoden er en de-facto standard for prosjektledelse og praktiseres over hele verden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 20.06.2024 (+6) 2 dager20.06.2024 (+6) 18.900 kr
Nettkurs / nettstudie 11.07.2024 2 dager 11.07.2024 18.900 kr
Nettkurs / nettstudie 22.08.2024 2 dager 22.08.2024 18.900 kr
Nettkurs / nettstudie 12.09.2024 2 dager 12.09.2024 18.900 kr
Nettkurs / nettstudie 17.10.2024 2 dager 17.10.2024 18.900 kr
Nettkurs / nettstudie 21.11.2024 2 dager 21.11.2024 18.900 kr
Nettkurs / nettstudie 12.12.2024 2 dager 12.12.2024 18.900 kr

PRINCE2® 7 Foundation - all english - virtual

We provide virtual course about PRINCE2® 7 Foundation - all english. PRINCE2 is a globally recognized and established project management method that offers a structured, scalable, and tailorable approach to project management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.08.2024 (+1) 3 days12.08.2024 (+1) 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 07.10.2024 3 days 07.10.2024 16.900 kr

PRINCE2® 7 Foundation - virtuelt

Vi tilbyr virtuelt kurs om PRINCE2® 7 Foundation. PRINCE2 er en globalt anerkjent og etablert prosjektledelsesmetode som tilbyr en strukturert, skalerbar og tilpassbar tilnærming til prosjektledelse. Fokuset på styring, risikostyring og realisering av fordeler skiller den fra andre kvalifikasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.06.2024 (+6) 3 dager17.06.2024 (+6) 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 08.07.2024 3 dager 08.07.2024 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 19.08.2024 3 dager 19.08.2024 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 09.09.2024 3 dager 09.09.2024 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 14.10.2024 3 dager 14.10.2024 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 18.11.2024 3 dager 18.11.2024 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 09.12.2024 3 dager 09.12.2024 16.900 kr

PRINCE2® 7 Foundation and Practitioner combined - english virtual

We provide virtual course about PRINCE2® 7 Foundation and Practitioner combined - all english. PRINCE2 is a globally recognized and established project management method that offers a structured, scalable, and tailorable approach to project management.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.08.2024 (+1) 5 days12.08.2024 (+1) 28.900 kr
Nettkurs / nettstudie 07.10.2024 5 days 07.10.2024 28.900 kr

PRINCE2® 7 Foundation and Practitioner combined - virtuelt

Vi tilbyr kurs om PRINCE2® 7 Foundation and Practitioner combined som virtuell undervisning. PRINCE2 er en globalt anerkjent og etablert prosjektledelsesmetode som tilbyr en strukturert, skalerbar og tilpassbar tilnærming til prosjektledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 17.06.2024 (+5) 5 dager17.06.2024 (+5) 28.900 kr
Nettkurs / nettstudie 08.07.2024 5 dager 08.07.2024 28.900 kr
Nettkurs / nettstudie 19.08.2024 5 dager 19.08.2024 28.900 kr
Nettkurs / nettstudie 09.09.2024 5 dager 09.09.2024 28.900 kr
Nettkurs / nettstudie 14.10.2024 5 dager 14.10.2024 28.900 kr
Nettkurs / nettstudie 09.12.2024 5 dager 09.12.2024 28.900 kr

PRINCE2® 7 Practitioner - all english - virtual

We provide virtual course about PRINCE2® 7 Practitioner - all english. PRINCE2® 7 Practitioner extends your knowledge and understanding to enable you to apply and tailor the PRINCE2® project management method.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15.08.2024 (+1) 2 days15.08.2024 (+1) 18.900 kr
Nettkurs / nettstudie 10.10.2024 2 days 10.10.2024 18.900 kr

PRINCE2® Agile Foundation - all english - virtual

We provide virtual course about PRINCE2® Agile Foundation - all english. Learners understand the basic concepts of common agile ways of working. They understand the purpose and context for combining PRINCE2 and the agile way of working.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 days 16.900 kr

PRINCE2® Agile Foundation - virtual

Vi tilbyr kurs om PRINCE2® Agile Foundation som virtual undervisning. Kurset tar sikte på å forene PRINCE2 rammeverket med smidighet. PRINCE2 Agile bygger på PRINCE2 metodikken og viser hvordan Agile teknikker kan gjøre gjennomføringen av et prosjekt både enklere og mer smidig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 24.06.2024 (+4) 3 dager24.06.2024 (+4) 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 19.08.2024 3 dager 19.08.2024 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 23.09.2024 3 dager 23.09.2024 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 13.11.2024 3 dager 13.11.2024 16.900 kr
Nettkurs / nettstudie 16.12.2024 3 dager 16.12.2024 16.900 kr

PRINCE2® Agile Practitioner - virtual

Vi tilbyr virtuelt kurs om PRINCE2® Agile Practitioner. PRINCE2 Agile bygger på PRINCE2 metodikken og viser hvordan Agile teknikker kan gjøre gjennomføringen av et prosjekt både enklere og mer smidig. PRINCE2 Agile er i så måte den perfekte kombinasjonen av full kontroll og fleksibilitet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.07.2024 (+2) 3 dager01.07.2024 (+2) 18.900 kr
Nettkurs / nettstudie 09.09.2024 3 dager 09.09.2024 18.900 kr
Nettkurs / nettstudie 11.11.2024 3 dager 11.11.2024 18.900 kr

PRINCE2® Foundation , 6th Edition - virtual

Vi tilbyr kurs i PRINCE2® Foundation, 6th Edition.PRINCE2 ® (Projects IN Controlled Environments) er en internasjonalt anerkjent prosjektledelsesmetode og sertifisering som beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 dager 16.900 kr

PRINCE2® Foundation, 6th Edition - med norsk innhold - virtuelt

Vi tilbyr kurs om PRINCE2® Foundation, 6th Edition - med norsk innhold som virtuell undervisning. PRINCE2 ® (Projects IN Controlled Environments) er en internasjonal anerkjent prosjektledelsesmetode som beskriver hvordan man gjennomfører prosjekter fra start til slutt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 02.09.2024 3 dager02.09.2024 16.900 kr

PRINCE2® Practitioner, 6th Edition - med norsk innhold - virtuelt

Vi tilbyr virtuelt kurs om PRINCE2® Practitioner, 6th Edition - med norsk innhold. PRINCE2® gir deg en skreddersydd og skalerbar metode for håndtering av alle typer prosjekter. Denne metoden er en de-facto standard for prosjektledelse og praktiseres over hele verden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 18.893 kr

Problemløsning basert på Kepner Tregoe - virtuelt

Vi tilbyr kurs om problemløsning basert på Kepner Tregoe som virtuell undervisning. Dette 2-dagers Kepner-Tregoe kurset gir en introduksjon til en systematisk prosess for problemløsning, slik at du blir i stand til å levere et høyt kvalitetsnivå og konsistens i kundestøtten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 26.09.2024 (+1) 2 dager26.09.2024 (+1) 14.900 kr
Nettkurs / nettstudie 25.11.2024 2 dager 25.11.2024 14.900 kr

SAFe® 6.0 Scrum Master - english - virtual

We provide virtual course about SAFe® 6.0 Scrum Master in english. Elevate your skills as a Scrum Master to be able to put together cohesive, high performing Agile teams. Excel in a Scrum Master role in your SAFe® enterprise!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 04.07.2024 2 days04.07.2024 16.900 kr

SAFe® Product Owner / Product Manager Certification Virtual

During this two-day course, you will learn about the activities, tools, and mechanics used to manage backlogs and programs to help deliver value in a Lean enterprise. You’ll also be introduced to the Agile Release Train (ART) the value it delivers, and what you can do to best support and improve it.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 15.900 kr

Salgsledelse

Operativ salgsledelse er spennende, krevende og særdeles menneskeintensivt. Som operativ salgs-leder har du en nøkkelrolle i skjæringspunktet mellom kunder, bedriften og selgerne.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 10.900 kr

SIAM® Foundation - virtual

We provide virtual course about SIAM® Foundation. SIAM is a management methodology that can be applied in an environment where services are delivered using a number of service providers.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.10.2024 3 days14.10.2024 18.000 kr

TOGAF® EA Training - Combined - english virtual

We provide virtual course about TOGAF® EA training - combined in english. The TOGAF® Standard is the most prominent and reliable Enterprise Architecture standard, ensuring consistent standards, methods, and communication among Enterprise Architecture professionals.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.07.2024 (+2) 5 days01.07.2024 (+2) 34.000 kr
Nettkurs / nettstudie 23.09.2024 5 days 23.09.2024 34.000 kr
Nettkurs / nettstudie 07.10.2024 5 days 07.10.2024 34.000 kr

TOGAF® EA Training - Foundation - english virtual

We provide virtual course about TOGAF® EA Training - Foundation in english. The TOGAF® Standard is the most prominent and reliable Enterprise Architecture standard, ensuring consistent standards, methods, and communication among Enterprise Architecture professionals.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.07.2024 (+1) 2 days01.07.2024 (+1) 20.900 kr
Nettkurs / nettstudie 23.09.2024 2 days 23.09.2024 20.900 kr

TOGAF® EA Training - Practitioner - virtual

We provide virtual course about TOGAF® EA Training - Practitioner. The TOGAF® Standard is the most prominent and reliable Enterprise Architecture standard, ensuring consistent standards, methods, and communication among Enterprise Architecture professionals.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19.06.2024 (+5) 3 dager19.06.2024 (+5) 21.900 kr
Nettkurs / nettstudie 10.07.2024 3 dager 10.07.2024 21.900 kr
Nettkurs / nettstudie 07.08.2024 3 dager 07.08.2024 21.900 kr
Nettkurs / nettstudie 18.09.2024 3 dager 18.09.2024 21.900 kr
Nettkurs / nettstudie 30.10.2024 3 dager 30.10.2024 21.900 kr
Nettkurs / nettstudie 04.12.2024 3 dager 04.12.2024 21.900 kr

Bærekraftsarbeid ved hjelp av ISO standarder - bedriftsinternt

Tidligere kurs i FNs bærekraftsmål. Vårt kurs i FNs bærekraftsmål har fått ny drakt. Kurset lærer deg hvordan du kan benytte eksisterende ledelsessystem og systemtankegang i bærekraftsarbeidet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Bærekraftsrapportering etter GRI standarden - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i bærekraftsrapportering etter GRI standarden. Bærekraftrapportering handler ikke bare om rapporter. Det handler om å utnytte informasjon for å utvikle strategier og måle prestasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Bærekraftsrapportering etter GRI standarden - nettkurs

Vi tilbyr kurs i bærekraftsrapportering etter GRI standarden som digitalt klasserom. Bærekraftrapportering handler ikke bare om rapporter. Det handler om å utnytte informasjon for å utvikle strategier og måle prestasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 28.08.2024 (+1) 1 dag28.08.2024 (+1) 5.500 kr
Nettkurs / nettstudie 14.11.2024 1 dag 14.11.2024 5.500 kr

Energiledelse - ISO 50001 intro - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i energiledelse - ISO 50001. Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk gir bidrag til energieffektivisering. Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med diskusjon og med bruk av eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Energiledelse - ISO 50001, påbygning - bedriftsinternt

Vi tilbyr påbygningskurs i energiledelse - ISO 50001. Kurset for deg som allerede jobber med energiledelse og trenger inspirasjon og praktiske tips om hvordan man opprettholder fokus og jobber videre med kontinuerlig forbedring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Granskning av uønskede hendelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i granskning av uønskede hendelser. Ved alle typer hendelser er det noe å lære. Kurset gir en innføring i hvordan man kan organisere arbeidet fra hendelsen har skjedd frem til iverksetting av forbedringstiltak. Kurset er praktisk lagt opp med simulering av praktisk granskningsarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Granskning av uønskede hendelser - nettbasert

Vi tilbyr kurs i granskning av uønskede hendelser. Ved alle typer hendelser er det noe å lære. Kurset gir en innføring i hvordan man kan organisere arbeidet fra hendelsen har skjedd frem til iverksetting av forbedringstiltak. Kurset er praktisk lagt opp med simulering av praktisk granskningsarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.11.2024 2 dager27.11.2024 10.950 kr

Helhetlig Leverandøroppfølging - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i leverandøroppfølging. Mange virksomheter opplever at forretningspartnere, forbrukere, myndigheter og media forventer at bedrifter og organisasjoner jobber systematisk med leverandøroppfølging.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Helhetlig leverandøroppfølging - nettkurs

Vi tilbyr kurs i leverandøroppfølging som digitalt klasserom. Risiko hos leverandørene kan gi deg uventede overraskelser. De fleste virksomheter med globale leverandørkjeder er utsatt for risiko for uverdige arbeidsforhold, miljøskader og korrupsjon blant sine leverandører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.12.2024 1 dag11.12.2024 fra 5500 kr

ISO 14001:2015 Miljøledelse - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om miljøledelse ISO 14001:2015. Kurset skal gi deltakerne innføring i de prinsipper, begreper og krav som ligger i ISO-standarden for miljøledelse, ISO 14001:2015. Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med bruk av eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 5.500 kr

ISO 27001:2022 Transition Training for Auditors - Digitalt

We provide ISO 27001:2022 Transition Training for Auditors. With the recent revision of the ISO 27001:2013 standard, this training is designed to help qualified auditors understand key changes from ISO 27001:2013 to ISO 27001:2022 version.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 dager 5.500 kr

ISO 31000 - Risk Management Foundation Course - digital

This Foundation training course is designed to enable participants to gain basic knowledge of the requirements of ISO 31000:2018 standard. ISO 31000:2018 provides generic guidelines for the design, implementation and maintenance of risk management processes throughout an organization.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 5.500 kr

ISO 37001:?Anti-bribery Management systems Introduction - digital

ISO 37001 provides requirements and guidance for any organization to establish, implement, review and improve an anti-bribery management system. Managing risks related to bribery and other forms of corruption is vital to succeeding commercially.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 18.09.2024 (+1) 1 dag18.09.2024 (+1) 5.500 kr
Nettkurs / nettstudie 27.11.2024 1 dag 27.11.2024 5.500 kr

Kvalitetsledelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i kvalitetsledelse for bedrifter. Kurset gir en innføring i hva et ledelsessystem for kvalitet er og gir en oversikt over systemets rolle i virksomhetens totale ledelsesmodell. Kurset gjennomføres med eksempler og med stor grad av aktivitet fra deltakerne gjennom gruppearbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Kvalitetsledelse - ISO 9001:2015 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i kvalitetsledelse - ISO 9001. Kurset gir deltakerne innføring i prinsippene, begrepene og kravene som ligger i ISO 9001:2015 - ledelsessystem for kvalitet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 09.09.2024 (+1) 1 dag09.09.2024 (+1) 5.500 kr
Nettkurs / nettstudie 15.10.2024 1 dag 15.10.2024 5.500 kr

Ledelsens gjennomgang - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i ledelsens gjennomgang. Hva er beste praksis for gjennomføring av ledelsens gjennomgåelse? Vi deler våre erfaringer fra våre revisjoner, og går igjennom mål, forberedelser, konklusjoner og oppfølging for best mulig resultat av ledelsens gjennomgåelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Miljøledelse ISO 14001 - påbygning - - nettkurs

Vi tilbyr påbygningskurs i miljøledelse ISO 14001 som nettkurs. Gjennom forelesning og praktiske øvelser relatert til dine utfordringer, legger DNV GL til rette for at du får en bedre forståelse av kravene i ISO 14001 og hvordan disse kan implementeres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 06.11.2024 2 dager06.11.2024 10.200 kr

Praktisk risikovurdering – Akvakultur - bedritsinternt

Bærekraftig drift krever god risikostyring. God risikostyring vil igjen bidra til økt operasjonell suksess. Akvakulturnæringen har utfordringer som må håndteres for å sikre bærekraftig drift. Å kjenne risikoene, og håndtere disse på riktig måte er sentralt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Revisjonslederkurs - ISO 9001 - bedriftsinternt

Vi tilbyr revisjonslederkurs ISO 9001. Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og ferdigheter til å organisere og lede kvalitetsrevisjon, evaluere og rapportere revisjonsfunn samt oppfølging av korrigerende tiltak. Kurset gjennomføres som forelesning, gruppearbeid, rollespill og øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 dager Avtales kr

Risiko og risikostyring i ISO standarder - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om risiko og risikostyring i ISO standarder. I dette kurset får du innføring i og praktisk erfaring med risikostyring som verktøy for å kunne prioritere ressurser og aktiviteter for å oppnå mål, og reduserer risiko i større og mindre organisasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Risiko og risikostyring i ISO standarder - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om risiko og risikostyring i ISO standarder. I dette kurset får du innføring i og praktisk erfaring med risikostyring som verktøy for å kunne prioritere ressurser og aktiviteter for å oppnå mål, og reduserer risiko i større og mindre organisasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.12.2024 1 dag12.12.2024 fra 5.500 kr

Årsaksanalyse som internt forbedringsverktøy - nettkurs

Man lærer av sine feil, og av det som fungerer. Etter funn fra en revisjon ber revisor om tilbakemelding på korrektive tiltak. Alt dette forutsetter imidlertid at man har god forståelse for årsakene til avvikene eller hendelsene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 22.08.2024 (+2) 1 dag22.08.2024 (+2) fra 3.375 kr
Nettkurs / nettstudie 16.10.2024 1 dag 16.10.2024 fra 3.375 kr
Nettkurs / nettstudie 19.11.2024 1 dag 19.11.2024 fra 3.375 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   |  Neste side >>