Ledelse av omstillingsprosesser - nettkursKursarrangør: Nettbasertekurs.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 1 time og 7 minutter, fordelt på 9 leksjoner
Pris: 890

Vi tilbyr kurs i ledelse av omstillingsprosesser som nettkurs. Du lærer hva som er vanlige reaksjoner på omstillingsprosesser, enten det er sammenslåing av grupper (oppkjøp, sammenslåing av avdelinger/ team osv) eller når grupper splittes (fisjon, oppdeling av avdelinger/ team i mindre enheter osv).

I omstillingsprosesser dannes sunne og usunne identitetsdannelser, her vil du lære hvordan du kan forhindre dette. Du vil også lære hvordan mennesker reagerer på endring og hvordan du kan redusere det påfølgende effektivitetstapet så mye som mulig. Helt til slutt vil du lære hvordan du kan lede en vellykket omstillingsprosess.

Innhold:
• Introduksjon
• Hvem blir berørt av omstilling
• Sammenslåing av grupper
• Når en gruppe splittes
• Sunne og usunne identitetsdannelser
• Menneskelige reaksjoner på omstilling
• Reaksjonskurver og effektivitetstap
• Mestringsfaktorer
• En vellykket omstillingsprosess


Kursholder: Eva Solem
Kursholderen er Eva Solem fra Turnaround AS. Hun har 18 års erfaring fra rådgivning innen organisasjonsutvikling. Turnaround AS er et konsultentfirma bestående av ledere fra norsk og internasjonalt næringsliv. Hun er spesialist innen omstillingsprosesser, konflikthåndtering og ledelse av flerkulturelle team.


Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i ledelse av omstillingsprosesser

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Språk:
• Kurset er på norsk


Kursmateriell:
Du kan ta kurset på PC / Mac, nettbrett eller smarttelefon (både iOS og Android). Alt du trenger er tilgang til internett.


Eksamen/sertifisering:
Når du er ferdig med kurset vil du få et kursbevis som du kan laste ned eller printe ut.