Lederrollen og lederutfordringer - nettkursKursarrangør: Nettbasertekurs.no
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Varighet: 12 måneder
Pris: 499

Kurset lederrollen og lederutfordringer er ment som et introduksjonskurs for nye ledere i arbeidslivet og ledere i student-/frivillige organisasjoner som har behov for å bli kjent med sin lederrolle og hvilke lederutfordringer som kan oppstå som leder.

Her vil du bli kjent med lederrollen og hva god ledelse er samt lederutfordringer som kan oppstå som leder i en organisasjon. Kurset tar utgangspunkt i forskning innen teorier om ledelse og organisasjonsteori med en kombinasjon av kursholderens egne refleksjoner og erfaringer som leder. Kurset er delt inn i korte videoer, refleksjonsoppgaver og med det lagt opp til at du kan relatere det til din lederrolle og dine lederutfordringer i din organisasjon.

Innhold:
• Introduksjon til lederrollen og lederutfordringer
• Hva er Ledelse - del 1
• Hva er Ledelse - del 2
• Hva er Ledelse - del 3
• Ledelsesmodeller - del 1
• Ledelsesmodeller - del 2
• Transaksjonsledelse
• Transformasjonsledelse
• Anbefalt ledelsesstil
• Hva er god ledelse
• Lederutfordringer du bør være forberedt på
• Refleksjonsoppgaver
• Faglitteratur


Instruktør: Mirza Mujic
Kurs i lederrollen og lederutfordringer er utviklet av Mirza Mujic. Mirza driver i dag Mujic Consulting og har hatt 14 ulike styreverv og lederverv i studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner de siste 5 årene. Han har også skrevet en masteroppgave om lederrollen i Oljedirektoratet, hvor han gjorde noen interessante funn og ideer om lederrollen og hvilke lederutfordringer som oppstår i en organisasjon. Han har også holdt en rekke kurs i ledelse for studentorganisasjoner og frivillige organisasjoner, og fått gode tilbakemeldinger på sine kurs.


Målgruppe for kurset:
For nye ledere i arbeidslivet og ledere i student-/ frivillige organisasjoner