Høgskolefag og videreutdanning i Kristiansand

I denne kategorien finner du kurs i forskjellige fag som filosofi, religion, anatomi, fysiologi, landbruk, pedagogikk og jus. Hvis du ikke finner kurset du leter etter, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, så finner vi det for deg.

Kjemi 1 med lab.øvelser

Vi tilbyr malekurs i Kjemi 1 med lab.øvelser. Du kan skaffe deg studiekompetanse ved å ta videregående utdanning på kveldstid. Du kan også forbedre eksamensresultater gjennom våre kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 70 timer 5.950 kr

Legemiddelhåndtering

Vi tilbyr kurs i legemiddelhåndtering. Det er krav om teoretisk og praktisk opplæring for å få lov til å dele ut medisiner. Dette kurset omfatter den teoretiske delen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 4 kvelder 2.300 kr

Matematikk 1P - eksamensdrill

Vi tilbyr kurs i matematikk 1P - eksamensdrill.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 30 timer 2.550 kr

Matematikk 1T

Vi tilbyr kurs i matematikk 1T. Før kurset starter, får du brev med alle opplysninger om kurset, startdato, sted, betaling, mv. Kursavgiften må betales før kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 80 timer 6.800 kr

Matematikk 1T - eksamensdrill

Vi tilbyr kurs i matematikk 1T - eksamensdrill. Før kurset starter, får du brev med alle opplysninger om kurset, startdato, sted mv. Kursavgiften betales på giroblankett som er lagt ved brevet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 30 timer 2.550 kr

Matematikk 2P

Vi tilbyr kurs i matematikk 2P. Du kan skaffe deg studiekompetanse ved å ta videregående utdanning på kveldstid. Du kan også forbedre eksamensresultater gjennom våre kurs. Matematikk 1P + 2P gir deg studiekompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 50 timer 4.250 kr

Matematikk 2P - eksamensdrill

Vi tilbyr kurs i matematikk 2P - eksamensdrill. Før kurset starter, får du brev/mail med alle opplysninger om kurset, startdato, sted, betaling, mv. Kursavgiften må betales før kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 30 timer 2.550 kr

Matematikk 2P-Y

Vi tilbyr kurs i matematikk 2P-Y. Før kurset starter, får du brev/mail med alle opplysninger om kurset, betaling, startdato, sted mv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 80 timer 6.800 kr

Matematikk 3 MX

Vi tilbyr kurs i matematikk 3 MX. Før kurset starter, får du brev med alle opplysninger om kurset, startdato, sted mv. Kursavgiften betales på giroblankett som er lagt ved brevet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 30 timer 1.980 kr

Matematikk R1

Vi tilbyr kurs i matematikk R1. Du kan skaffe deg studiekompetanse ved å ta videregående utdanning på kveldstid. Du kan også forbedre eksamensresultater gjennom våre kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 80 timer 6.800 kr

Matematikk R1 - eksamensdrill

Vi tilbyr kurs i matematikk R1 - eksamensdrill. Før kurset starter, får du brev med alle opplysninger om kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 30 timer 2.550 kr

Matematikk R2

Vi tilbyr kurs i matematikk R2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 80 timer 6.800 kr

Matematikk R2 - eksamensdrill

Vi tilbyr kurs i matematikk R2 - eksamensdrill. Før kurset starter, får du brev med alle opplysninger om kurset. Kursavgiften betales før kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 30 timer 2.550 kr

Spesialpedagogikk - grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i spesialpedagogikk. Kurset gir faglig innsikt i spesialpedagogikkens virkemidler og økt forståelse for atferds- og lærevansker hos barn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 40 timer a 10 kvelder 3.700 kr

Spesialpedagogikk - påbyggingskurs

Vi tilbyr påbyggingskurs i spesialpedagogikk. Foreleserne innen de ulike emner er spesialister på sine fagområder. Noen arbeider ved pedagogisk avdeling på Universitetet i Agder, andre har sitt virke i aktuelle fagmiljø i landsdelen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 36 timer a 9 kvelder 3.400 kr

Språk, lek og læring - et allmennpedagogisk barnehagekurs

Vi tilbyr kurs i språk, lek og læring, et allmennpedagogisk barnehagekurs, med kursleder May Tove Skoland. Dette er et praktisk og teoretisk allmennpedagogisk kurs som passer for alle som arbeider med barn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 18 timer a 6 kvelder 2.500 kr

Sårbehandling

Vi tilbyr kurs i sårbehandling med kursleder Linda Kvilekval.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 12 timer a 3 kvelder 2.200 kr

Grønne tanker - glade barn

Vi tilbyr kurs om grønne tanker - glade barn. Det aller viktigste lærer vi når vi er små. Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv! Jeg er verdt å like. Andre er stort sett til å stole på. Det kommer til å gå bra!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 2.650 kr

Sertifisering i ART - trening av barn og unges sosiale kompetanse

Vi tilbyr sertifiseringskurs i ART - trening av barn og unges sosiale kompetanse. Kurset er en videre påbygging fra introkurset ART og fører til sertifisering som godkjent ART trener etter PREPSEC standard.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager 10.990 kr

Fagbrev - kontor og administrasjonsfaget

Vi tilbyr fagbrev i kontor og administrasjonsfaget. Har du lang kontorfagligerfaring fra offentlige virksomheter, biblioteker, service- og informasjonssentre eller private bedrifter, men mangler formell kompetanse? Da er fagbrev i kontor- og administrasjonsfaget noe for deg!

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 120 timer 23.600 kr

Fagskole - Arbeid med de yngste barna (0 - 3 år) i barnehagen

Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og det betyr at de dekker studieavgiften. Utgifter til litteratur og semesteravgift må alle studentene dekke selv. De yngste barnas væremåte kommer til uttrykk gjennom deres lek og interaksjon med omgivelsene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 318 timer 400 kr

Fagskole - Barn med særskilte behov

Vi tilbyr fagskole - barn med særskilte behov. Alle barn trenger å bli sett og få ta i bruk sine ressurser. Det er derfor nødvendig at du som arbeider med barn og unge har god kompetanse i å legge til rette for muligheten til å bli sett og få oppleve gleden av å lykkes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 318 timer 400 kr

Fagskole - effektiviserings og forbedringsledelse

Vi tilbyr fagskole i effektiviserings- og forbedringsledelse. Dagens og morgendagens utfordringer i arbeidslivet innebærer behov for nytenkning, kunnskap og kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 07.02.2022 330 timer07.02.2022 800 kr

Fagskole - Ernæring i pleie- og omsorgstjenester

Fagskoleutdanning i ernæring i pleie- og omsorgstjenester retter seg mot ansatte som arbeider innen sykehjem, hjemmetjeneste, sykehus, boliger for mennesker med utviklingshemming, dagsentra, avlastningshjem og andre områder innen helse og omsorg hvor ernæring vektlegges.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 162 timer 400 kr

Fagskole - Psykisk helsearbeid

Vi tilbyr psykisk helsearbeid, fagskole - for helse og sosialpersonell med videregående opplæring. Utdanningen tilbys som deltidsstudie over 4 semestre (2 år). Det tilsvarer en normert studietid på ett år. Studiet inneholder 4 teorimoduler, 1 fordypningsmodul og 1 praksismodul.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 01.02.2022 328 timer01.02.2022 800 kr

Fagskole Arbeid med språk, flerspråklig flerkulturell kompetanse

Vi tilbyr utdanning i Fagskole Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen. Studiet er finansiert av Utdanningsdirektoratet og det betyr at de dekker studieavgiften. Utgifter til litteratur og semesteravgift må alle studentene dekke selv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 316 timer 800 kr

Fagskole Rehabilitering

Vi tilbyr fagskole i rehabilitering. Utdanningen settes opp med forbehold om offentlig finansiering. Litteratur og praksis dekkes ikke av finansieringen. Utdanningen har som mål å gjøre deg som arbeidstaker kompetent til å utføre rehabiliteringsarbeid rettet mot både barn, unge, voksne og eldre.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 320 timer 400 kr

Personlig trener utdannelse

AFPT har utviklet sin utdannelse for å øke kvaliteten på Personlige Trener og tilby den mest komplette utdannelsen på markedet. Etterspørselen etter kompetanse i treningsmarkedet har hatt en eventyrlig vekst gjennom det siste tiåret og utviklingen ser ikke ut til å stoppe opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 21.01.2022 (+1) 10 studieblokker21.01.2022 (+1) 56.900 kr

Cooperative Learning for 1. til 4. trinn

Vi tilbyr kurs i Cooperative Learning for 1. til 4. trinn. Har du lyst til å være med inn i et klasserom der alle elevene er aktive og likeverdige? Hvor læringen er preget av inkludering, samarbeid og faglig fokus?

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 6 timer 1.890 kr

Inkluderende språkopplæring i praksis

Vi tilbyr kurs om inkluderende språkopplæring i praksis. Skolen skal være en inkluderende skole for alle. En forutsetning for å lykkes med det, er at alle skolens ansatte ser på forskjellighet og mangfold som en verdi, styrke og ressurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 1.890 kr

Kveldskurs: fortell en gang til!

Vi tilbyr kveldskurset: fortell en gang til! Få ting er så morsomt og engasjerende som å hengi seg til fantasiens verden sammen med barn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 timer 895 kr

Ny pedagognorm

Vi tilbyr kurs i ny pedagognorm. Den nye pedagognormen er en anerkjennelse av barnehagelærerens betydning for kvalitet i barnehagen - men hva innebærer det i praksis? Kravet om flere pedagoger i barnehagene har vært der lenge, nå er normen vedtatt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 6 timer 1.695 kr

Oppstart og bruk av cooperative learning

Vi tilbyr kurs om oppstart og bruk av cooperative learning. Hvordan strukturere for effektivt samarbeid i undervisningen, slik at elever lærer gjennom samarbeid - og på samme tid lærer å samarbeide.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 1.890 kr

Programmering i matematikk og naturfag, for lærere i ungdomsskole

Vi tilbyr kurs i programmering i matematikk og naturfag - for lærere i ungdomsskolen og VG1. Kurset gir deg en myk innføring i programmering i språket Python og er relevant for deg som har fagene matematikk og naturfag på ungdomsskolen og vg1 (1P). Vi tar utgangspunkt i de nye læreplanene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 6 timer 1.890 kr

Bachelor i Applied Data Science

Vi tilbyr Bachelor i Applied Data Science. IT-utdanning som gjør deg svært ettertraktet innen maskinlæring, kunstig intelligens og big data-analyse. Gå rett i jobb som data scientist, det mest sexy yrket i det 21. århundret, ifølge Harvard Business Review.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 år 60.000 pr semester kr

Bachelor i Cyber Security

Vi tilbyr Bachelor i Cyber Security. IT-utdanning som lærer deg å sikre digitale systemer mot cyberangrep, datakriminalitet og digital krigføring. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med IKT-sikkerhet og redusere digital sårbarhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 år 60.000 pr semester kr

Bachelor i digital etterforskning (Digital Forensics)

Vi tilbyr Bachelor i digital etterforskning. IT-utdanning som lærer deg datasikkerhet og etterforskning av digital kriminalitet. Studiet gjør deg klar til å jobbe praktisk med digital sikkerhet og etterretning for politi og andre organisasjoner med behov for økt digital sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 år 60.000 pr semester kr

Bachelor i Interaktive medier - animasjon

Vi tilbyr bachelor i Interaktive medier - animasjon. Jobb i skjæringspunktet mellom teknologi og kreativitet. Utdanningen lærer deg å designe og animere digitale modeller og karakterer for film, spill og virtuell virkelighet på tvers av bransjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 år 60.000 pr semester kr

Bachelor i interaktive medier - spill

Vi tilbyr bachelor i interaktive medier - spill. Jobb i skjæringspunktet mellom kreativitet og teknologi. Utdanningen lærer deg å designe og programmere interaktivt innhold til spill og virtuell virkelighet på tvers av bransjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 år 60.000 pr semester kr

Sosialpedagogikk

Vi tilbyr kurs i sosialpedagogikk. Målsettingen er at kurset skal gi deltakerne en faglig forståelse av problematferd og gjøre deltakerne i stand til å sette i verk mest mulig effektive tiltak. Kursdeltakerne skal få kunnskap om problematferd og hvordan slik atferd kan forstås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 10 kvelder 4.500 kr

D5 Kystskippersertifikat

Sertifikatet gir etter 12 måneders fartstid som sertifisert ansvarshavende vaktoffiser (styrmann) på bro rett til å føre yrkesbåter inntil 500 BT i Nord – og Østersjøfart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 03.03.2022 03.03.2022 27.500 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9   |  Neste side >>