Bachelor i ernæring - nettstudieSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (180 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 år
Pris: 40.400 pr semester

Bachelor i ernæring tilbys som nettstudium. De to første semestrene i bachelorgraden tilsvarer årsstudium i grunnleggende medisin, og studenter kan ta første og / eller andre semester som skolestudier ved vår avdeling i Oslo eller i Spania.

Nettstudenter som ønsker å ta deler av studiet som skolestudier i Oslo eller Spania må være oppmerksom på at dette kun er mulig ved studieoppstart i høstsemesteret. Vær oppmerksom på at nettstudiet inneholder enkelte obligatoriske samlinger slik at du må være innstilt på å komme til skolen en til tre ganger i året. Ernæringsfysiologi omfatter sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse på cellenivå, individnivå og samfunnsnivå.

Fagområdet inkluderer kunnskap om kjemi, biokjemi, anatomi, fysiologi, sykdomslære, psykologi, kommunikasjon og vitenskapelig metode, samt beskrivelse og analyse av forekomst, årsaker og konsekvenser av ernæringsproblematikk. Sentralt i faget står offisielle anbefalinger for ernæring og kosthold. Innsikt i vitenskapelige metoder innen medisinsk og ernæringsvitenskapelig forskning er grunnleggende i fagområdet, hvilket knytter det nært opp mot andre medisinske fag. Et godt kosthold er av stor betydning for helsen gjennom hele livet.

Forskning viser at allerede i fosterlivet kan mors kostvaner påvirke barnets helse på lang sikt. Et kosthold som dekker næringsstoffbehovet til barn og unge er essensielt for optimal vekst og utvikling. Det er økende forekomst av livsstilssykdommer som diabetes type 2, metabolsk syndrom, dyslipidemier (forhøyet kolesterol og/eller triglyserider) og høyt blodtrykk i befolkningen. I tillegg har det de siste tiårene vært en kraftig økning i overvekt og fedme. Dette er tilstander som kan forebygges ved livsstilsendring, inkludert et godt kosthold. I samfunnet blir det også stadig flere eldre mennesker ettersom levealderen øker. Eldre personer kan ha nytte av tilpasset kosthold.

Underernæring er utbredt blant deler av den eldre befolkningen, noe som kan påvirke deres funksjonsnivå og livskvalitet. Kompetanse om tiltak for å forebygge underernæring er således relevant for denne gruppen. Bachelorgraden ved Atlantis Medisinske Høgskole tar sikte på å utdanne kandidater med høy kompetanse om næringsstoffer og kosthold i en helsefremmende og sykdomsforebyggende sammenheng. Studiet fokuserer derfor på betydningen av ernæring og kosthold for helsen gjennom hele livsløpet, med særlig vekt på forebygging av livsstilsykdommer.

Lånekassen:
• Studentene kan søke om fullt lån og stipend i Lånekassen

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker bachelor i ernæring

Opptakskrav:
• Generell studiekompetanse

Krav om politiattest:
• Fra og med høsten 2017 må studenter som har fått opptak til bachelor i ernæring fremlegge politiattest. I henhold til Universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd og forskrift om opptak til høyere utdanning § 6-1 første ledd kreves det politiattest ved opptak til studier hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. En slik attest er en såkalt barneomsorgsattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.