Årsstudium i grunnleggende ernæring - nettstudieSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (60 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 år
Pris: 40.400 pr semester

Årsstudium i grunnleggende ernæring skal gi studentene et teoretisk grunnlag for å forstå humanernæring i et biokjemisk, fysiologisk, helsemessig og samfunnsmessig perspektiv.

Fagområdet omfatter sammenhenger mellom kosthold, næringsstoffer og helse. Sentralt i faget står offisielle anbefalinger for ernæring og kosthold som er gitt for å fremme helse blant enkeltindivider og befolkningen generelt. Studiet er evidensbasert og ernæringsvitenskapelig forskning er grunnleggende i fagområdet.

Studiet er primært rettet mot personer med utdanning innen helsefag fra universitet eller høgskole som ønsker ernæringskompetanse, eksempelvis sykepleiere, leger, fysioterapeuter, kiropraktorer, farmasøyter eller lignende.

Årsstudium i grunnleggende ernæring tilbys kun som nettstudium. Det vil være obligatoriske samlinger på årsstudium i grunnleggende ernæring slik at du må være innstilt på å komme til skolen en til tre ganger i løpet av studieåret.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker Årsstudium i grunnleggende ernæring

Opptakskrav:
• Generell studiekompetanse

Krav om politiattest:
• Fra og med høsten 2017 må studenter som har fått opptak til bachelor i ernæring fremlegge politiattest. I henhold til Universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd og forskrift om opptak til høyere utdanning § 6-1 første ledd kreves det politiattest ved opptak til studier hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. En slik attest er en såkalt barneomsorgsattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.