Halvårsstudium i kost og ernæring - nettstudieSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning (30 studiepoeng)
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 6 måneder
Pris: 40.400 pr semester

Halvårsstudium i kost og ernæring tilbys som nettstudium. Studiet vil gi deg grunnleggende kunnskaper om kosthold og ernæring.

Studiet gir en innføring i næringstoffer som karbohydrater, proteiner og fett, samt vitaminer og mineraler. Du vil lære om disse næringstoffenes ernæringsfysiologiske virkningsmekanismer og påvirkning på menneskers helse. Studiet gir videre en innføring i metoder innen kostholdsforskning og norske kostholdsanbefalinger. Studentene tilegner seg ferdigheter i næringsberegning og beregning av kostens energifordeling, samt hvordan man kan vurdere kostholdet ved hjelp av et kostberegningsprogram. I tillegg vil du tilegne deg kunnskap om kostråd til den generelle befolkning samt idrettsernæring.

Studiet er primært rettet mot de som ønsker å lære mer om kosthold og ernæring enten i forbindelse med jobb eller av egen interesse. Studiet passer blant annet for yrkesgrupper som sykepleiere, fysioterapeuter, kokker og journalister.

Halvårsstudiet i kost og ernæring tilbys som nettstudium.

Målgruppe for kurset

Alle som ønsker Halvårsstudium i kost og ernæring

Opptakskrav:
• Generell studiekompetanse

Krav om politiattest:
• Fra og med høsten 2017 må studenter som har fått opptak til bachelor i ernæring fremlegge politiattest. I henhold til Universitets- og høyskoleloven § 4-9 første ledd og forskrift om opptak til høyere utdanning § 6-1 første ledd kreves det politiattest ved opptak til studier hvor studenter kan komme i kontakt med mindreårige som del av klinisk undervisning eller praksisopplæring. En slik attest er en såkalt barneomsorgsattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn tre måneder.