Oppfølging av familier med spesielle behov - ADHD, psyk helse ++Sted: Hele landet, Holder kurs og foredrag i hele Norge
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Foredrag
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Hvordan er det for familier med barn med ekstra behov for oppfølging, hvilken måte å samarbeide på fungerer best og hva trenger disse familiene?

• Her går vi gjennom grunnleggende tema som ADHD, psykisk helse hos barn og utfordringene dette kan gi i familiene.
• Det er fokus på hvilke utfordringer disse familiene har i hverdagen.
• Hva ønsker familiene at andre skal vite og hjelpe til med?
• Tverrfaglig samarbeid

Alle foredrag er honorarbasert og kan tilrettelegges i forhold til problemstilling og varighet. Minste honorar for foredrag er for tiden 7500,-.