Psykisk helse hos barn og ungeSted: Ås
          Akershus, Ås
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl. 18.00 - 21.00
Varighet: 10 kvelder
Pris: 4.500

Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.

Kursets innhold:
Alle har en psykisk helse - Barn og unges psykiske helse med de voksnes blikk gjennom tidene - Psykiske lidelser blant barn og unge - Atferdsutfordringer blant barn og unge - en sunn reaksjon? - Når samspillet og forventninger skaper et atferdsproblem - Minoritetsbarn med spesielle behov - Foreldresamarbeid/ integrering - Se meg! Hvordan skape plass for alle barn og unge i fellesskapet? Inkludering - Ingen er bare det du ser - Barneperspektiv - Når mor eller far er syk Mobbing som grunnlag for dårlig psykisk helse - Forebygging og tiltak - Vold i nære relasjoner - “Du må tro det før du ser det” - Psykososialt arbeid med barn og unge - ”Hvordan snakke så barn, unge og foreldre lytter, og hvordan lytte til barn, ungdom og foreldre så de snakker? - Den gode samtalen og den vanskelige samtalen.


Målgruppe for kurset:
Kurs for assistenter i barnehage, skole og skolefritidsordning, barne- og ungdomsarbeider, omsorgsarbeider, hjelpepleier, helsefagarbeider, andre yrkesutøvere og foreldre.


Eksamen/sertifisering:
Kursbevis til de som er tilstede minst 75 %.