Pleiemedarbeider - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 4.500

Vi tilbyr nettkurs som pleiemedarbeider. Nettkurs kombinert med forelesninger i form av lyd og bilde på din egen PC.

Kursinnhold:
• Helse
• Sykdom og behandling
• Grunnleggende behov - egenomsorg og omsorg
• Brukermedvirkning
• Kost til eldre på sykehjem
• Kultur og kommunikasjon
• Kosthold og kultur
• Kost og helse
• Å være bruker
• Fysisk aldring og svekkelse

• Noen former for kommunikasjon
• Rolle
• Samarbeid og kompetanse
• Etikk og yrkesetikk
• Holdninger
• Aktivitet for eldre
• Hjelpemidler
• Taushetsplikt
• Hygiene og stell av bruker med infeksjoner
• Hygiene og informasjon

• Håndhygiene
• Hygiene og håndtering av tekstiler
• Avfallshåndtering
• Feber - symtomer og observasjon
• Observasjon
• Smerte
• Urinveisinfeksjon og forebygging
• Kols - kronisk obstruktiv lungesykdom
• Obstipasjon (forstoppelse)
• Lungebetennelse og komplikasjoner ved imobilitet

• Diabetes
• Hjerneslag
• Demens
• Reumatisme
• Hjerte- og karsykdommer
• Lårhalsbrudd
• Fallulykker
• Parkinson
• Kreftsykdom


Tid:
Kurset kan tas etter egen tidsplan med innlevering av mapper til retting. Du velger selv når du vil starte opp med kurset og hvor lang tid du vil bruke.

Innleveringer:
Det er i alt 3 innlevering.

Er du organisert:
Undersøk med ditt fagforbund om du kan søke å få dekket kursavgift.

Målgruppe for kurset

Kurset passer for alle ufaglærte som jobber i helsetjenesten:
• Hjemmehjelp
• Pleiemedarbeider
• Pleiemedhjelper
• Pleieassistent
• Helseassistent
• Støttekontakt
• Personlig assistent

Kursmateriell

Litteratur: Ressursene som følger med kurset.

Eksamen / sertifisering

Vurdering bestått / ikke bestått. Kursbevis utstedes til de som har bestått og som har betalt kursavgiften i sin helhet.