Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften - NettKursarrangør: TotalHMS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Varighet: Tilgang 12 månder
Pris: 990

Vi tilbyr grunnkurs SHA og Byggherreforskriften. Tillegg til HMS-kurs for verneombud og daglig leder, for arbeid innen bygg- og anleggsvirksomhet, med en kommentert introduksjon til Byggherreforskriften og (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) SHA-arbeid.

Kursbeskrivelse for Grunnkurs SHA og Byggherreforskriften:
Kurset inkluderer en gjennomgang av Byggherreforskriften og en introduksjon til hvordan en SHA-plan lages. Byggherreforskriften retter seg som navnet sier i hovedsak mot byggherren og beskriver byggherrens forpliktelser ovenfor andre aktører. Selv om du ikke selv er byggherre er det fornuftig å kjenne til hvilket ansvar en byggherre sitter med, om du er verneombud eller en arbeidsgiver som jobber for en byggherre. I kraft av kurset i arbeidsmiljø er du allerede kjent med den generelle arbeidsmiljølovgivningen og regelverket. Byggherreforskriften og SHA er i denne konteksten kun et lite tillegg som forklarer hvordan den

Innhold:
Innledning
• Forskjellen på vanlig HMS og SHA
Modul 1: Byggherreforskriften – Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser
• Innledning
• Byggherrens plikter
• Verneombudet, Arbeidsgivere og enkeltpersonforetak i forhold til SHA-planen
Modul 2: Slik lages en SHA-plan
• Slik lages en SHA-plan
Kunnskapsprøve
• Kunnskapsprøve SHA og byggherreforskriften

Tilleggsmodul:
For å kunne gjennomføre grunnkurs SHA-begrepet og Byggherreforskriften er det en forutsetning at du har bestått vårt HMS-kurs for daglig leder eller verneombud.

Målgruppe:
Tillegg til HMS-kurs for verneombud og daglig leder, for arbeid innen bygg- og anleggsvirksomhet, med en kommentert introduksjon til Byggherreforskriften og (Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) SHA-arbeid.

Krav:
Kurset krever ingen forkunnskaper eller innkjøp av materialer. Alt gjøres tilgjengelig etter oppmelding til kurset.

Kursbevis:
Når kunnskapstesten er bestått, vil du umiddelbart motta kursbeviset via e-post. Du vil også kunne finne det på Min Profil, hvor det ligger lett tilgjengelig i 12 måneder etter påmelding. Kursbeviset er en gyldig bekreftelse på at du har den nødvendige kompetansen innfor helse, miljø og sikkerhet og kan framvises ved inspeksjon fra Arbeidstilsynet.

Betaling:
Når du registrerer deg, kan du velge mellom å betale med kort eller faktura med 14 dagers betalingsfrist. I praksis kan du dermed fullføre kurset og få tildelt kursbevis før du en gang mottar faktura.