Bygg- og anleggskurs i Vest-Agder

I denne kategorien finner du alle kurs som har med bygg og anlegg å gjøre. Du finner kurs for asbestsanering, avfallshåndtering, fuktkontroll, logistikk, transport, stillas og ventilasjon. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner kurset du leter etter, så finner vi det for deg.
Vi gjør oppmerksom på at kurset du letter etter kan ligge i andre kategorier. Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner finner du ved å følge linken. Etter sikkerhetskursene kan du delta på praktisk opplæring for Lift og kran eller Truck og anleggsmaskiner. Her finner du kurs i Brannsikkerhet og brannvern.

FSE Førstehjelpsøvelser

Vi tilbyr kurs i FSE førstehjelpsøvelser. Målsettingen er å sette deltakere i stand til sikkert arbeid på el-anlegg. Kurset oppfyller forskriften om sikkerhet ved arbeid i og vedlikehold av elektriske anlegg (FSE) $7 Førstehjelpsberedskap: Livreddende førstehjelp inkl. elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 timer 1.990 kr

GWO: BST - Fire awareness (blended: e-learning + practical)

GWO: BST - Fire awareness (blended: e-learning + practical). The online component of the course will provide you with the prerequisite knowledge and awareness required ahead of participation in the onsite practical sessions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1/2 day + online 2.500 kr

GWO: BST - First aid (blended: e-learning + practical)

The aim of this module is to learn to administer safe and effective first aid in the wind turbine industry / wind turbine generator environment in accordance with GWO first aid training through theoretical and practical training.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 day + online 4.995 kr

GWO: BST - Offshore (blended: e-learning + practical)

GWO: BST - Offshore (blended: e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 days + online 26.440 kr

GWO: BST - Onshore (blended: e-learning + practical)

The objective of GWO basic safety training is to teach delegates to support and care for themselves and others working in the industry by possessing the knowledge and skills of first aid, working at heights, manual handling and fire awareness.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 1/2 days + online 18.445 kr

GWO: BST Refresher - Onshore (blended: e-learning + practical)

GWO: BST refresher - onshore (blended: e-learning + practical). The objective of GWO basic safety training refresher is to review and build on previously gained knowledge and skills from BST through theoretical and practical training.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 1/2 days + online 14.500 kr

Mekanisk momentnøkkel ihht. 1591-4

Vi tilbyr kurs i mekanisk momentnøkkel ihht. 1591-4. Under kurset er bruk av mekanisk momentnøkkel hovedfokus.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager 5.490 kr

Mekanisk momentnøkkel resertifisering ihht. retningslinjer 1591-4

Vi tilbyr kurs i mekanisk momentnøkkel resertifisering ihht. retningslinjer 1591-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3.990 kr

FEL-NEK 400:2018

Vi tilbyr kurs i normen NEK 400:2018. Dette kan arrangeres som komplett kurs, eller som blokkvise separate kurs hvor ulike temaer settes sammen. Kurset tar for seg forskriftens definisjon av el-sikkerhetsbegrepet, krav til dokumentasjon, sluttkontroll og vurdering av risiko.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 3.750 kr

Håndbok N601 Elektriske anlegg

Dette kurset tar for seg den nye normalen, hvilke krav som stilles og hvordan løsningene ønskes standardisert. Det fokuseres på enklere koordinering av ønsket kvalitet og el-sikkerhet, ved planlegging, installasjon, verifikasjon, dokumentasjon og bestilling av el-anlegg i vegsektoren.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 4.450 kr

NEK 405-1, Elektrotermografi

Vi tilbyr kurs i NEK 405-1, elektrotermografi. Målsetningen er at de som deltar skal lære å utføre termografering i elektriske anlegg på en tilfredsstillende måte og samtidig forberede dem best mulig til å bestå eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 dager 9.500 kr

NEK 405-3, Elkontroll Næring

Vi tilbyr kurs i NEK 405-3, Elkontroll Næring. Flere forsikringsselskaper gir rabatter på premien til forsikringskunder som jevnlig gjennomfører elkontroll av sertifisert personell og utbedrer eventuelle avvik som rapporteres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 dager 9.500 kr

Basis NDT nivå 3

Vi tilbyr kurs i basis NDT på nivå 3. Dette kurset vil være verdifullt for alle som ønsker en grundig gjennomgang av kvalitetssikring av NDT-aktiviteter, sveising, sveisefeil, materialer, bruddmekanikk, designkriterier samt NS-EN ISO 9712 og Nordtest DOC GEN 010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 14.03.2022 10 dager14.03.2022 48.800 kr

Driftsinspeksjon NS 415 - nivå 1

Vi tilbyr kurs i driftsinspektør nivå 1 - NS-415. Kurset er på 40 timer fordelt over fire kursdager med eksamen den femte dagen og dekker kravene i NS 415 til sertifisering på nivå 1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 03.03.2022 5 dager03.03.2022 32.200 kr

Driftsinspeksjon NS 415 - nivå 2

Vi tilbyr kurs i driftsinspektør nivå 2 - NS-415. Kurset er på 80 timer, fordelt over 8 kursdager med påfølgende eksamen. Det dekker kravene innen NS 415 til sertifisering på nivå 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 28.03.2022 10 dager28.03.2022 47.600 kr

NDT - Magnetpulver Brush Up - oppfriskningskurs

Vi tilbyr oppfriskningskurs i NDT Magnetpulver Brush Up. Det legges hovedvekt på teori, men også prøving av objekter med virkelige feil gjennomgås på kurset. I forkant av kurset får man tilgang til e-læringsmodulen som kan gjennomføres hjemme.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 09.12.2021 (+3) 3 dager09.12.2021 (+3) 15.800 kr

NDT - Magnetpulvertesting (MT) - nivå 3

Vi tilbyr kurs i NDT magnetpulvertesting (MT) nivå 3, for de som ønsker sertifisering. Kurset bygger på kunnskaper fra nivå 1 og 2, og vil også være nyttig for alle som ønsker å oppgradere sine kunnskaper til høyeste nivå innen magnetpulver testing (MT).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 19.04.2022 4 dager19.04.2022 35.700 kr

NDT - Magnetpulvertesting (MT) nivå 1 - 2

Vi tilbyr kurs i NDT magnetpulvertesting (MT) nivå 1 - 2. Dette er et videregående NDT-kurs for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring magnetpulver testing (MT).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 20.01.2022 (+2) 7 dager20.01.2022 (+2) 27.500 kr

NDT - Penetrant testing (PT) nivå 1 - 2

Vi tilbyr kurs i NDT Penetrant testing (PT) nivå 1 - 2. Dette er et videregående NDT kurs for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring penetrant testing (PT).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 06.01.2022 (+2) 7 dager06.01.2022 (+2) 27.500 kr

NDT - Penetrant testing (PT) nivå 3

Vi tilbyr kurs i NDT Penetrant testing (PT) nivå 3. Kurset bygger på kunnskaper fra penetrant testing (PT) nivå 1 og 2, og vil også være nyttig for alle som ønsker å oppgradere sine kunnskaper til høyeste nivå innen metoden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 02.05.2022 3 dager02.05.2022 29.900 kr

NDT - Penetrant testing (PT) oppfriskningskurs

Vi tilbyr oppfriskningskurs i NDT - Penetrant testing (PT). Dette er et oppfriskningskurs innen NDT-metoden penetrant testing (PT) for de som har eller har hatt sertifikat på PT nivå 2, og behøver en oppdatering før resertifisering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 04.02.2022 (+2) 3 dager04.02.2022 (+2) 15.800 kr

NDT - Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) nivå 1 og 2

Vi tilbyr kurs i NDT - Phased Array Ultrasonic Testing (PAUT) nivå 1 og 2. Kurset er delt inn i en nivå 1- og en nivå 2-del og kjøres som ett samlet kurs. Dette er et 120 timers kurs fordelt over 13 kursdager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 50.500 kr

NDT - Radiografi testing nivå 1

Vi tilbyr kurs i NDT radiografi testing nivå 1.Dette er et NDT grunnkurs i radiografisk testing som lærer deg prinsippene for påvisning av feil under ståloverflater ved hjelp av radiografi. Eksaminering er ikke påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 06.01.2022 (+1) 5 dager06.01.2022 (+1) 17.600 kr

NDT - Virvelstrøm Brush Up oppfriskningskurs

Vi tilbyr Virvelstrøm Brush Up oppfriskningskurs. Dette kurset legger vekt på å repetere den grunnleggende teori, så vel som å trene på praktisk prøving av objekter med virkelige feil, inklusive repetisjon av alle nødvendige kalibreringer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 14.01.2022 (+1) 4 dager14.01.2022 (+1) 20.900 kr

NDT - Virvelstrøm nivå 1

Vi tilbyr kurs i NDT virvelstrøm nivå 1. Dette er et NDT grunnkurs i prinsippene for å påvise overflatefeil ved hjelp av virvelstrøm testing / Eddy Current (ET). Eksaminering er ikke påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 10.02.2022 (+1) 5 dager10.02.2022 (+1) 17.300 kr

NDT - Virvelstrøm nivå 2

Vi tilbyr kurs i NDT virvelstrøm nivå 2. Dette er et videregående NDT-kurs i virvelstrøm testing / Eddy Current (ET) for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring virvelstrømprøving. Kurset dekker kravene i EN ISO 9712 / Nordtest.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 02.03.2022 (+1) 8 dager02.03.2022 (+1) 40.100 kr

NDT - Virvelstrøm nivå 3

Vi tilbyr kurs i virvelstrøm nivå 3. Kurset passer for personer som tar sikte på å gjennomføre sertifisering på nivå 3. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og nivå 2. Kurset vil også være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå i virvelstrømprøving.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand

NDT - Visuell Inspeksjon Brush Up - oppfriskningskurs

Vi tilbyr oppfriskningskurs i NDT Visuell Inspeksjon Brush Up. Dette kurset legger vekt på å repetere den grunnleggende teori, så vel som å trene på praktisk prøving av objekter med virkelige feil. Hver ettermiddag får deltakerne teoretiske oppgaver som skal løses til neste dag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 21.01.2022 (+2) 4 dager21.01.2022 (+2) 18.200 kr

NDT - Visuell inspeksjon nivå 1 - 2

Vi tilbyr kurs i NDT - visuell inspeksjon nivå 1 - 2. Dette er et kurs for de som ønsker å utdype kunnskapen om visuell prøving. Kurset er delt inn i en nivå 1- og en nivå 2-del og kjøres som ett samlet kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 09.12.2021 (+3) 7 dager09.12.2021 (+3) 27.000 kr

NDT - Visuell inspeksjon nivå 3

Vi tilbyr kurs i NDT - visuell inspeksjon nivå 3. Kurset bygger på kunnskaper fra nivå 1 og nivå 2. Kurset vil også være nyttig for alle som ønsker en oppgradering av sine kunnskaper til høyeste nivå i visuell inspeksjon. Kurset gir en videreføring og fordypning av relevante emner innen visuelt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager 35.100 kr

Sveiseinspektør (IWI-S) - sveiseinspeksjon og NDT (WI)

Vi tilbyr kurs i sveiseinspektør (IWI-S) - sveiseinspeksjon og NDT (WI). Kurset gir kunnskap om sveiseinspeksjon og sveiseteknisk tilsyn og er fortsettelseskurs for sveiseinspektør - sveiseteknologi og materiale IWI-S (WT).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 10 dager 62.400 kr

Sveiseinspektør (IWI-S) - sveiseteknologi og materialer (WT)

Vi tilbyr kurs i sveiseinspektør (IWI-S) - sveiseteknologi og materialer (WT). Kurset gir kunnskap om materialer, sveisemetoder, sveisbarhet og kvalitetsstyring ved sveisearbeid. Kurset kvalifiserer til sveiseinspektørutdanningen IWI-S.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 10 dager 43.800 kr

Arbeidsvarsling kurs 1

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1. Målsettingen med kurset å gi deltakerne grunnleggende kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved veg, og de hensyn som skal tas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 3.425 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager fra 5.300 kr

SolidWorks Essentials (grunnkurs)

SolidWorks Essentials er grunnkurset i SolidWorks, og anbefales alle nye brukere. Kurset går over 4 dager, og gir deg en innføring i grunnleggende bruk av programmet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 4 dager 12.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 1

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1. Målsettingen er at deltakerne skal kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok 051 i forhold til arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag

Arbeidsvarsling kurs 2

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 2. Målsettingen er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte. Det er betryggende for alle enten det gjelder de ansvarlige, ansatte på stedet, eller andre som berøres av arbeid på offentlig grunn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager

Arbeidsvarsling kurs 3

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 3. Målsettingen med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 1/2 time

Fallsikring

Vi tilbyr kurs i fallsikring. Hovedhensikten med fallsikringskurs er gi deg som skal arbeide i høyden kunnskap om sikker bruk, vedlikehold, daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer fallsikringsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag

Stillaskurs 2 - 5 meter, 5 - 9 meter og over 9 meter

Vi tilbyr stillaskurs over 2 - 5 meter, 5 - 9 meter og over 9 meter. Hensikt med opplæringen er å skape en bevisst holdning til farene som kan oppstå ved arbeid i høyden. Redusere hendelser knyttet til fall og fallende gjenstander.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand

Arbeidsvarsling kurs 1 (Arbeid på vei 1)

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 (Arbeid på vei 1). Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei, og de hensyn som skal tas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 6 timer 2.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 (Arbeid på vei 2)

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 som gir deg som ansvarshavende den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle din rolle som ansvarshavende på en betryggende måte. Kurset gir deg kompetanse og sertifikat i arbeid på vei 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager 4.900 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 (Arbeid på vei 3)

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3. Kurset gir deg nødvendig teoretisk og praktisk opplæring og grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 1/2 time fra 2.500 kr

Fallsikringskurs

Vi tilbyr teoretisk og praktisk opplæring slik at du er ferdig kvalifisert med kompetansebevis, og er dermed klar for å bruke og håndtere fallsikringsutstyr etter kurset. Fallsikring er personlig verneutstyr som skal forhindre fall til et lavere nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 4 - 8 timer fra 1.490 kr

Samlingsbasert kurs i automatiseringsfaget

Vi tilbyr samlingsbasert kurs i automatiseringsfaget. Invester i din framtid og ta videreutdanning innen automasjon! Samlingsbasert undervisning gjør at kurset fint kan kombineres med jobb.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 samlinger 4.700 pr samling kr

Stillasbyggerkurs 5 - 9 meter

Vi tilbyr kurs i stillasbygging 5 - 9 meter plattformhøyde. Kurset gir innsikt i relevante lover og regler ved arbeid i høyden. Det gir informasjon om ulike typer stillas, montering / demontering, lover og forskrifter, beregninger og bruk av personlig verneutstyr (fallsikringsutstyr).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 11 - 15 timer 2.900 kr

Arbeidsvarsling - kurs 1

Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid. Dette kravet gjelder også når kommuner har fått delegert myndighet for vegarbeidsvarsling på riks- og fylkesveger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 1 dag 1.795 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 1.795 kr
Lindesnes Lindesnes 1 dag 1.795 kr

Arbeidsvarsling - kurs 2

Arbeidsvarsling kurs 2 er for alle som skal være ansvarshavende i forbindelse med arbeid på og langs vei, for eksempel formenn, anleggsledere, prosjekt ledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 2 dager 3.195 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 3.195 kr
Lindesnes Lindesnes 2 dager 3.195 kr

Arbeidsvarsling - kurs 3

Målgruppen er personell som skal utføre manuell trafikkdirigering. Opplæringen skal skje i form av klasseromsundervisning etterfulgt av praktisk prøve. Denne skal foregå ute på trafikkert veg, og skal skje i henhold til en godkjent arbeidsvarslingsplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 1 dag 1.900 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 1.900 kr
Lindesnes Lindesnes 1 dag 1.900 kr

Lover og regler for ledere innen bygg og anlegg

Vi tilbyr kurs i lover og regler for ledere innen bygg og anlegg. Som leder av spesielt små bedrifter uten egen stab kan lovverket med påfølgende krav til tider virke uoverkommelig. Vi har satt opp et formiddagskurs som gir en enkel og konkret innføring i de oppgaver som må håndteres.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flekkefjord Flekkefjord 3 timer 1.990 kr
Lindesnes Lindesnes 3 timer 1.990 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   |  Neste side >>