Sveisekurs i Vest-Agder

Her finner du sveisekurs for olje og offshore, bygg og anlegg og industri. Innen sveisefaget finnes det mange typer opplæring og sertifiseringer. Eksempler på disse inkluderer; Plastsveising, generell sveiseteknikk, lodding, gassrørsveising, sveiseledelse, plastmembransveising, sveiseinspeksjon, sertifiseringskurs og resertifisering. Be gjerne om assistanse fra oss hvis du trenger hjelp til finne det du søker.

Basis NDT Nivå 3

Vi tilbyr Basis NDT Nivå 3. Dette kurset vil være verdifullt for alle som ønsker en grundig gjennomgang av kvalitetssikring av NDT-aktiviteter, sveising, sveisefeil, materialer, bruddmekanikk, designkriterier samt NS-EN ISO 9712 og NORDTEST DOC GEN 010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 10 dager 47.900 kr

NDT - Magnetpulver Brush Up

Vi tilbyr NDT - Magnetpulver Brush Up. Dette er et oppfriskningskurs i NDT magnetpulver testing (MT) for de som har eller har hatt sertifikat på MT nivå 2, og trenger oppdatering før resertifisering. Kurset inkluderer en e-læringsmodul.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 dager 15.800 kr

NDT - Magnetpulvertesting (MT) - Nivå 1

Vi tilbyr NDT - Magnetpulvertesting (MT). Dette er et NDT - grunnkurs i for å påvise overflatefeil ved hjelp av magnetpulver testing (MT). Det dekker kravene i NS-EN ISO 9712/Nordtest. Eksaminering er ikke påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 dager 10.500 kr

NDT - Magnetpulvertesting (MT) - Nivå 2

Vi tilbyr NDT - Magnetpulvertesting (MT) Nivå 2. Dette er et videregående NDT kurs for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring magnetpulver testing (MT) .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager 20.000 kr

NDT - Magnetpulvertesting (MT) - Nivå 3

Vi tilbyr NDT - Magnetpulvertesting (MT) Nivå 3. Kurset passer for de som ønsker sertifisering innen magnetpulver testing på nivå 3. Det bygger på kunnskaper fra nivå 1 og 2, og vil også være nyttig for alle som ønsker å oppgradere sine kunnskaper til høyeste nivå inen magnetpulver testing (MT).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager 35.100 kr

NDT - Penetrant (PT) - Nivå 1

Vi tilbyr NDT - Penetrant - Nivå 1. Penetrant testing er en hurtig og effektiv NDT-metode, men den krever god trening og utdannelse for å kunne brukes korrekt. På kurset lærer du gjennom både teori og praksis de mange ulike fordelene som finnes ved å bruke Penetrant testing til NDT - inspeksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager 8.100 kr

NDT - Penetrant (PT) - Nivå 2

Vi tilbyr NDT - Penetrant - Nivå 2. Penetrant testing er en hurtig og effektiv NDT-metode, men den krever god trening og utdannelse for å kunne brukes korrekt. På kurset lærer du gjennom både teori og praksis de mange ulike fordelene som finnes ved å bruke Penetrant testing til NDT - inspeksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager 20.000 kr

NDT - Penetrant (PT) - Nivå 3

Vi tilbyr NDT - Penetrant - Nivå 2. Penetrant testing er en hurtig og effektiv NDT-metode, men den krever god trening og utdannelse for å kunne brukes korrekt. På kurset lærer du gjennom både teori og praksis de mange ulike fordelene som finnes ved å bruke Penetrant testing til NDT - inspeksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager 21.900 kr

NDT - Penetrant (PT) - Oppfriskningskurs

Vi tilbyr NDT - Penetrant Brush Up. Kurset legger hovedvekten på teori og pentetrantprøving av objekter med virkelige feil. Kurset starter med en gjennomgang av den viktigste teorien for PT.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager 12.000 kr

NDT - Radiografi nivå 2

Vi tilbyr Radiografikurs nivå 2. Dette er et videregående NDT kurs i radiografisk testing (RT) for de som ønsker å utdype kunnskapene sine omkring radiografiprøving.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 uker 53.800 kr

NDT - Visuell inspeksjon - Oppfriskningskurs

Vi tilbyr Visuell Inspeksjon Brush Up/10 års resertifisering. Dette er et oppfriskningskurs i visuell inspeksjon for de som har/har hatt sertifikat på VT N2, og trenger oppdatering før resertifisering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 4 dager 19.500 kr

NDT - Visuell inspeksjon nivå 1 - 2

Vi tilbyr NDT - Visuell inspeksjon nivå 1 - 2. Et kurs i visuell inspeksjon gir deg en grunnleggende forståelse for sveising, samt sveise- og framstillingsfeil. Denne kunnskapen om visuell inspeksjon er svært verdifull i arbeidet som sveise- eller NDT inspektør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 7 dager 29.900 kr

NDT - Visuell inspeksjon nivå 3

Vi tilbyr NDT - Visuell inspeksjon nivå 3. Et kurs i visuell inspeksjon gir deg en grunnleggende forståelse for sveising, samt sveise- og framstillingsfeil. Denne kunnskapen om visuell inspeksjon er svært verdifull i arbeidet som sveise- eller NDT inspektør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager 35.100 kr

Phased Array (PAUT) - Forkurs

Vi tilbyr Phased Array (PAUT), forkurs. Kurset er utformet for sertifiserte, erfarne ultralyd nivå 2 teknikere som ønsker å utvide sine kunnskaper og lære seg bruken av manuell og automatisert Phased Array (PAUT).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 dager 11.000 kr

Sveiseinspektør - modul 1

Vi tilbyr kurs i sveiseinspektør - modul 1. Denne modulen tar for seg terminologi, mekanikk, tekniske tegninger, klassifiseringer og legeringer, som danner grunnlag for de neste modulene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 21.900 kr

Sveiseinspektør - modul 2A

Vi tilbyr kurs i sveiseinspektør - modul 2A. Denne modulen går igjennom materialteknologi. Inspektøroppgavene i forbindelse med sveising er varierte og krever stor grad av nøyaktighet. Utøverne må vise selvstendighet og faglige egenskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 dager 21.900 kr

Sveiseinspektør - modul 2B

Vi tilbyr kurs i sveiseinspektør - modul 2B. Denne modulen tar for seg sveiseteknologi. Inspektøroppgavene i forbindelse med sveising er varierte og krever stor grad av nøyaktighet. Utøverne må vise selvstendighet og faglige egenskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 21.900 kr

Sveiseinspektør - modul 3B

Vi tilbyr kurs i sveiseinspektør - modul 3B. Denne modulen tar for seg sveiseinspeksjon II, NDT, DT, kvalitet og ledelse. Inspektøroppgavene i forbindelse med sveising er varierte og krever stor grad av nøyaktighet. Utøverne må vise selvstendighet og faglige egenskaper.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 23.900 kr

Sveisekurs for bedrifter - TIG, MIGMAG, MMA og sølvlodding

Trenger du sveisekurs? Vi arrangerer alt fra grunnkurs til sertifisering, etter dine ønsker. Vi har flotte lokaler for både teori og praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vest-Agder Vest-Agder

NDT - Magnetpulver Brush Up - online

Vi tilbyr NDT - Magnetpulver Brush Up. Dette er et oppfriskningskurs i NDT magnetpulver testing (MT) for de som har eller har hatt sertifikat på MT nivå 2, og trenger oppdatering før resertifisering. Kurset inkluderer en e-læringsmodul.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 11.11.2021 (+1) 3 dager11.11.2021 (+1) 15.800 kr
Nettkurs / nettstudie 09.12.2021 3 dager 09.12.2021 15.800 kr

NDT - Magnetpulvertesting (MT) - Nivå 1 - Nivå 2 - online

Vi tilbyr NDT - Magnetpulvertesting (MT) Nivå 1 - 2. Dette er et videregående NDT kurs for de som ønsker å utdype kunnskapen omkring magnetpulver testing (MT) .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 28.10.2021 7 dager28.10.2021 27.000 kr

NDT - Penetrant (PT) - Nivå 1 - Nivå 2 - online

Vi tilbyr NDT - Penetrant - Nivå 1- 2. Penetrant testing er en hurtig og effektiv NDT-metode, men den krever god trening og utdannelse for å kunne brukes korrekt. På kurset lærer du gjennom både teori og praksis de mange ulike fordelene som finnes ved å bruke Penetrant testing til NDT - inspeksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14.10.2021 7 dager14.10.2021 27.000 kr

NDT - Penetrant (PT) - Oppfriskningskurs - online

Vi tilbyr NDT - Penetrant Brush Up. Kurset legger hovedvekten på teori og pentetrantprøving av objekter med virkelige feil. Kurset starter med en gjennomgang av den viktigste teorien for PT.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.11.2021 (+1) 3 dager12.11.2021 (+1) 15.000 kr
Nettkurs / nettstudie 10.12.2021 3 dager 10.12.2021 15.000 kr

NDT - Radiografi nivå 2 - online

Vi tilbyr Radiografikurs nivå 2. Dette er et videregående NDT kurs i radiografisk testing (RT) for de som ønsker å utdype kunnskapene sine omkring radiografiprøving.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 18.11.2021 12 dager18.11.2021 53.800 kr

NDT - Visuell inspeksjon - Oppfriskningskurs - online

Vi tilbyr Visuell Inspeksjon Brush Up/10 års resertifisering. Dette er et oppfriskningskurs i visuell inspeksjon for de som har/har hatt sertifikat på VT N2, og trenger oppdatering før resertifisering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12.11.2021 4 dager12.11.2021 18.200 kr

NDT - Visuell inspeksjon nivå 1 - 2 - online

Vi tilbyr NDT - Visuell inspeksjon nivå 1 - 2. Et kurs i visuell inspeksjon gir deg en grunnleggende forståelse for sveising, samt sveise- og framstillingsfeil. Denne kunnskapen om visuell inspeksjon er svært verdifull i arbeidet som sveise- eller NDT inspektør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 dager 27.000 kr

Penetrant abonnement - E-læring

Vi tilbyr nå e-læring som en del av vår PT-opplæring. Penetrant testing er en hurtig og effektiv NDT-metode, men den krever god trening og utdannelse for å kunne brukes korrekt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 - 12 mnd Fra 1.000 kr

Resertifisering av Elektromuffesvising PE og PP - Online

Vi tilbyr kurs i Resertifisering av Elektromuffesvising PE og PP, online. Dette kurset er delt opp i 7 temaer (delmål), hvorav hvert tema innbefatter bestemte delmål i opplæringsplanen. Opplæringsplanen er utarbeidet i henhold til NS 416.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15 dager Fra 3.000 kr

Resertifisering Speilsveising PE og PP - Online

Vi tilbyr kurs i resertifisering Speilsveising PE og PP, online. Dette kurset er delt opp i flere temaer (delmål), hvorav hvert tema innbefatter bestemte delmål i opplæringsplanen. Opplæringsplanen er utarbeidet i henhold til NS 416.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15 dager Fra 3.000 kr

Loddekurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i hardlodding og sertifisering i henhold til NS-EN ISO 13585:2012 for bedrifter. Kurset går over 2 dager eller tilpasses etter behov og ønsker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Speil- og elektromuffesveising av plastrør - resertifisering nett

Vi tilbyr resertifisering i speil- og elektromuffesveising av plastrør iht. NS 416 online. Speil og elektromuffesertifikat iht. NS 416 har en gyldighet på 3 år, med krav om nytt resertifiseringskurs hvert 6. år. Du må derfor alltid huske på å resertifisere deg innen sertifikatets utløpsdato.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 3.800 kr

Sertifiseringskurs for rørsveisere - resertifisering

Kurset vil gi opplæring innen sveising av plast og føre frem til Nemkogodkjent sertifikat. Kurset vil også fokusere på forhold rundt utfordringene ved sveising av plast. Kursets varighet er 4 dager inkl. eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 08.10.2021 (+2) 1 dag08.10.2021 (+2) 3.500 kr
Nettkurs / nettstudie 05.11.2021 1 dag 05.11.2021 3.500 kr
Nettkurs / nettstudie 03.12.2021 1 dag 03.12.2021 3.500 kr