Plan og bygningsloven, innføring i byggereglene - bedriftsinterntKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Hele landet, Vi kommer til din bedrift
          
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 1 dag
Pris: Avtales

Vi tilbyr bedriftskurs om plan og bygningsloven innføring i byggereglene TEK17. Målet med kurset er å gi deltakerne en grov oversikt over plan og bygningsloven, med særlig vekt på de forskrifter (TEK, SAK OG DOK) man må kjenne til ved søknad og gjennomføring av tiltak og dokumentasjon ifm byggesak.

Emneoversikt:

PBL:
• En enkel introduksjon til lovens systematikk og begrepsbruk, enkelte hovedpunkter.
• Byggesaksdelen er den delen alle er i befatning med og bør kunne litt om saksforskriften forteller hvordan den skal / kan løses.

Saksforskriften - SAK10:
• Søknadspliktige arbeider
• Sentral godkjenning - endringer og overgangsordning
• Søknader - og erklæring av ansvarsrett
• Ansvarlig søker, prosjekterende, utførende - roller og oppgaver
• Ansvarlig kontrollerende - roller og oppgaver
• Egenkontroll og uavhengig kontroll
• Ferdigstillelse og dokumentasjon
• Overtredelse av loven - Strafferammer og bøter

Teknisk forskrift - TEK17 med veiledning:
• Terminologi
• Dokumentasjonskravene (herunder også DOK)
• Analyse - hvis man ikke følger preaksepterte eller dokumenterte ytelser
• FDV og «Som Bygget dokumentasjon»
• Grad av utnytting - enkel innføring
• Brancelle-problematikk(ingen komplett gjennomgang av brannkapittel)
• Tilgjengelighet og universell utforming
• Inneklima - ventilasjon
• Fukt og våtrom og vanninstallasjoner

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer DOK 16:
• Kort innføring i hovedpunkter om krav til produkter i norske byggverk

Bustadsoppføringsloven og Lov om Håndverkertjenester:
• Viktige punkter mht håndverksmessig tilfredsstillende utførelse
• Mangelsvurderinger

Målgruppe for kurset:
Alle ansatte og ledere (bygg, entreprenører - tekniske fag) som i sitt arbeid må forholde seg til kravene i Plan- og bygningslov, TEK17 og SAK10 med veiledninger.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Kursmateriell:
Kursavgiften inkluderer kursmateriell, kurshefte, kursbevis, enkel lunsj og kaffe/te.

Vis flere tilsvarende kurs: