Senter for Eiendomsfag

Senter for eiendomsfag skal være det foretrukne undervisnings- og utdanningsmiljøet for praktikere som arbeider i eiendomssektoren, med ambisjoner om å bidra aktivt i bransje- og profesjonsutviklingen for denne sektoren bl.a. slik: Senter for eiendomsfag er en privateid undervisningsvirksomhet – stiftet i 1997 – med formål om å bidra til profesjonaliseringen av eiendomsyrker for privat, offentlig og ideell sektor.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>

Avvikling av tomtefeste

Vi tilbyr kurs i avvikling av tomtefeste. Verdsettelse av eiendom som er leid bort (festet bort) skiller seg fra alle andre måter å «måle» økonomiske verdier på hva gjelder fast eiendom. Det mest kompliserte av alt er hvordan måle verdier ved avvikling av feste.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, sentrum Oslo, sentrum 1 dag 6.500 kr  

Boligutvikling - tomtekjøp og regulering til salg og overtakelse

Vi tilbyr kurs i Eiendomsutvilking - Boligutvikling: Fra tomtekjøp og regulering til salg og overtakelse - nettstudiet. Denne modulserien tar for seg veien fra anskaffelse av eiendom, regulering av eiendommen og oppføring av boliger, til salg og overtakelse av bygget.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr  

Boligutvikling i praksis

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Veridian AS inviterer til todagerskurs om Boligutvikling i praksis.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 30.01.2023 2 dager30.01.2023 9.500 kr  

Boligutvikling i praksis - Nettbasert

Dette er nettstudieutgaven av heldagsfordypningen med samme navn. Nettstudiet henvender seg til mindre eiendomsutviklere og investorer som ønsker å bli det. Innholdet er velegnet for advokater, finansinstitusjoner og de deler av offentlig sektor som jobber med denne type eiendom.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 6.250 kr  

Brannsikkerhet – overtakelse og drift

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Firesafe inviterer til vårt todagers kompetanseprogram i brannsikkerhet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 9.500 kr  

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Eiendomsbransjens driftspersonell har en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraft, og deres kompetanse får avgjørende betydning for om eiendomsorganisasjonene faktisk når sine mål.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 10 dager 12.500 pr modul kr  

Bransjesertifikat i eiendomsfinans og -økonomi

Eiendomsbransjens komplekse natur stiller høye krav til CFO og økonomifunksjonen. Samfunnskrefter som urbanisering, bærekraftig utvikling og teknologisk innovasjon gir stadige endringer i marked og rammevilkår.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 24.04.2023 8 dager24.04.2023 12.500 pr modul kr  

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterstudiet er avholdt årlig siden 2000 og er et bransjenært og populært etterutdanningsprogram for praktikere innen eiendom. Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 10 dager 12.500 pr modul kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>