Senter for Eiendomsfag

Senter for eiendomsfag er et rendyrket undervisningsselskap, med kompetansegivende videreutdanning innen eiendoms- og byggfagene som forretningsområde. Vi samarbeider med akademiske institusjoner, anerkjente fagmiljøer og toneangivende bransjeforeninger om å tilby de beste eiendomsrelaterte etterutdanningstilbudene i markedet.

Deltakere på våre studier er praktikere fra privat og offentlig sektor, som med sin bakgrunn og erfaringer bidrar positivt til å gjøre undervisningen så virkelighetsnær som mulig.

For samtlige studietilbud praktiseres løpende påmelding til samtlige undervisningsmoduler, hvilket betyr at du som deltaker står fritt til selv å velge rekkefølge og gjennomføringstakt for din kompetanseheving.


 |  1 2   |  Neste side >>

Boligutvikling i praksis

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Veridian AS inviterer til todagerskurs om Boligutvikling i praksis.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 8.500 kr  

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Driftsstudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen drift av bygg og eiendom.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 8 dager 11.500 pr modul kr  

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterstudiet er et bransjenært og populært videreutdanningsprogram for praktikere innen eiendom, avholdt årlig siden etableringen i 2000. Nytt fra og med 2019 er at tilbudet posisjonerer seg ytterligere som bransjenært kompetanseprogram, med kompetansebevis og bransjesertifikat.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 10 dager 11.500 pr modul kr  

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

Eiendomsutviklerstudiet er et bransjenært og populært videreutdanningsprogram for praktikere innen eiendom, avholdt årlig siden etableringen i 2008. Nytt fra og med 2019 er at tilbudet posisjonerer seg ytterligere som bransjenært kompetanseprogram med bransjesertifikat og kompetansebevis.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 09.01.2020 10 dager09.01.2020 11.500 pr modul kr  

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Utleiestudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen utleie av næringseiendom.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 6 dager 11.500 pr modul kr  

Byggesakskurset

Vi tilbyr byggesakskurset. Dette kurset gir en god innføring både i praktisk saksbehandling og utforming av byggesøknader etter plan- og bygningsloven. I tillegg gis det en grundig innføring i sentrale bestemmelser i loven og TEK 10.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 dager 12.500 kr  

Eplehageutbygging: Prinsipper, utfordringer og muligheter

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Veridian AS inviterer til dagskurs om Eplehageutbygging: Prinsipper, utfordringer og muligheter.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 5.500 kr  

Fordypning i praktisk husleierett for næringseiendom

Formålet med kurset er å tilby strukturert og anvendbar kunnskap med faglig dybde innen praktisk husleierett, rettet spesifikt mot praktikernes behov i hverdagen. Kurset er anvendelig for utleieforhold innen både nærings- og boligeiendom.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 23.01.2020 2 dager23.01.2020 8.500 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>