Senter for Eiendomsfag

Senter for eiendomsfag er et rendyrket undervisningsselskap, med kompetansegivende videreutdanning innen eiendoms- og byggfagene som forretningsområde. Vi samarbeider med akademiske institusjoner, anerkjente fagmiljøer og toneangivende bransjeforeninger om å tilby de beste eiendomsrelaterte etterutdanningstilbudene i markedet. Deltakere på våre studier er praktikere fra privat og offentlig sektor, som med sin bakgrunn og erfaringer bidrar positivt til å gjøre undervisningen så virkelighetsnær som mulig. For samtlige studietilbud praktiseres løpende påmelding til undervisningsmoduler, hvilket betyr at du som deltaker står fritt til selv å velge rekkefølge og gjennomføringstakt for din kompetanseheving.


 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

Boligutvikling i praksis

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Veridian AS inviterer til todagerskurs om Boligutvikling i praksis.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 8.500 kr  

BoligutviklingFra tomtekjøp og regulering til salg og overtakelse

Vi tilbyr kurs i Eiendomsutvilking - Boligutvikling: Fra tomtekjøp og regulering til salg og overtakelse - nettstudiet. Denne modulserien tar for seg veien fra anskaffelse av eiendom, regulering av eiendommen og oppføring av boliger, til salg og overtakelse av bygget.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr  

Brannsikkerhet – overtakelse og drift

Senter for eiendomsfag i samarbeid med Firesafe inviterer til vårt todagers kompetanseprogram i brannsikkerhet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 8.500 kr  

Bransjesertifikat i drift av bygg og eiendom

Eiendomsbransjens driftspersonell har en nøkkelrolle i arbeidet med bærekraft, og deres kompetanse får avgjørende betydning for om eiendomsorganisasjonene faktisk når sine mål.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 10 dager 11.500 pr modul kr  

Bransjesertifikat i eiendomsforvaltning

Eiendomsforvalterstudiet er avholdt årlig siden 2000 og er et bransjenært og populært etterutdanningsprogram for praktikere innen eiendom. Undervisningsmiljøet består av erfarne ledere, spesialister og rådgivere innen eiendomsforvaltning.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 20.01.2022 10 dager20.01.2022 11.500 pr modul kr  

Bransjesertifikat i eiendomsutvikling

Eiendomsutviklerstudiet er et bransjenært og populært videreutdanningsprogram for praktikere innen eiendom, avholdt årlig siden etableringen i 2008. Nytt fra og med 2019 er at tilbudet har posisjonert seg ytterligere som bransjenært kompetanseprogram med bransjesertifikat og kompetansebevis.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 27.01.2022 5 samlinger à 2 dager27.01.2022 11.500 pr modul kr  

Bransjesertifikat i utleie av næringseiendom

Vi tilbyr bransjesertifikat i utleie av næringseiendom. Utleiestudiet er et bransjenært og etterspurt etterutdanningsprogram innen utleie av næringseiendom. Ønsker du et kompetanseløft innen praktisk utleie av næringseiendom?

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 4 samlinger à 2 dager 11.500 pr modul kr  

Det årlige Byggesakskurset

Vi tilbyr byggesakskurset. Dette kurset gir en god innføring både i praktisk saksbehandling og utforming av byggesøknader etter plan- og bygningsloven. I tillegg gis det en grundig innføring i sentrale bestemmelser i loven.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo Oslo 3 dager 12.500 kr  
 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>