Senter for Eiendomsfag

Senter for eiendomsfag skal være det foretrukne undervisnings- og utdanningsmiljøet for praktikere som arbeider i eiendomssektoren, med ambisjoner om å bidra aktivt i bransje- og profesjonsutviklingen for denne sektoren bl.a. slik: Senter for eiendomsfag er en privateid undervisningsvirksomhet – stiftet i 1997 – med formål om å bidra til profesjonaliseringen av eiendomsyrker for privat, offentlig og ideell sektor.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>

Avvikling av tomtefeste

Vi tilbyr kurs om avvikling av tomtefeste. Verdsettelse av eiendom som er leid bort (festet bort) skiller seg fra alle andre måter å «måle» økonomiske verdier på hva gjelder fast eiendom. Det mest kompliserte av alt er hvordan måle verdier ved avvikling av feste.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 11.000 kr  

Boligutvikling i praksis

Vi tilbyr kurs om boligutvikling i praksis. Undervisningsansvarlig er Johan Berg-Svendsen, daglig leder og partner i Veridian Analyse. Han suppleres av en rekke bidragsytere fra verdikjeden for boligutvikling.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 2 dager 11.000 kr  

Boligutvikling i praksis - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert kurs om boligutvikling i praksis. Dette er nettstudieutgaven av heldagsfordypningen med samme navn. Nettstudiet henvender seg til mindre eiendomsutviklere og investorer som ønsker å bli det.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr  

Boligutvikling: Fra tomtekjøp og regulering til salg - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om boligutvikling: Fra tomtekjøp og regulering til salg og overtakelse. Denne modulserien tar for seg veien fra anskaffelse av eiendom, regulering av eiendommen og oppføring av boliger, til salg og overtakelse av bygget. Innholdet tar utgangspunkt i et mellomstort boligprosjekt.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr  

Borettslagsmodellen - nettkurs

Vi tilbyr kurs om borettslagsmodellen som nettkurs. Som utbygger er det viktig å sette seg inn i borettslagsmodellen, for å unngå fallgruver og for å bli kjent med fordelene som kan oppnås.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.750 kr  

Brannsikkerhet - overtakelse og drift

Vi tilbyr kurs om brannsikkerhet - overtakelse og drift. Kurset er et 2-dagers kompetanseprogram innen brannsikkerhet. Det faglige programinnholdet er 2-delt, hvor dag 1 har fokus på dokumentasjon og bestillerkompetanse i overtakelsesfasen, mens dag 2 fokusere på brannsikkerhet i etablerte bygg.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 03.06.2024 2 dager03.06.2024 11.000 kr  

Brannsikkerhet med Firesafe - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om brannsikkerhet med Firesafe. Senter for eiendomsfag i samarbeid med Firesafe inviterer til nettstudie om brannsikkerhet. Nettstudiet gir deg en komprimert utgave av vår todagers fordypning med Firesafe.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6.250 kr  

Bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning

Vi tilbyr kurs med bransjesertifikat i boligutleie og -forvaltning. Et eget bransjesertifikat for deg som jobber i utleiesektoren, og som ønsker et helhetlig kompetanseløft innen boligutleie og -forvaltning samt tilhørende verdiskapning.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 3 samlinger á 2 dager 14.500 pr modul kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>