Innføring i ADK1Kursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Møre og Romsdal, Vestnes
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 2 dager
Pris: 5.100

Vi tilbyr kurs for deg som ønsker en innføring i hva ADK1 går ut på. Vi går igjennom alle 14 delmålene i kortversjon, som er det samme som de ordinære ADK1 kursene våre.

Dette kurset vil ikke føre til noe ADK1-sertifikat, men skal gi grunnlaget til en forståelse til saksbehandlere, ingeniører, konsulenter m.v om vann og avløpsarbeid.

Innhold:
• Delmål 1 - Innføring i VA-sektoren
• Delmål 2 - Rørmaterialer
• Delmål 3 - Bygging av vann og avløpsanlegg
• Delmål 4 - Etablering av rørgrøft
• Delmål 5 - Rørlegging
• Delmål 6 - Nivellering / laserbruk
• Delmål 7 - Montering av kummer og gategods
• Delmål 8 - Istandsetting av vei og oppbygging av vegkroppen
• Delmål 9 - Helse-, miljø og sikkerhet (Internkontroll)
• Delmål 10 - Lover og forskrifter
• Delmål 11 - Utslipp fra mindre avløpsanlegg
• Delmål 12 - Kvalitetssikring og sluttkontroll
• Delmål 13 - Grøftefrie rørleggingsmetoder (NO DIG)
• Delmål 14 - Renovering av ledningsnett

Målgruppe for kurset

Kurs for ingeniører, teknikere og saksbehandlere i kommuner, konsulent- og entreprenørfirmaer for å få en kort innføring i ADK1.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper, men en fordel med noe erfaring innenfor VA

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer materiell, kursbevis, enkel lunsj og kaffe / te