ADK 1 - ResertifiseringKursarrangør: Norsk Fagutdanning
Sted: Møre og Romsdal, Kristiansund
Møre og Romsdal
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 08:00 - 17:00
Varighet: 2 dager
Pris: 5.750

Ved revisjonen av ADK1 - læreplanen i 2008 ble det lagt inn en gyldighetsperiode for ADK1 sertifikatet av ”Rådet for opplæringsordning ADK1-kompetanse”. Denne gyldighetsperioden ble satt til 6 år. Gyldighetsperioden er rullerende, dvs. de gjelder i 6 år fra utstedelsesdatoen.

Innhold:
Gjeldende læreplan for ADK1 kurset inneholder 14 teoretiske og ett praktisk delmål. Ved resertifisering vil det være et mål å gjennomgå de 14 teoretiske delmål i kortversjon. Ved gjennomgang av disse delmålene skal det legges spesielt vekt på de nyheter som har skjedd de siste 6 år. Dette betyr at den lokale læreplan for hvert enkelt lærested kontinuerlig oppdateres slik at nyheter som angår respektive delmål fanges opp.

Målgruppe for kurset

Alle som har gyldig ADK1 sertifikat. Gyldig ADK1 sertifikat vil være utløpsdato + 6 måneder.

Kursmateriell

Kursavgiften inkluderer eventuelt kursmateriale, dette kan bli distribuert elektronisk før kursstart eller som papirutgave på selve kurset. Pris inkluderer også enkel lunsj, kursbevis, sertifikat og kaffe / te.

Eksamen / sertifisering

1 times skriftlig eksamen